Haberler

Müvekkilimiz Adına Açtığımız Davada Danıştay 10. Dairesi EGM Genelgesini İptal Etti. (Kararımız HUKUKİHABER.NET sitesinde yayımlanmıştır.)

haber foto 2

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” konulu Genelgesinin hukuka aykırı olduğundan bahisle Müvekkilimiz adına ilk derece olarak Danıştay 10. Dairesinde iptal davası açtık. İlk derece mahkemesi olarak davayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi söz konusu genelgeyi iptal etmiştir. 

Danıştay 10. Daire, temel hak ve hürriyetlerin genelge, tebliğ vb. düzenleyici işlemlerle sınırlandırılamayacağını, temel hak ve hürriyetlerin Anayasanın 13. Maddesi gereği ancak Kanunla sınırlandırılabileceğini belirterek dava konusu genelgeyi hukuka aykırı bulmuştur. Bu bağlamda haberleşme hürriyetine de atıf yapan Danıştay 10. Dairesi haberleşme hürriyeti bağlamında temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran bu idari düzenlemeyi Anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etmiştir.

Bu yönüyle, haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliği gibi temel hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesi adına son derece önemli bir karara imza atan Danıştay 10. Dairesi Kanunla düzenlenmesi gereken bir alanın idari işlemlerle düzenlenemeyeceğini de ortaya koymuştur. 

Anılan karar metnine ve konunun detaylarına aşağıdaki HUKUKİHABER.NET sitesi linkinden de ulaşabilirsiniz. 

www.hukukihaber.net/danistay-egmnin-ses-ve-goruntu-kaydi-alinmasi-konulu-genelgesini-iptal-etti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir