Makaleler

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nedir?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nedir?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı), bir kişinin hakkında verilen kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı resmi kayıttır. Halk arasında “sabıka kaydı” olarak da bilinir. Adli sicil kaydı, bir kişinin geçmiş suçlarının ve mahkûmiyetlerinin resmi bir kaydını temsil eder.

Adli sicil kaydı, Adalet Bakanlığı tarafından tutulur. Adli sicil kaydına, mahkemelerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kararları kaydedilir. Bu kararlar, hapis cezası, para cezası, adli para cezası, müsadere, tazminat, kamu hizmetinden yasaklama, belirli yer ve/veya kişilerle ilişki kurmaktan yasaklama, silah ruhsatı iptali, velayet ve vesayet hakkının kaldırılması gibi yaptırımları kapsayabilir.

Adli sicil kaydı, kişinin kamu görevine atanması, özel bir şirkette işe alınması, yurt dışına çıkışı, silah ruhsatı alması gibi durumlarda önem taşır. Bu nedenle, adli sicil kaydının temiz olması, kişinin sosyal ve ekonomik hayatında önemli avantajlar sağlar.

Adli sicil kaydı, türüne göre iki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Açık adli sicil kaydı: Hakkında herhangi bir kısıtlama olmayan adli sicil kaydıdır.
 • Arşivlenmiş adli sicil kaydı: Hakkında verilen cezanın belirli bir süre sonra silinmesi şartıyla verilen adli sicil kaydıdır.

Adli sicil kaydı, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilmektedir. Adli sicil kaydı sorgulama işlemi için, e-Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” hizmetini seçmek yeterlidir.

Adli sicil kaydının silinmesi, ancak belirli şartlar altında mümkündür. Adli sicil kaydının silinmesi için başvuru, Adalet Bakanlığı’na yapılır. Başvuruda, kişinin mahkumiyete ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren belirli bir süre geçmiş olması ve kişinin suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşturacak bir belge sunulması gerekir.

Adli sicil kaydı, kişinin geçmiş suçlarının ve mahkumiyetlerinin resmi bir kaydıdır. Adli sicil kaydının temiz olması, kişinin sosyal ve ekonomik hayatında önemli avantajlar sağlar.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı, kişinin geçmişte işlediği suçlarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir kayıttır. Bu kayıt, iş başvuruları, vize başvuruları, silah ruhsatı başvuruları gibi birçok alanda kişinin karşısına çıkabilir. Bu nedenle, adli sicil kaydının silinmesi, kişinin hayatını kolaylaştırabilir.

Adli sicil kaydı iki şekilde silinebilir:

 1. Cezanın infaz edilmesiyle birlikte
 2. Memnu hakların iadesi kararı verilmesiyle birlikte

Cezanın infaz edilmesiyle birlikte adli sicil kaydı silinir. Bu, kişinin cezasını çekmesini ve cezasının kesinleşmesini gerektirir. Cezanın infazından sonra, adli sicil kaydı cezanın niteliğine göre arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.

Memnu hakların iadesi kararı verilmesiyle birlikte de adli sicil kaydı silinebilir. Memnu hakların iadesi, kişinin işlediği suçtan dolayı kaybettiği bazı haklarının geri verilmesidir. Bu haklar arasında seçme ve seçilme hakkı, kamu görevine girme hakkı, silah ruhsatı alma hakkı gibi haklar yer alır. Memnu hakların iadesi kararı, kişinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından verilir.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nın silinmesi için yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Cezanın infaz edilmesi veya memnu hakların iadesi kararı verilmesi
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması
 • Başvuru dilekçesine, gerekli belgelerin eklenmesi

Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nın silinmesi için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Cezanın infaz edildiğine dair belge
 • Memnu hakların iadesi kararı
 • Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydının silinmesi başvurusu, e-Devlet üzerinden veya Adli Sicil (Sabıka Kaydı) ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bizzat veya posta yoluyla yapılabilir.

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak için:

 • e-Devlet’e giriş yapın.
 • “Adalet Bakanlığı” sekmesine tıklayın.
 • “Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi” hizmetine tıklayın.
 • Gerekli bilgileri girin ve başvurunuzu tamamlayın.
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapmak için:
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün ilgili şubesine gidin.
 • Başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri teslim edin.
 • Başvurunuzu takip edin.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nın silinmesi, kişinin hayatını kolaylaştırabilecek bir işlemdir. Bu nedenle, Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nda silinebilecek bir kayıt varsa, bu konuda gerekli başvuruların yapılması faydalı olacaktır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı), kişilerin hakkında verilen kesinleşmiş cezalara ve güvenlik tedbirlerine ilişkin karar ve bilgilerin yer aldığı kayıttır. Adli sicil arşiv kaydı ise, infazı tamamlanmış, yerine getirilmiş cezalara ait Adli Sicil (Sabıka Kaydı) bilgilerinin kayıtlı tutulduğu kayıttır.

