Makaleler

Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) Nedir, Nasıl Alınır? Geçerlilik Süresi

Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) Nedir, Nasıl Alınır? Geçerlilik Süresi

Kişi Güvenlik Belgesi (KGB), savunma sanayii şirketlerinde çalışan kişilerin, gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme ya da projeye, bilmesi gereken prensibi çerçevesinde nüfuz edebilmesini veya bunların muhafaza edildiği gizlilik dereceli yerlere giriş iznini sağlayan belgedir. KGB, Milli ve NATO olmak üzere iki türde düzenlenmektedir. Milli KGB, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki savunma sanayii kuruluşlarında çalışan kişiler için düzenlenen belgedir. NATO KGB ise, NATO üyesi ülkelerin savunma sanayii kuruluşlarında çalışan kişiler için düzenlenen belgedir.

Kişi Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır?

Kişi güvenlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayii alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda, gizlilik dereceli bilgi ve belgeye erişmesi gereken personele verilen bir belgedir. Bu belge, kişinin milli güvenliği tehdit eden faaliyetlere karışmadığını ve bu konuda güvenilir olduğunu gösterir. KGB almak için öncelikle çalıştığınız kuruluş tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekir.

Başvuruda aşağıdaki evraklar teslim edilir:

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı belgesi
 • Öğrenim belgesi
 • Çalışma belgesi
 • Askerlik belgesi
 • Yabancı uyruklu personel için uyruğu olduğu ülkeden alınmış güvenlik belgesi

Başvuru değerlendirildikten sonra, kişinin hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Bu soruşturmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülür. Soruşturmalar sonucunda kişinin güvenlik açısından uygun olduğuna karar verilirse, kişiye kişi güvenlik belgesi verilir. KGB‘nin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belgenin yenilenmesi için, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tekrar yapılması gerekir.

Kişi Güvenlik Belgesi Kimlere Verilir?

Kişi güvenlik belgesi, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirket/kuruluşlarda çalışan, şirket/kuruluş ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca düzenlenen belgedir.

Kişi güvenlik belgesi, iki farklı kategoride düzenlenir:

 1. KG1: Genel amaçlı bir belgedir ve kamu veya özel sektördeki herhangi bir işte çalışmak isteyen kişiler tarafından alınabilir.
 2. KG2: Sadece güvenlik açısından hassas bölgelerde, tesislerde veya yerlerde çalışmak isteyen kişiler tarafından alınabilir.

KG1 belgesini alabilecek kişiler şunlardır:

 • Savunma sanayii şirketlerinde çalışan tüm personel
 • Savunma sanayii ile ilgili projelerin yürütülmesinde görevli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel
 • Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşları ve derneklerde çalışan personel
 • Savunma sanayii alanında eğitim veren kuruluşlarda çalışan personel

KG2 belgesini alabilecek kişiler şunlardır:

 • Savunma sanayii şirketlerinde gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye erişimi olan personel
 • Savunma sanayii ile ilgili projelerin yürütülmesinde görev alan güvenlik görevlileri
 • Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren kritik tesislerde görev yapan personel

Kişi güvenlik belgesi almak için başvuruda bulunacak kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlaması gerekir:

 • Başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
 • Sabıka kaydı belgesi
 • Askerlik durum belgesi
 • Sağlık raporu
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

Başvuru, ilgili şirket/kuruluş tarafından yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, kişi güvenlik belgesi verilmesine veya verilmemesine karar verilir. Kişi güvenlik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belgenin süresinin dolması durumunda, yeniden başvuruda bulunulması gerekir. KGB, savunma sanayii alanında çalışan kişilerin, gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye erişimini ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için gereklidir.

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kişi güvenlik belgesi, savunma sanayii, güvenlik birimleri ve benzeri kritik görevlerde çalışacak kişilere verilen, bu kişilerin güvenlik durumlarını ve geçmişlerini gösteren bir belgedir. KGB, kişinin görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini veya bunların muhafaza edildiği gizlilik dereceli yerlere giriş iznini sağlar.

KGB, Türkiye’de 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu ve Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği kapsamında düzenlenir. Bu yönetmeliğe göre, kişi güvenlik belgesi almak isteyen kişiler, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını talep eder. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişinin geçmişi, eğitimi, deneyimi, ailesi, çevresi ve sosyal ilişkileri gibi hususları kapsar. Bu inceleme sonucunda kişinin güvenlik açısından uygun bulunması halinde, kendisine KGB verilir. KGB, kişinin görevi süresince geçerlidir. Ancak, kişinin güvenlik durumunun değiştiği durumlarda, kişi güvenlik belgesinin yenilenmesi gerekebilir.

Kişi güvenlik belgesinin sağladığı faydalar şunlardır:

 • Gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye erişimi kontrol altına alır.
 • Kritik görevlerde çalışanların güvenilirliğini sağlar.
 • Milli güvenliğin korunmasına katkı sağlar.

Kişi güvenlik belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda olumsuz bir bulgunun olmaması gerekir.
 • Kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye erişmesi gerekir.
 • Kişinin çalıştığı kurum veya kuruluşun, KGB verilmesine ihtiyaç duyması gerekir.

KGB, kritik görevlerde çalışanların güvenlik durumlarını ve geçmişlerini gösteren önemli bir belgedir. Bu belge, milli güvenliğin korunması için önemli bir araçtır.

kisi guvenlik belgesi e1707989510769
Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) Nedir, Nasıl Alınır? Geçerlilik Süresi 3

Kişi Güvenlik Belgesi Neden Verilmez?

Kişi güvenlik belgesi, gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye erişme yetkisi olan kişilere verilen bir belgedir. Bu belge, kişinin güvenlik açısından uygun olduğunu gösterir ve bazı mesleklerde çalışmak için gerekli olabilir. KGB verilmemesi durumunda, ilgili kişi o meslekte çalışamayabilir.

KGB verilmemesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlardan bazıları şunlardır:

 • Yabancı uyruklu olmak
 • Sır saklayamamak
 • Akli dengesizlik, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumda olmak
 • Görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmak

Bu şartların varlığı halinde, KGB verilmez.

Yabancı uyruklu olmak KGB, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Bu nedenle, yabancı uyruklu kişilere kişi güvenlik belgesi verilmez. Sır saklayamamak KGB, gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye erişme yetkisi veren bir belgedir. Bu nedenle, sır saklayamayacak kişilere KGB verilmez.

 • Akli dengesizlik, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumda olmak
 • Akli dengesizlik, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi durumlar, kişinin güvenliği tehlikeye düşürebilecek durumlar olarak kabul edilir.

Bu nedenle, bu durumlarda olan kişilere kişi güvenlik belgesi verilmez. Görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmak Sabotaj ve casusluk, devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek faaliyetlerdir. Bu nedenle, bu faaliyetlere karışmış kişilere KGB verilmez. KGB verilmemesi, kişinin bazı mesleklerde çalışamaması anlamına gelir. Bu nedenle, kişi güvenlik belgesi almak isteyen kişilerin bu şartları dikkate alması gerekir.

Kişi Güvenlik Belgesi Geçerlilik Süresi

KGB, Türkiye Cumhuriyeti’nde savunma sanayii alanında görev alacak kişilerin sahip olması gereken bir belgedir. Bu belge, kişinin milli güvenliğin korunması açısından gerekli olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun bulunması halinde düzenlenir.

KGB‘nin geçerlilik süresi en fazla 5 yıldır. Bu sürenin sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme başvurusu, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden en az 3 ay önce yapılabilir. Kişi güvenlik belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra yenilenmemesi halinde, belgenin sahibi savunma sanayii alanında görev alamaz.

Kişi güvenlik belgesinin yenilenmesi için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulur:

 • KGB‘nin aslı
 • Yenileme talebi dilekçesi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna ilişkin belge

Yenileme başvurusu, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı’na yapılır. Başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

KGB‘nin yenilenmesi için gerekli olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılır. Bu araştırmada, kişinin geçmişi, ailesi, çevresi ve varsa suç kaydı incelenir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olan kişilerin kişi güvenlik belgesi yenilenir.

Belge, savunma sanayii alanında görev alacak kişilerin sahip olması gereken önemli bir belgedir. Bu belgenin geçerlilik süresinin bitiminden sonra yenilenmesi, kişilerin savunma sanayii alanında görev almaya devam edebilmesi için gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir