Makaleler

Türkiye’den Ev Satın Alan Yabancıların Sahip Olduğu Haklar

Türkiye'den Ev Satın Alan Yabancıların Sahip Olduğu Haklar

Türkiye, son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bir ülke haline gelmiştir. Özellikle gayrimenkul yatırımları açısından önemli bir cazibe merkezi olan Türkiye’de, yabancılar da ev sahibi olabilmektedir.

Türkiye’den ev satın alan yabancıların uyması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlardan en önemlisi, vatandaşı oldukları ülkenin Türkiye ile karşılıklılık anlaşmasına sahip olmasıdır. Yani, Türk vatandaşları o ülkenin vatandaşı olduğunda o ülkede ev satın alabiliyorsa, o ülkenin vatandaşları da Türkiye’de ev satın alabilmektedir.

Türkiye’den ev satın alan yabancılar, Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptir. Bu haklar arasında, taşınmazın üzerinde tasarruf etme hakkı, kiraya verme hakkı, rehin verme hakkı ve satmak hakkı sayılabilir. Ayrıca, yabancılar Türkiye’de yaşadıkları süre boyunca evleri için vergi ödemek zorundadır.

Türkiye’den ev satın alan yabancıların sahip olduğu en önemli haklar şunlardır:

 • Taşınmazın üzerinde tasarruf etme hakkı: Yabancılar, satın aldıkları taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanma, kiraya verme ve satma gibi tasarruf haklarını kullanabilmektedir.
 • Kira geliri elde etme hakkı: Yabancılar, satın aldıkları taşınmazları kiraya vererek gelir elde edebilmektedir.
 • Rehin verme hakkı: Yabancılar, satın aldıkları taşınmazları rehin vererek borçlanabilmektedir.
 • Satma hakkı: Yabancılar, satın aldıkları taşınmazları istedikleri zaman satabilmektedir.

Türkiye’den ev satın alan yabancılar, belirli şartlar altında Türk vatandaşlığına da başvurabilmektedir. Bu şartlardan en önemlisi, satın alınan taşınmazın değerinin en az 250 bin dolar olmasıdır. Türkiye’den ev satın alan yabancılar, bu hakların farkında olarak yatırımlarını planlamalıdır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Şartları

Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık verilmesi konusunda oldukça liberal bir ülkedir. Bu nedenle, birçok yabancı yatırımcı Türkiye’de yatırım yaparak Türk vatandaşlığı kazanmayı tercih etmektedir.

2024 yılı itibariyle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir:

 • En az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek. Bu yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde gerçekleştirilmelidir.
 • En az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’deki bankalara yatırmak. Bu mevduatın tek bir hesaba yatırılması mümkün olduğu gibi farklı hesaplara yatırılması da mümkündür.
 • En az 50 kişilik istihdam alanı oluşturmak. Bu istihdam alanı, Türkiye’de kurulu bir iş yerinde sağlanmalıdır.
 • Tüm yatırımların yapıldığı tarihten itibaren üç yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmek.

Bu şartlara ek olarak, yatırımcının aşağıdaki şartları da taşıması gerekmektedir:

 • Yabancı uyruklu olmak.
 • Yatırımının karşılığı olan tutarın yasal yollarla elde edilmiş olması.
 • Terör örgütleriyle bağlantılı olmaması.
 • Türkiye’de herhangi bir suç işlememiş olması.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru, gerekli belgelerin tamamlanmasıyla birlikte yapılabilir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı, hem yatırımcı hem de Türkiye için birçok avantaja sahiptir. Yatırımcı, Türk vatandaşlığı sayesinde Türkiye’de serbestçe yaşayabilir, çalışabilir ve eğitim alabilir. Türkiye ise, yabancı yatırımların artması ve istihdam yaratılması açısından bu uygulamadan faydalanır.

Özel Güvenlik Bölgelerinde Taşınmaz Satın Alma Hakkı

Türkiye’de yabancı uyruklu gerçek kişiler, 18 Mayıs 2012 tarihinde yapılan değişiklikle, karşılıklılık şartı olmaksızın taşınmaz edinme hakkına sahip oldular. Ancak, bu hak bazı bölgeler için sınırlandırılmıştır. Bunlardan biri de özel güvenlik bölgeleridir. Özel güvenlik bölgeleri, Türkiye’nin güvenliği açısından önemli olan tesislerin bulunduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde yabancı uyruklu gerçek kişiler, taşınmaz edinme hakkına ancak taşınmazın bulunduğu yerin valilik izni ile sahip olabilirler.

Valilik izni için başvuruda bulunacak yabancı uyruklu gerçek kişiler, aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadırlar:

 • Taşınmazın bulunduğu yerin valiliğine hitaben yazılmış bir dilekçe
 • Taşınmazın tapu fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Pasaportun fotokopisi
 • Noter onaylı imza beyannamesi

Valilik, taşınmaz mülkiyeti edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirmede, taşınmazın bulunduğu bölgenin önemi, taşınmazın niteliği ve yabancı uyruklu gerçek kişinin Türkiye’de bulunuş amacı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Valilik, taşınmaz mülkiyeti edinimi talebini uygun görmesi halinde, ilgili şirket veya iştirakine bir yazı ile bildirir. Bu yazının ardından, taşınmazın mülkiyeti şirket veya iştirakine devredilebilir. Özel güvenlik bölgeleri, genellikle askeri tesislerin bulunduğu bölgelerdir. Bu nedenle, yabancı uyruklu gerçek kişilerin bu bölgelerde taşınmaz edinme hakkına sahip olması, ülke güvenliği açısından bazı riskler oluşturabilir. Bu nedenle, valiliklerce yapılan değerlendirmeler titizlikle yapılır.

Mert Hukuk Burosu 10

Türkiye’de Gayrimenkul Sahibi Olmak

Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve yatırım fırsatları ile dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir. Bu nedenle, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, hem yatırım hem de oturum izni elde etmek için cazip bir seçenektir. Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız veya Cumhurbaşkanı’nın iznini almış olmanız gerekir.

Yabancılar, Türkiye’de taşınmaz satın alabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 • Geçerli bir pasaport sahibi olmak
 • Taşınmazın satın alınacağı ilçenin yüzölçümünün %10’unu geçmeyen bir alana sahip olması
 • Taşınmazın kişi başına 30 hektarı aşmaması

Yabancılar, Türkiye’de gayrimenkul satın almak için aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır:

 • Kimlik belgesi veya pasaport
 • Taşınmazın tapusu veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi
 • İlgili belediyeden alınan taşınmazın emlak rayiç değeri belgesi
 • Taşınmaz değerleme raporu

Yabancılar, gayrimenkul satın almak için öncelikle taşınmaz sahibi ile anlaşma sağlamalıdır. Anlaşma sağlandıktan sonra, taşınmaz sahibi Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuruda bulunmalıdır. Ön başvuruda eksik belge bulunması halinde dosya bekletilir. Eksiklik ve kusur bulunmaz ise gayrimenkul satış işlemi için gerekli evraklar Tapu Genel Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.

Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra, yabancılar taşınmazın sahibi olurlar. Taşınmazın tapusu, taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Müdürlüğü’nden alınabilir. Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, hem yatırım hem de oturum izni elde etmek için avantajlı bir seçenektir. Yabancılar, Türkiye’de gayrimenkul satın almak için yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Türkiye’den Ev Satın Alan Yabancılara Konut Satışında KDV Detayı

Türkiye’de yabancılara konut satışı, son yıllarda önemli bir artış göstermektedir. Bu artışa paralel olarak, yabancılara konut satışında uygulanan KDV istisnası da sıklıkla gündeme gelmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin (i) bendi uyarınca, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisnadır.

Bu istisnadan yararlanılabilmesi için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Konut veya iş yeri, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk teslim olarak yapılmalıdır.
 • Konut veya iş yeri tesliminin bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
 • Konut veya iş yeri tesliminin, bu şartları taşıması halinde, satıcı KDV’den istisna tutulacaktır. Bu durumda, satıcı, satış faturasında KDV hesaplayacak, ancak ilgili vergi dairesine beyan etmeyecektir.

İstisnadan yararlanılabilmesi için, satıcı tarafından aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

 • Taşınmazın tapu kaydını gösterir belge
 • Alıcıya ilişkin kimlik belgesi veya pasaport
 • Alıcıya ilişkin vergi kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının bulunmaması halinde, alıcıya ilişkin vergi kimlik numarası yerine geçecek belge
 • Alıcıya ilişkin Türkiye’de yerleşik olmadığına dair belge
 • Alıcıya ilişkin döviz bedeli girişine ilişkin belge

Yabancılara konut satışında KDV istisnası, yabancıların Türkiye’de konut edinmesini kolaylaştıran ve Türkiye’nin gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi artıran önemli bir düzenlemedir.

Yabancılar Türkiye’den Nasıl Ev Alabilir?

Türkiye, son yıllarda yabancı yatırımcılar için oldukça popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye’nin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve cazip yatırım fırsatlarıdır. Yabancı yatırımcılar, Türkiye’den gayrimenkul satın alarak da bu fırsatlardan yararlanabilirler. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişiler, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de taşınmaz satın alabilirler.

Türkiye’den ev satın alan yabancılar için gereken şartlar şunlardır:

 • Satın alınacak taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması
 • Satın alınacak taşınmazın yüzölçümünün 30 hektarı geçmemesi
 • Satın alınacak taşınmazın, askeri yasak bölgelerde veya sınır bölgelerinde yer almaması

Yabancılar, Türkiye’den ev satın almak için öncelikle taşınmazın tapu müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Bu başvuruda, yabancının kimlik belgesi, pasaportu, ikamet izni (varsa) ve satın alınacak taşınmazın tapu kaydını gösterir belge ibraz etmesi gerekir. Tapu müdürlüğü, başvuruyu inceledikten sonra, gerekli şartların yerine getirildiğini tespit ederse, satış işlemini gerçekleştirir.

Türkiye’den ev satın alan yabancılar için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Taşınmazın tapu kaydını dikkatlice incelemeleri
 • Taşınmazın herhangi bir ipotek veya haciz gibi hukuki bir sorununun bulunmadığını kontrol etmeleri
 • Taşınmazın imar planına uygun olduğunu teyit etmeleri

Yabancıların Türkiye’den ev satın almaları, hem kendileri hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen yabancı yatırımcılar, yukarıda belirtilen şartları ve hususları dikkate alarak hareket etmelidirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir