İptal Davaları

İptal Davaları

İptal davaları, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini sağlayan bir dava türüdür. Bu daval...
Memur Disiplin Cezaları

Memur Disiplin Cezaları

Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görevlerini yaparken memur disiplin kurallarına uymak zorund...