Hizmet Almak İstiyorum

MERT HUKUK BÜROSU

Uzmanlık Alanlarımız

En Yeni Makaleler

Gelecekteki fiyat farklılıklarından faydalanmak için önceden tedarik edilen malların satışa sunulmayıp bekletilmesi stokçuluk olarak ifade edilmektedir.

Devamını Oku

İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi toplumda hakim olan ortalama anlayışa göre, kişilerin ifade hürriyeti ile mağdurun birey olarak onur ve şerefi arasındaki denge de gözetilmek suretiyle hakim tarafından belirlenmelidir

Devamını Oku

Doğarken seçme hakkınızın olmadığı isminizi bazı şartların varlığı halinde değiştirebilirsiniz. Bunun için isim değiştirme davası açarak hayatınızın geri kalanını kendi seçtiğiniz isminizle yaşamanız mümkündür.

Devamını Oku

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre isim değişikliği için haklı bir nedenin var olması ve bunun da hakim tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.

Devamını Oku

Hakaret suçunun gerçekleşmiş olması, tek başına bir kişinin hapis cezası alması için yeterli değildir.

Devamını Oku

Son dönemde kiracıların fahiş kira artışlarına maruz kaldığı sıkça karşılaşılan durumlardan birisi haline gelmiştir.

Devamını Oku

Adli Sicil Kaydının (Sabıka Kaydı)ne olduğu, hangi bilgilerin saklandığı ve bu kayıtların nasıl silinebileceği bu yazımızda yer alamktadır.

Devamını Oku

TCK m.30/2 hükmünde düzenlenen suçun nitelikli hallerinde hata kavramı bu makalede incelenecektir.

Devamını Oku

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek türü olarak nitelenen serbest avukatlık faaliyetini yürütenlerin, vergi uygulamaları yönünden karşılaştıkları bir sorun da şüphesiz ki vekâletname sundukları her dosya

Devamını Oku

Din değiştirdiği için adını değiştirmek isteyen şahsın talebi hukuken haklı sebeplerden sayılmaktadır.

Devamını Oku
En Son Haberler

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararına hukuk camiasında saygın yeri olan HUKUKİ HABER sitesi de kayıtsız kalmadı ve bu haberi okurları ile paylaştı.

Devamını Oku

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Ses ve görüntü kaydı yasağına ilişkin genelgesinin yürütmesi Danıştaya açtığımız davada durduruldu.

Devamını Oku

İhbar Üzerine Yakalanan Müvekkil, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Beraat Etti.

Devamını Oku

Üzerinde 98 adet Ekstazi bulunan Müvekkilimiz, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan beraat etti. Beraat kararı EK tedir.

Devamını Oku

Komisyon karşılığı sahte fatura düzenleme ve sahte fatura kullanma suçundan (VUK 359) hakkında iddianame düzenlenip ceza davası açılan Müvekkilimiz, yargılandığı Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesinde beraat etti.

Devamını Oku

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 9. maddesindeki covid nedeniyle cezaevi izin süresinin 31/5/2022 ye kadar uzatılması TBMM Genel Kurulunda 23/11/2021 tarihinde kabul edildi.

Devamını Oku

Müvekkil sanığın sahte fatura kullandığına dair mahkumiyetine yetecek bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Müvekkilin beraatine hükmetti.

Devamını Oku

213 sayılı Vergi Usul Kanununda çok sayıda önemli değişiklik öngören kanun teklifi 55 milletvekilinin imzasıyla TBMM ye sunuldu.

Devamını Oku

Hız sınırının aşıldığı ileri sürülerek kesilen trafik idari para cezası Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı ve ödenen ücretin iadesine karar verildi.

Devamını Oku

7326 sayılı Vergi Yapılandırma ve Matrah Artırımı yasasında öngörülen 31/08/2021 son başvuru tarihi 1 ay uzatıldı. Buna paralel olarak ilk taksit ödeme süresi de birer ay uzatıldı.

Devamını Oku