Haberler 2023-10-31
Kayıt Dışı Hasılat İddiasıyla Kesilen Cezalı Vergiler ve Mükellefiyet Kaydı İstinaf Dairesi Tarafından İptal Edildi.

Müvekkilin bir takım hasılatını kayıt dışı bıraktığından bahisle adına önce gelir, KDV, gelir geçici vergi mükellefiyeti tesis edilmi...

Devamını Oku
Makaleler 2023-10-05
Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Tazmin Edilebilir?

Trafik kazalarında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı tazminatından Karayolları Trafik Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultus...

Devamını Oku
Makaleler 2023-09-25
Araç Değer Kaybı Nedir?

Kazalı araç en iyi şekilde orijinal parça ile aslına uygun olarak tamir edilmiş olsa bile ikinci el piyasa değerinde bir düşüş meydana gele...

Devamını Oku
Makaleler 2023-09-25
Araç Değer Kaybında Kusurun Önemi Var Mıdır?

Trafik kazalarında zarar verenin verdiği zararı karşılaması, haksız fiil nedeniyle verilen zararın tazmini anlamına gelmektedir....

Devamını Oku
Makaleler 2023-09-25
Kazada Aracın Pert Olması Durumunda Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Türkiyede sigortacılığa dair mevzuatlarda pert kavramına ilişkin herhangi tanımlama yapılmamıştır. Ancak uygulamada pert kavramı tam hasar...

Devamını Oku
Makaleler 2023-09-25
Araç Değer Kaybı Taleplerinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar?

Araç değer kaybı taleplerinde de Türk Borçlar Kanununun 72. maddesinde düzenlenen iki yıllık görece ve on yıllık kesin zaman aşımı süre...

Devamını Oku
Haberler 2023-09-21
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21/09/2023 tarih ve 32316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. ...

Devamını Oku
Haberler 2023-08-23
Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Aynı Dosyada Yargılanan 3 Sanıktan Sadece Müvekkilimiz Beraat Etti. (VUK 359)

Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından olan sahte fatura düzenleme (naylon fatura) nedeniyle İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesinde aç...

Devamını Oku
Haberler 2023-08-10
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün İdari Para Cezasını, Sulh Ceza Hakimliği İptal Etti

Müvekkil hakkında tarım ve orman ilçe müdürlüğünce kesilen idari para cezası (idari yaptırım) Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğine yaptığım...

Devamını Oku
Makaleler 2023-05-09
Çek Kanununun Değiştirilen Geçici 5. Maddesinin Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar

Çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verenler hakkındaki infaz sürecinde pandeminin ortaya çıkardığı ekonom...

Devamını Oku
Haberler 2023-05-09
Çek Kanununa İlişkin Yeni Makalemiz HUKUKİ HABER sitesinde yayımlandı.

Çek Kanununun Geçici 5. maddenin 1. fıkrası değiştirilerek yapılan yeni düzenlemenin ortaya çıkardığı sorunları ele aldığımız makale...

Devamını Oku
Haberler 2023-04-28
3 Sanığın Müvekkilimiz Olduğu Sahte Fatura Kullanma (VUK 359) Dosyasında 3 Müvekkilimiz de Beraat Etti

3 Müvekkilimiz hakkında Vergi Usul Kanununa (VUK 359) muhalefet iddiası ile dava açılmış ve İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yar...

Devamını Oku
Haberler 2023-03-13
7440 sayılı Yapılandırma ve Vergi Matrah Artırımı Yasası Resmi Gazetede Yayımlandı.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak ...

Devamını Oku
Haberler 2023-01-24
İran Uyruklu Müvekkilimizin Sınır Dışı Edilme Kararını İstanbul 1. İdare Mahkemesi İptal Etti.

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce müvekkil hakkında 6458 sayılı Kanunun 54/1-d maddesi uyarınca kamu düzeni veya güvenli...

Devamını Oku
Haberler 2023-01-11
İstanbul 4. Vergi Mahkemesi Müvekkil Adına Yapılan Gelir, Geçici ve Katma Değer Vergilerini Kaldırdı, Özel Usulsüzlük Cezasını Da İptal Etti

Serbest meslek faaliyeti yaptığı ileri sürülerek müvekkil hakkında yapılan inceleme neticesinde adına 2016 yılı için Gelir, Geçici, Katma...

Devamını Oku
Haberler 2022-12-08
Kayıt Dışı Hasılat İddiasıyla Yapılan Cezalı Gelir Vergisi Ve KDV Tarhiyatlarının Tamamını İstanbul 8. Vergi Mahkemesi İptal Etti

Müvekkilimizin elde ettiği gelirini kayıt dışı tuttuğu öne sürülerek önce Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergi ve Katma Değer Vergisi mükel...

Devamını Oku
Haberler 2022-11-17
10/11/2022 de Açtığımız İsim Değişikliği Davasında 1 Gün Sonra 11/11/2022 de Karar Verildi ve Müvekkilin İsmi Değişti

Müvekkilimizin isminin değiştirilmesi istemiyle İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız dava 1 gün sonra karara bağlandı ...

Devamını Oku
Haberler 2022-11-15
1.8 Milyon-TL lik Cezalı Vergi Borcu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Kararıyla Kaldırıldı

Sahte belge (fatura) kullanma nedeniyle yapılan cezalı vergi tarhiyatına karşı açtığımız davayı reddeden İstanbul 4. Vergi Mahkemesi karar...

Devamını Oku
Haberler 2022-11-07
Müvekkilimizin 1 Milyon-TL Üzerindeki Vergi Borcu İstanbul 14. Vergi Mahkemesi Kararıyla Silindi

Sahte belge (fatura) kullanma nedeniyle yapılan cezalı vergi tarhiyatının tamamı, İstanbul 14. Vergi Mahkemesi tarafından kaldırıldı. ...

Devamını Oku
Haberler 2022-08-02
İdari Gözetim Kararının Kaldırılması ve Sınır Dışı Etme (Deport) Durdurma Kararımız

İstanbul İl Göç İdaresi, İran uyruklu müvekkil hakkında 21.06.2022 tarihli kararı ile hem 6458 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca Sını...

Devamını Oku
Haberler 2022-07-05
Vergi Barışı Süresi 31/3/2023 Tarihine Uzatıldı

05/07/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunla varlık barışı süresi 31/3/2023 tarihine kadar uzatıldı...

Devamını Oku
Makaleler 2022-06-28
Vergi Mükellefiyeti Kapatılmış Bir Mükellefe E-Tebligat Yapılabilir Mi?

Vergi mükellefiyeti kapatılan bir mükellefin elektronik tebligat muhatabı olup olmayacağını bu yazımızda ele alacağız....

Devamını Oku
Makaleler 2022-05-06
Azınlık Vakıfları Arası Tahsislerin Vergi Hukuku Yönünden Değerlendirmesi

Türk vergi sisteminde vakıfların bir takım vergisel yükümlülükleri bulunmaktadır. ...

Devamını Oku
Haberler 2022-04-28
Müvekkilimize KYK Borcu Nedeniyle Gönderilen Ödeme Emri Mahkemece İptal Edildi

Müvekkilimiz adına KYK borcu nedeniyle gönderilen ödeme emri İstanbul 9. İdare Mahkemesine açtığımız dava sonucu iptal edildi. ...

Devamını Oku
Haberler 2022-04-15
Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Değişti. Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?

Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde pek çok değişiklik yapıldı. Cezaların üst sınırını artırıp zincirleme suç kapsamının getirildiği...

Devamını Oku
Haberler 2022-03-11
213 sayılı Kanunun 367/son Fıkrasını İptal Eden Anayasa Mahkemesi kararını HUKUKİ HABER Sitesi İçin Değerlendirdik

213 sayılı Kanunun 367/son fıkrasını iptal edip 359. maddenin ilgili fıkralarına ilişkin istemleri reddeden Anayasa Mahkemesi kararını @Huk...

Devamını Oku
Haberler 2022-03-09
Hakkında Tanık İfadesi Bulunan Müvekkil, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Ağır Cezada Beraat Etti.

Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı yönünde tanık beyanı olduğu iddiası ile Müvekkil hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan Ağır Ce...

Devamını Oku
Haberler 2022-03-08
Sahte (Naylon) Fatura Kullanma Suçundan Müvekkilimiz Beraat Etti (VUK 359/b) (Karar EK tedir)

Müvekkilimiz İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada beraat etti. Beraat kararına yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ...

Devamını Oku
Makaleler 2022-02-07
Matrah Artırımı Bozulursa Ödenen Taksitler Geri Alınabilir Mi? AYM ve Vergi Mahkemesi Kararı Işığında Değerlendirme

Matrah ve vergi artırımı yapan mükelleflerin yasa kapsamında belirlenecek bir takvim ve usul içinde ödeme yapmaları beklenmekte olup, ödeme y...

Devamını Oku
Haberler 2022-02-07
Vergi ve Matrah Artırımına İlişkin Yeni Makalemiz HUKUKİ HABER de Yayımda.

Matrah artırımının bozulması sonucu ödenmiş taksitlerin akıbetine Anayasa Mahkemesi ve Vergi Mahkemeleri nasıl yaklaşıyor? Ödenmiş taksit...

Devamını Oku
Haberler 2022-01-05
İçişleri Bakanlığının Genelgesine Karşı Danıştayda açtığımız Davada Genelgenin Yürütmesi Durduruldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Ses ve görüntü kaydı yasağına ilişkin genelgesinin yürütmesi Danıştaya açtığı...

Devamını Oku
Haberler 2022-01-05
Danıştaydan Aldığımız Yürütmeyi Durdurma Kararı, HUKUKİ HABER Sitesi Tarafından Okurlarına Sunuldu

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararına hukuk camiasında saygın yeri olan HUKUKİ HABER sitesi de kayıtsız kalmadı ve bu haberi okurları il...

Devamını Oku
Haberler 2021-12-17
İhbar Üzerine Yakalanan Müvekkil, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Beraat Etti

İhbar Üzerine Yakalanan Müvekkil, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Beraat Etti....

Devamını Oku
Haberler 2021-12-13
Üzerinde 98 Adet Ekstazi Bulunan Müvekkilimiz, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Beraat Etti

Üzerinde 98 adet Ekstazi bulunan Müvekkilimiz, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan beraat etti. Beraat kararı EK tedir. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-12-13
Stokçuluk Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarına Karşı Dava Açılabilir mi?

Gelecekteki fiyat farklılıklarından faydalanmak için önceden tedarik edilen malların satışa sunulmayıp bekletilmesi stokçuluk olarak ifade e...

Devamını Oku
Makaleler 2021-12-09
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu, Eleştiri Hakkı ve İfade Özgürlüğü (Örnek Beraat Kararımız Ektedir)

İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi toplumda hakim olan ortalama anlayışa göre, kişilerin ifade hürriyet...

Devamını Oku
Haberler 2021-11-26
Sahte (Naylon) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçundan Yargılanan Müvekkilimiz; 2015, 2016 ve 2017 Yılları İçin Ayrı Ayrı 3 Kez Beraat Etti (VUK 359)

Komisyon karşılığı sahte fatura düzenleme ve sahte fatura kullanma suçundan (VUK 359) hakkında iddianame düzenlenip ceza davası açılan Mü...

Devamını Oku
Haberler 2021-11-24
Cezaevi İzinlerinin 31/5/2022 ye Kadar Uzatılması TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 9. maddesindeki covid nedeniyle cezaevi izin süresinin 31/5/2022 ye ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-11-16
İsim Değişikliği Davası ve Örnek Mahkeme Kararımız

Doğarken seçme hakkınızın olmadığı isminizi bazı şartların varlığı halinde değiştirebilirsiniz. Bunun için isim değiştirme davası ...

Devamını Oku
Haberler 2021-10-22
Müvekkilimiz Sahte Fatura Kullanma Suçundan Beraat Etti (VUK 359)

Müvekkil sanığın sahte fatura kullandığına dair mahkumiyetine yetecek bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza...

Devamını Oku
Haberler 2021-10-04
Vergi Usul Kanununda Önemli Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

213 sayılı Vergi Usul Kanununda çok sayıda önemli değişiklik öngören kanun teklifi 55 milletvekilinin imzasıyla TBMM ye sunuldu. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-09-30
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmaksızın İsim Değişikliği Mümkün Müdür?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre isim değişikliği için haklı bir nedenin var olması ve bunun da hakim tarafından uygun görülmesi ger...

Devamını Oku
Haberler 2021-09-23
Müvekkilimizin Trafik Cezası Sulh Ceza Hakimliğince İptal Edildi

Hız sınırının aşıldığı ileri sürülerek kesilen trafik idari para cezası Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı ve ödenen ücr...

Devamını Oku
Makaleler 2021-09-21
Hakaret Suçunda Cezasızlık ve İndirim Halleri (Beraat Kararımız Eklidir)

Hakaret suçunun gerçekleşmiş olması, tek başına bir kişinin hapis cezası alması için yeterli değildir....

Devamını Oku
Makaleler 2021-09-14
Fahiş Kira Artışları Karşısında Kiracı Ne Yapabilir?

Son dönemde kiracıların fahiş kira artışlarına maruz kaldığı sıkça karşılaşılan durumlardan birisi haline gelmiştir....

Devamını Oku
Haberler 2021-08-27
Vergi Yapılandırma ve Matrah Artırımı Süresi Uzatıldı. Son Tarih 30 Eylül 2021

7326 sayılı Vergi Yapılandırma ve Matrah Artırımı yasasında öngörülen 31/08/2021 son başvuru tarihi 1 ay uzatıldı. Buna paralel olarak i...

Devamını Oku
Makaleler 2021-08-23
Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nedir ve Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydının (Sabıka Kaydı)ne olduğu, hangi bilgilerin saklandığı ve bu kayıtların nasıl silinebileceği bu yazımızda yer alamktad...

Devamını Oku
Haberler 2021-08-18
Son ÖTV Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor? Vergi İndirimi Mi Yapıldı?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi matrahları yeniden değiştiri...

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-30
Bir Suçun Nitelikli Hallerinde Hata

TCK m.30/2 hükmünde düzenlenen suçun nitelikli hallerinde hata kavramı bu makalede incelenecektir....

Devamını Oku
Haberler 2021-07-30
Son İYUK Değişikliklerini İdare Hukuku Avukatı Değerlendirdi.

Dördüncü yargı paketinde İYUK ta öngörülen bir takım değişiklikler, 7331 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girdi. ...

Devamını Oku
Haberler 2021-07-30
Ceza Avukatı Gözünden 4. Yargı Paketinin Ceza Kanununa Getirdiği Yenilikler

4. Yargı Paketi olarak da bilinen 7331 sayılı Kanun ile TCK...

Devamını Oku
Haberler 2021-07-30
Karşılıksız Çek Suçunda İnfazın Durdurulmasına İlişkin Değişiklik

Karşılıksız Çek Suçunda İnfazın Durdurulmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı....

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-12
Avukatlar Vekâletname Sundukları Her Dosya İçin Makbuz Kesmek Zorunda Mıdır?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek türü olarak nitelenen serbest avukatlık faaliyetini y...

Devamını Oku
Haberler 2021-07-12
İstanbul Vergi Avukatı Hakan MERT Hukuki Habere Yazdı... Avukatlar Vekaletname Sundukları Her Dosya İçin Makbuz Kesmek Zorunda Mıdır?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek türü olarak nitelenen serbest avukatlık faaliyetini y...

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-07
Din Değişikliği Nedeniyle İsim Değişikliği Yapmak Mümkün Müdür?

Din değiştirdiği için adını değiştirmek isteyen şahsın talebi hukuken haklı sebeplerden sayılmaktadır. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-01
İsim ve Soyisim Değişikliği (Ad-Soyad) Birlikte Tek Davada İstenebilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir....

Devamını Oku
Makaleler 2021-06-20
Biber Gazı Silah Mıdır?

Toplumsal yaşam, her zaman insanlar için bir tehdit oluşturur. İnsanlar, bu tehdit karşısında her ne kadar kendilerince önlem almak isteseler ...

Devamını Oku
Haberler 2021-06-18
İnternetten e-ticaret ve satış yapan Müvekkilimizin gelirini kayıt dışı bıraktığı iddiasıyla salınan vergiler, İstanbul 1. Vergi Mahkemesinde açtığımız davada iptal edildi.

E-ticaret ve internetten satış yapan Müvekkilimiz hakkında kayıt dışı kazanç iddiasıyla yapılan vergi tarhiyatına karşı açtığımız d...

Devamını Oku
Haberler 2021-06-10
Vergi Yapılandırma Ve Matrah Artırımı Yasası Çıktı

Yasa ne getiriyor? Yazımızda.......

Devamını Oku
Haberler 2021-06-02
Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Yargılanan Müvekkilimiz Beraat Etti (VUK 359)

Sahte fatura düzenlediği iddiasıyla vergi Usul Kanununa muhalefet ettiği (VUK 359) öne sürülen Müvekkilimiz, somut ve inandırıcı delil bul...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-31
Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Vergi hukukunda ve vergi yargılamalarında ihbar ikramiyesini ele aldığımız bu yazımızda, 1905 sayılı Kanuna ve vergi yargı kararlarına gö...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-31
Avukatı Olan Kişi Adli Yardımdan Yararlanamaz Mı? İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesi Kararı

Davasını temsil etmek üzere kendi tercihi ile serbest avukat ile anlaşan kişinin aynı zamanda adli yardımdan da yararlanması mümkündür. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-26
Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezası ile Ehliyete El koyma, Ceza Puanı Verme ve Aracı Otoparka Çekme İşlemlerine Karşı Açılacak Davanın Nerede Açılması Gerektiği

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulup yirmi ceza puanı verilen ve idari para cezası kesilip aracı da otoparka çekilen vatandaş...

Devamını Oku
Haberler 2021-05-25
Sahte Fatura Düzenleme Nedeniyle Vergi ve Ceza Kesilen Müvekkilimizin Vergi ve Cezaları İstanbul BİM İkinci Vergi Dava Dairesince İptal Edildi

Komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği iddiasıyla hakkında vergi incelemesi yapılıp yüksek tutarlarda vergi ve ceza kesilen Müvekkil...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-06
Özel Usulsüzlük Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edildi, Ne Yapmalıyım?

Şayet özel usulsüzlük cezası içerikli bir vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ aldıysanız ya bu cezayı ödemeniz gerekecektir ya da dava açmanız ...

Devamını Oku
Haberler 2021-05-04
Emniyetin Kamera Yasağına Karşı İnsan Hakları Aktivisti Müvekkilimiz Adına Danıştayda Dava Açtık

Son günlerde sıkça tartışılan "EGM"nin ses ve görüntü kaydı yasağı"na ilişkin genelgesinin iptali istemiyle “insan hakları aktivisti...

Devamını Oku
Haberler 2021-05-03
Çekte Sürelerin Durması ve Takip Yasağı

7318 sayılı Kanun ile getirilen çek ibrazında sürelerin durması ve icra takibi yapılması yasağı bu yazıda ele alınmıştır. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-04-30
İcra Takibi ve Takibin Başlatılması

Bu yazıda genel olarak icra takibinin ne demek olduğu ve bir icra takibinin nasıl başlatılacağı üzerinde durulmuştur. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-04-27
35 Seri Nolu Tebliğ İle Getirilen Değişikliğin Avukatlık Vekâlet Ücretlerinden Katma Değer Vergisi Tevkifatına Etkisi

Bir serbest meslek türü olan serbest avukatlık faaliyetinin, kendine özgü bir takım özellikleri gereği, vergi uygulamaları yönünden diğer ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-04-15
Kusuru Olmayan Memura Disiplin Cezası Verilebilir Mi?

İdareler memurun kanunla disiplin suçu olarak nitelendirilmeyen bir fiilini disiplin suçu sayarak disiplin cezası verebilmektedirler. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-22
Vasilikten Kaçınmak veya Vasiliği Kabul Etmemek Mümkün Müdür?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bir takım şartların var olması halinde vasi olarak atanmış kişinin vasiliği kabul etmeme veya vasili...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-14
Taahhüdü İhlal Suçu

İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 340. maddesi “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırıl...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-10
İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılacak Davanın Niteliği

Davalı idareler konusu parasal olan davalarda genellikle ödenek ve bütçe yetersizlikleri gibi sebeplerle, işlem iptali gibi durumlarda da çoğun...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-04
Kentsel Dönüşümde Tapu Harcı İadesi Davası

492 sayılı Harçlar Kanununun 57. maddesinde “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlar, tapu ve ka...

Devamını Oku
Haberler 2021-03-04
Maske Cezasına Bir İptal De Elazığdan

Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliği maske takmadan dolaşan vatandaşa kesilen idari para cezasını iptal etti....

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-15
İŞGAL HARÇLARINA KARŞI DAVA YOLU

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesinde “Belediye sınırları içinde bulunan sayılı yerlerden herhangi...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-15
7143 SAYILI VERGİ AFFI KANUNUNUN 5. MADDESİNİN 4. FIKRASININ (a) BENDİNİN ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU

18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçunun Hukuki Bağlamda Değerlendirilmesi

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez....

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Usulsüz Tebligat Şikayetine İlişkin Yerel Mahkeme Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmamaktadır.

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
İşçi Avukatının Özellikleri Nelerdir

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Arabuluculuk

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktad...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Covid-19 Günlerinde Kritik Yenilikler

Tüm dünyayı ekonomi başta olan alanlardan olmak üzere her alanda olumsuz etkisi altına alan COVID-19, resmi olarak 10.03.2020 tarihinde ülkemiz...

Devamını Oku