Kiracının Fesih Bildirimi

Kiracının Fesih Bildirimi

Kira sözleşmesi, kiracı ve kiraya veren arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, kiracının kiraladığı t...
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi: Kira sözleşmesi, kiracı ile kiraya veren arasında yapılan ve kiralanan taşınmazın...
Paylı Mülkiyet Nedir?

Paylı Mülkiyet Nedir?

Paylı mülkiyet, birden fazla kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmas...
Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma, kamu yararı amacıyla özel mülkiyete tabi taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına, bedeli ödenme...