Hizmet Almak İstiyorum

MERT HUKUK BÜROSU

Uzmanlık Alanlarımız

En Yeni Makaleler

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre isim değişikliği için haklı bir nedenin var olması ve bunun da hakim tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.

Devamını Oku

Hakaret suçunun gerçekleşmiş olması, tek başına bir kişinin hapis cezası alması için yeterli değildir.

Devamını Oku

Son dönemde kiracıların fahiş kira artışlarına maruz kaldığı sıkça karşılaşılan durumlardan birisi haline gelmiştir.

Devamını Oku

Adli Sicil Kaydının (Sabıka Kaydı)ne olduğu, hangi bilgilerin saklandığı ve bu kayıtların nasıl silinebileceği bu yazımızda yer alamktadır.

Devamını Oku

TCK m.30/2 hükmünde düzenlenen suçun nitelikli hallerinde hata kavramı bu makalede incelenecektir.

Devamını Oku

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek türü olarak nitelenen serbest avukatlık faaliyetini yürütenlerin, vergi uygulamaları yönünden karşılaştıkları bir sorun da şüphesiz ki vekâletname sundukları her dosya

Devamını Oku

Din değiştirdiği için adını değiştirmek isteyen şahsın talebi hukuken haklı sebeplerden sayılmaktadır.

Devamını Oku

4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir.

Devamını Oku

Toplumsal yaşam, her zaman insanlar için bir tehdit oluşturur. İnsanlar, bu tehdit karşısında her ne kadar kendilerince önlem almak isteseler de bazen farkında olmadan suç veya kabahat işlemiş olurlar.

Devamını Oku

Davasını temsil etmek üzere kendi tercihi ile serbest avukat ile anlaşan kişinin aynı zamanda adli yardımdan da yararlanması mümkündür.

Devamını Oku
En Son Haberler

Müvekkil sanığın sahte fatura kullandığına dair mahkumiyetine yetecek bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Müvekkilin beraatine hükmetti.

Devamını Oku

213 sayılı Vergi Usul Kanununda çok sayıda önemli değişiklik öngören kanun teklifi 55 milletvekilinin imzasıyla TBMM ye sunuldu.

Devamını Oku

Hız sınırının aşıldığı ileri sürülerek kesilen trafik idari para cezası Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı ve ödenen ücretin iadesine karar verildi.

Devamını Oku

7326 sayılı Vergi Yapılandırma ve Matrah Artırımı yasasında öngörülen 31/08/2021 son başvuru tarihi 1 ay uzatıldı. Buna paralel olarak ilk taksit ödeme süresi de birer ay uzatıldı.

Devamını Oku

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi matrahları yeniden değiştirildi.

Devamını Oku

Karşılıksız Çek Suçunda İnfazın Durdurulmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

Devamını Oku

4. Yargı Paketi olarak da bilinen 7331 sayılı Kanun ile TCK

Devamını Oku

Dördüncü yargı paketinde İYUK ta öngörülen bir takım değişiklikler, 7331 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girdi.

Devamını Oku

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek türü olarak nitelenen serbest avukatlık faaliyetini yürütenlerin, vergi uygulamaları yönünden karşılaştıkları bir sorun da şüphesiz ki vekâletname sundukları her dosya

Devamını Oku

E-ticaret ve internetten satış yapan Müvekkilimiz hakkında kayıt dışı kazanç iddiasıyla yapılan vergi tarhiyatına karşı açtığımız dava sonucu vergiler İstanbul 1. Vergi Mahkemesince iptal edildi.

Devamını Oku