Adli sicil arşiv kaydında yer alan bilgiler şunlardır:

 • Kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi,
 • Kişinin T.C. kimlik numarası,
 • Cezanın niteliği,
 • Cezanın süresi,
 • Cezanın infaz tarihi,
 • Cezanın kaldırılmasına veya infazının durdurulmasına ilişkin kararlar.

Adli sicil arşiv kaydı, kişinin kendisi, özel yetki ile yetkilendirilmiş vekili, kanuni temsilcisi, avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilebilir.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için, kişinin ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması gerekir. Bu durum, aşağıdaki hallerde gerçekleşir:

 • Cezanın infazının tamamlanması,
 • Cezanın ertelenmesi kararının infazının tamamlanması,
 • Cezanın kaldırılmasına ilişkin karar verilmesi,
 • Cezanın zamanaşımına uğraması,
 • Genel af ile cezanın kaldırılması.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için, ilgili mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Mahkeme, kişinin ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kalktığını tespit ederse, arşiv kaydını siler.

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesinin Önemi

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi, kişinin toplumdaki itibarını yeniden kazanmak için önemli bir adımdır. Arşiv kaydının silinmesi ile birlikte, kişi hakkında yapılan adli sicil araştırmalarında bu kayıt görünmez. Bu durum, kişinin kamu görevine atanması, ehliyet alması, yurt dışına seyahat etmesi gibi konularda kolaylık sağlar.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nda yer alan bilgilerin silinmesi, kişinin geçmişteki hatalarından sıyrılıp yeni bir başlangıç yapması için önemli bir fırsattır. Adli sicil kaydının silinmesi için iki farklı yol bulunmaktadır:

 • Adli sicil kaydının silinmesi: Adli sicil kaydında yer alan bilgiler, kişinin cezasının infazı ile birlikte silinir. Ancak, bazı suçlarda cezanın infazı ile birlikte adli sicil kaydı silinmez. Bu suçlardan bazıları şunlardır:
  • Kasten öldürme
  • Kasten yaralama
  • Cinsel saldırı
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti
  • Terörizm
 • Adli sicil arşiv kaydının silinmesi: Adli sicil arşiv kaydındaki bilgiler, kişinin cezasının infazı ile birlikte arşive alınır. Arşiv kaydındaki bilgiler, ilgili kişinin memnu hakların iadesi kararı almasından sonra 15 yıl geçtikten sonra silinebilir.
  • Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için gerekli belgeler şunlardır:
  • Dilekçe
  • Kimlik belgesi
  • Ceza infaz belgesi
  • Memnu hakların iadesi kararı

Dilekçe, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmalıdır. Dilekçede, adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebinin gerekçesi belirtilmelidir.

Ceza infaz belgesi, kişinin cezasının infaz edildiğini gösteren belgedir. Bu belge, ilgili ceza infaz kurumundan temin edilebilir.

Memnu hakların iadesi kararı, kişinin bazı haklardan yoksun bırakılmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkum edilmesi durumunda, kişinin bu hakların geri verilmesi için mahkemeden aldığı karardır. Bu karar, ilgili mahkemeden temin edilebilir.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebi, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, talebin kabul edilmesi halinde adli sicil arşiv kaydı silinir.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi, kişinin geçmişteki hatalarından sıyrılıp yeni bir başlangıç yapması için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, adli sicil arşiv kaydında yer alan bilgilerin silinmesi için gerekli şartları sağlayan kişiler, bu haklarından yararlanmaları için gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Uyuşturucu Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Uyuşturucu kullanımı ve ticareti, Türkiye’de en yaygın görülen suçlar arasında yer almaktadır. Bu suçlar nedeniyle mahkum olan kişilerin adli sicil kayıtlarında bu bilgiler yer alır. Adli sicil kaydı, kişinin iş başvurusu yapması, yurt dışına seyahat etmesi, ehliyet veya silah ruhsatı alması gibi birçok konuda önemli bir rol oynamaktadır.

Uyuşturucu suçlarından dolayı mahkum olan kişilerin Adli Sicil (Sabıka Kaydı), cezanın infazı ile birlikte arşive alınır. Arşiv kaydındaki bilgiler, ilgili kişinin memnu hakların iadesi kararı almasından sonra 15 yıl geçtikten sonra silinebilir.

Uyuşturucu suçlarından dolayı adli sicil arşiv kaydının silinmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • Mahkûmiyet kararının infazı tamamlanmış olmalıdır.
 • Memnu hakların iadesi kararı alınmış olmalıdır.

Memnu hakların iadesi kararı, kişinin bazı haklardan yoksun bırakılmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkum edilmesi durumunda, kişinin bu hakların geri verilmesi için mahkemeden aldığı karardır. Bu karar, ilgili mahkemeden temin edilebilir.

Uyuşturucu suçlarından dolayı adli sicil arşiv kaydının silinmesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Dilekçe
 • Kimlik belgesi
 • Ceza infaz belgesi
 • Memnu hakların iadesi kararı

Dilekçe, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmalıdır. Dilekçede, adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebinin gerekçesi belirtilmelidir.

Ceza infaz belgesi, kişinin cezasının infaz edildiğini gösteren belgedir. Bu belge, ilgili ceza infaz kurumundan temin edilebilir.

Memnu hakların iadesi kararı, ilgili mahkemeden temin edilebilir.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebi, Adli Sicil (Sabıka Kaydı) ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, talebin kabul edilmesi halinde adli sicil arşiv kaydı silinir.

Uyuşturucu suçlarından dolayı Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nın silinmesi, kişinin geçmişteki hatalarından sıyrılıp yeni bir başlangıç yapması için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, adli sicil arşiv kaydında yer alan bilgilerin silinmesi için gerekli şartları sağlayan kişiler, bu haklarından yararlanmaları için gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydım Var İş Bulamıyorum, Ne Yapmam Lazım?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı), kişinin işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının kaydedildiği bir kayıttır. Adli Sicil (Sabıka Kaydı), iş başvurularında, memurluk, polislik, askerlik ve diğer resmi işlerde istenen belgelerden biridir.

Adli sicil kaydı olan kişilerin işe girmesi, işverenin inisiyatifindedir. İşveren, adli sicil kaydını dikkate alarak kişinin işe uygun olup olmadığını değerlendirebilir.

Adli sicil kaydı olan kişilerin iş bulma konusunda zorluk çekmesi, doğal bir durumdur. Ancak, bu duruma rağmen iş bulmak mümkündür. Bunun için bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

İş başvurusu yaparken dürüst olun. İş başvurusunda bulunurken, adli sicil kaydınızın olduğunu açıkça belirtin. Bu, işverenin sizi daha iyi değerlendirmesine yardımcı olacaktır.

İşverene kendinizi iyi anlatın. İşverene, adli sicil kaydınızın neden olduğunu, sürecini ve geçmişte yaptığınız hatadan ders çıkardığınızı anlatın.

İş deneyiminizi ve becerilerinizi ön plana çıkarın. Adli sicil kaydınızın yanı sıra, iş deneyiminizi ve becerilerinizi de işverene sunun. Bu, işverenin sizi daha cazip bir aday olarak görmesine yardımcı olacaktır.

Özel sektöre yönelin. Kamu kurum ve kuruluşları, adli sicil kaydı olan kişileri işe alırken daha dikkatli davranmaktadır. Bu nedenle, özel sektöre yönelmek, iş bulma şansınızı artıracaktır.

İş bulma konusunda yardım alın. İş bulma konusunda zorluk çekiyorsanız, bir kariyer danışmanından yardım alabilirsiniz. Kariyer danışmanı, size iş bulma konusunda yol gösterebilir ve destek verebilir.

Adli sicil kaydınızı sildirin. Adli sicil kaydınızı sildirmek için, adli sicil kaydınızın silinmesine ilişkin şartların sağlanması gerekir. Adli sicil kaydınız silinirse, iş bulma konusunda daha avantajlı duruma geleceksiniz.

Adli sicil kaydı, iş bulma konusunda bir engel olabilir. Ancak, bu duruma rağmen iş bulmak mümkündür. Yukarıdaki noktalara dikkat ederek, iş bulma şansınızı artırabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydında C ve Y Ne Demek?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı), hakkında mahkemeler tarafından verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararlarının işlendiği sicil kütüğüdür. Adli sicil kaydında yer alan bilgiler, kişinin iş başvurusu, ehliyet almak, yurt dışına çıkmak gibi birçok konuda önemli rol oynar.

Adli sicil kaydında yer alan C ve Y harfleri, kişinin mahkûmiyetine ilişkin bilgilere işaret eder. C harfi, kişinin mahkûmiyetine ilişkin hükmü, Y harfi ise kişinin mahkûmiyetine ilişkin infazın tamamlandığı tarihi ifade eder.

C Harfi

C harfi, kişinin mahkûmiyetine ilişkin hükmü ifade eder. Bu harf, kişinin hangi suçtan mahkûm olduğu, mahkûmiyet kararının hangi mahkeme tarafından verildiği, mahkûmiyet kararındaki cezanın türü ve miktarı gibi bilgileri içerir.

Y Harfi

Y harfi, kişinin mahkûmiyetine ilişkin infazın tamamlandığı tarihi ifade eder. Bu harf, kişinin cezasının ne zaman ve nasıl infaz edildiğine dair bilgileri içerir.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Arşiv Kaydı

Adli sicil kaydında yer alan bazı mahkûmiyet kararları, arşive alınır. Bu kararlar, kişinin adli sicil kaydında görünmez ve yalnızca resmi makamlar tarafından görülebilir.

Arşive alınan mahkûmiyet kararlarına ilişkin C ve Y harfleri de farklı şekilde kullanılır. Bu kararlarda C harfi, mahkûmiyetin arşive alındığı tarihi, Y harfi ise arşive alınan mahkûmiyetin infazın tamamlandığı tarihi ifade eder.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydındaki bazı mahkûmiyet kararları, belirli şartlar dahilinde silinebilir. Bu şartlar, suçun türüne, kişinin ceza infaz süresine ve davranışlarına göre değişiklik gösterebilir.

Adli sicil kaydının silinmesi, kişinin iş başvurusu, ehliyet almak, yurt dışına çıkmak gibi konularda önemli avantajlar sağlar.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Adli sicil kaydı, bir kişinin hakkında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar ve verilen kararlar hakkında bilgi veren resmi bir belgedir. Adli sicil kayıtları, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tutulmakta ve saklanmaktadır.

Adli sicil kaydı almak için iki yol bulunmaktadır:

1. E-Devlet Kapısı üzerinden

E-Devlet Kapısı üzerinden adli sicil kaydı almak için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer e-Devlet şifresine sahip değilseniz, en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi alabilirsiniz.

E-Devlet şifresine sahip olduktan sonra, e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak “Adalet Bakanlığı” başlığı altındaki “Adli Sicil Belgesi Sorgulama” hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmet üzerinden, adli sicil kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

2. Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvuru yaparak

E-Devlet üzerinden adli sicil kaydı alamadığınız durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvurarak Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nızı alabilirsiniz.

Dilekçenizi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli sicil bürosuna teslim etmeniz gerekmektedir. Dilekçenizde, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve adli sicil kaydınızın hangi amaçla kullanılacağını belirtmeniz gerekmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığı, dilekçenizi inceledikten sonra, adli sicil kaydınızı size gönderecektir.

Adli Sicil Kaydı Ücreti

E-Devlet üzerinden alınan adli sicil kayıtları ücretsizdir. Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvuru yaparak alınan adli sicil kayıtlarının ücreti ise 2023 yılı için 16,50 TL’dir.

Sicile İşlenen Suçlar Nelerdir?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı), kişilerin işledikleri suçlarla ilgili bilgilerin kayıt altına alındığı bir sistemdir. Adli sicil kaydında, kişilerin işledikleri suçlara ilişkin mahkumiyet kararları, hapis cezalarının infazına dair bilgiler, ertelenen hapis cezaları, adli para cezaları ve seçenek yaptırımlar yer alır.

Sicile işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere diğer özel kanunlarda suç olarak tanımlanmış olan ve işlenmesi halinde asliye ceza veya ağır ceza mahkemelerince bir ceza tayin edilebilecek olan eylemlerdir.

Sicile işlenen suçların kapsamı, TCK’nın 53. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, sicile işlenen suçlar şunlardır:

 • Hapis cezasına mahkumiyet kararları: Hapis cezası, bir kişiye belirli bir süre için özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla verilen cezadır. Sicile işlenen hapis cezaları, ertelenmiş hapis cezaları da dahil olmak üzere tüm hapis cezalarını kapsar.
 • Adlî para cezası: Adli para cezası, bir kişiye, suçunun karşılığında ödeyeceği para miktarıdır. Adli para cezaları, sicile işlenen tüm adli para cezalarını kapsar.
 • Seçenek yaptırımlar: Seçenek yaptırımlar, suçun işleniş şekli ve ağırlığına göre, mahkemenin takdirine bağlı olarak uygulanabilen yaptırımlardır. Seçenek yaptırımlar arasında, adli para cezası, bir eğitim programına katılma, bir meslek edinme kursuna katılma, toplum hizmeti yapma, belirli hak ve yetkilerden yoksun bırakılma gibi yaptırımlar yer alır.

Sicile işlenen suçlar, kişilerin sosyal ve ekonomik yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Örneğin, bir kişinin adli sicil kaydında hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı varsa, bu kişi iş bulma konusunda zorluk yaşayabilir. Bununla birlikte, adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Adli Sicil (Sabıka Kaydı)nın silinmesi için, kişinin işlediği suçtan dolayı iyi hal göstermesi ve kanunlarda öngörülen sürelerin dolması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir