İCRA & İFLAS HUKUKU

İcra İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. İcra Avukatlığı Hizmetlerimizden biri de gerektiği takdirde haciz işlemi gerçekleştirmek, menkul ve gayrimenkullerin satışı ile icra alacağının borçludan tahsilini sağlamaktır. Ayrıca alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İcra Avukatlığı hizmetimiz gereğince, icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.​

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması
  • Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması
  • Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi
  • Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması
  • Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili
  • İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
  • İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak