SİGORTA HUKUKU

Sigorta bilincinin günden güne arttığı Türkiye’de faaliyet göstermekte olan sigorta şirketleri açısından poliçe tanzimi kadar, hasar süreçlerinin verimli yönetilmesi de büyük önem arz etmektedir. Hasar süreçlerinin sigorta şirketleri bünyesinde yönetilmesi mümkündür ancak bilindiği üzere hasar dosyalarının hemen hepsi teknik bilgi ile yönetim gerektirmektedir.

İlgili teknik bilgiler ışığında hasar ödeme/ödememe hususlarının değerlendirilmesi ve bu süreçte sigortalılar ve zarar görenler ile iletişimin sağlıklı şekilde yürütülmesi kuşkusuz izlenmesi gereken en uygun ve faydalı yol olacaktır. Bu çerçevede, konusunda uzman ekibimiz ile sigorta şirketlerinin hasar yönetimine ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. Alanında uzman kişiler tarafından teknik bilgi ve destek alarak yönetilen bu süreçler, tartışmasız büyük sigorta şirketlerinin marka değerlerine ve bütçelerine somut katkılar sağlamaktadır.

Mert Hukuk Bürosu olarak hasar yönetim sürecinde;

  • Evrak temini,
  • Bilimsel mütalaa hazırlığı,
  • Aktüerya hesaplamaları, 
  • Muallak belirlenmesi, 
  • Uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümü,
  • Uyuşmazlığın dava yolu ile çözülmesi,

hizmetleri sunulmaktadır.

Buna ek olarak, kişilerin sigorta şirketleri ile sigorta hukuku çerçevesinde yaşadıkları hukuki uyuşmazlıklara yönelik çözümler de üretilmekte, uyuşmazlıklar sulh ve dava yolu ile sonlandırmaya çalışılmaktadır.