Hizmet
Almak İstiyorum

Kaza Sonrası Araç Değer
Kaybını Hesaplatmak İstiyorum

MERT HUKUK BÜROSU

Uzmanlık Alanlarımız

En Yeni Makaleler

Trafik kazalarında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı tazminatından Karayolları Trafik Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda hem kazaya sebebiyet veren kusurlu sürücü, hem de araç sahibi sorumludur.

Devamını Oku

Araç değer kaybı taleplerinde de Türk Borçlar Kanununun 72. maddesinde düzenlenen iki yıllık görece ve on yıllık kesin zaman aşımı sürelerinin uygulanması gerekir.

Devamını Oku

Türkiyede sigortacılığa dair mevzuatlarda pert kavramına ilişkin herhangi tanımlama yapılmamıştır. Ancak uygulamada pert kavramı tam hasara uğramış araçlar için kullanılmaktadır.

Devamını Oku

Trafik kazalarında zarar verenin verdiği zararı karşılaması, haksız fiil nedeniyle verilen zararın tazmini anlamına gelmektedir.

Devamını Oku

Kazalı araç en iyi şekilde orijinal parça ile aslına uygun olarak tamir edilmiş olsa bile ikinci el piyasa değerinde bir düşüş meydana gelecektir.

Devamını Oku

Çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verenler hakkındaki infaz sürecinde pandeminin ortaya çıkardığı ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak bir takım alternatif düzenlemelere gidilmiştir.

Devamını Oku

Vergi mükellefiyeti kapatılan bir mükellefin elektronik tebligat muhatabı olup olmayacağını bu yazımızda ele alacağız.

Devamını Oku

Türk vergi sisteminde vakıfların bir takım vergisel yükümlülükleri bulunmaktadır.

Devamını Oku

Matrah ve vergi artırımı yapan mükelleflerin yasa kapsamında belirlenecek bir takvim ve usul içinde ödeme yapmaları beklenmekte olup, ödeme yapılmaması durumunda yapılmayan ödemelerin takip ve tahsil edileceği ve mükellefin de artık matrah artırımının sun

Devamını Oku

Gelecekteki fiyat farklılıklarından faydalanmak için önceden tedarik edilen malların satışa sunulmayıp bekletilmesi stokçuluk olarak ifade edilmektedir.

Devamını Oku
En Son Haberler

Müvekkilin bir takım hasılatını kayıt dışı bıraktığından bahisle adına önce gelir, KDV, gelir geçici vergi mükellefiyeti tesis edilmiş ve akabinde de vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir.

Devamını Oku

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21/09/2023 tarih ve 32316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını Oku

Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından olan sahte fatura düzenleme (naylon fatura) nedeniyle İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan 3 sanıklı ceza davasında Müvekkilimizin anılan eylemin faili olmadığı saptanarak BERAAT kararı verildi.

Devamını Oku

Müvekkil hakkında tarım ve orman ilçe müdürlüğünce kesilen idari para cezası (idari yaptırım) Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğine yaptığımız itiraz sonucu iptal edildi.

Devamını Oku

Çek Kanununun Geçici 5. maddenin 1. fıkrası değiştirilerek yapılan yeni düzenlemenin ortaya çıkardığı sorunları ele aldığımız makalemiz HUKUKİ HABER sitesinde yayımlandı.

Devamını Oku

3 Müvekkilimiz hakkında Vergi Usul Kanununa (VUK 359) muhalefet iddiası ile dava açılmış ve İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu 3 müvekkilimiz de beraat etmiştir. Karar İstinaf incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.

Devamını Oku

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını Oku

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce müvekkil hakkında 6458 sayılı Kanunun 54/1-d maddesi uyarınca kamu düzeni veya güvenliğini ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturma gerekçesiyle hakkında sınır dışı etme kararı verilmiştir.

Devamını Oku

Serbest meslek faaliyeti yaptığı ileri sürülerek müvekkil hakkında yapılan inceleme neticesinde adına 2016 yılı için Gelir, Geçici, Katma değer vergileri tarhiyatı yapılmış ve özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

Devamını Oku

Müvekkilimizin elde ettiği gelirini kayıt dışı tuttuğu öne sürülerek önce Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergi ve Katma Değer Vergisi mükellefiyetleri tesis edilmiş, sonrasında da cezalı vergiler tarh edilmiştir.

Devamını Oku