Makaleler

Nafaka Nedir?

Nafaka Nedir - Mert Hukuk Bürosu

Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrasında bir tarafın diğer tarafa belli bir süre maddi destek sağlamasını ifade eder. Bu maddi destek, genellikle boşanma ile haksızlık oluşmasını önlemek ve tarafların ekonomik olarak dengeyi korumak amacıyla verilir.

 • Yoksulluk nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
 • İştirak nafakası: Boşanma yüzünden çocuğunun bakım ve eğitim giderlerini karşılayamayan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla çocuğunun bakım ve eğitim giderleri için diğer taraftan iştirak nafakası isteyebilir.
 • Tedbir nafakası: Boşanma veya ayrılık davası devam ederken, geçici bir süre için yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası yerine bağlanan nafakadır.
 • Yardım nafakası: Aile içinde yardımlaşma ve dayanışma ilkesi gereğince, bir aile üyesinin diğer aile üyelerine sağladığı maddi destektir.

Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrasında ekonomik olarak zor durumda kalan tarafların yaşam standartlarını korumaları için önemlidir. Özellikle çocukların bakımı için verilen nafaka, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için hayati önem taşır.

Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Nafaka, boşanma, ayrılık veya evliliğin butlan veya iptali hallerinde, eşlerden birinin diğerine sağladığı maddi yardımdır. Nafaka, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, boşanmadaki kusur durumlarına, boşanma sonrasında yoksulluğa düşme durumlarına bakılarak hakim tarafından hesaplanır.

Nafakanın hesaplanmasında dikkate alınan faktörler şunlardır:

 • Tarafların gelirleri: Nafaka yükümlüsünün geliri, nafaka miktarını belirleyen en önemli faktördür. Hakim, nafaka yükümlüsünün maaşının, ücretinin, ticari kazancının, malvarlığının ve diğer gelirlerinin toplamını dikkate alır.
 • Tarafların giderleri: Nafaka alacaklısının giderleri de nafaka miktarını etkileyen bir faktördür. Hakim, nafaka alacaklısının kira, elektrik, su, doğalgaz, gıda, giyim, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi giderlerini göz önünde bulundurur.
 • Çocukların ihtiyaçları: Boşanma halinde, çocuklara da nafaka ödenmesi gerekir. Hakim, çocukların yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu ve diğer ihtiyaçlarını dikkate alarak nafaka miktarını belirler.
 • Tarafların kusur durumu: Boşanmada kusurlu olan eş, daha az nafaka alabilir. Nafaka miktarı, her somut olaya göre farklı şekilde hesaplanır. Ancak uygulamada, hakimler genellikle, nafaka yükümlüsünün maaşının %25-30’u oranında nafaka hükmederler.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka, boşanma davaları sonucunda, taraflardan birinin diğerine ödemekle yükümlü olduğu, geçim giderlerini karşılamak amacıyla verilen bir paradır. Nafaka miktarı, boşanma davasının sonuçlandığı tarihte, tarafların ekonomik durumları, nafaka alacaklısının ihtiyaçları ve diğer sosyo-ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak belirlenir. Ancak, nafaka miktarı, zaman içinde değişen ekonomik koşullar, tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler veya diğer nedenlerle yetersiz kalabilir. Bu durumda, nafaka alacaklısı, nafaka miktarının artırılması için nafaka artırım davası açabilir.

Nafaka Artırım Davasının Şartları

Nafaka artırım davasının açılabilmesi için, aşağıdaki şartlar aranır:

 • Nafaka alacaklısının, nafaka miktarının artırılması için haklı bir nedene sahip olması gerekir.
 • Nafaka alacaklısının, nafaka miktarının artırılması talebini içeren bir dilekçe ile mahkemeye başvurması gerekir.
 • Nafaka alacaklısının, dava masraflarını ödeme gücüne sahip olması gerekir.
 • Nafaka artırım davasında, mahkeme, nafaka miktarını artırabilir veya artırmayabilir.

Mahkemenin nafaka miktarını artırma kararı vermesi halinde, nafaka miktarı, mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren geçerli olur.

Boşanmada Çocuğa Nafaka Ne Kadar Ödenir?

Boşanma durumunda, eşler arasında müşterek çocuklar varsa, bu çocuklara nafaka ödenmesi gerekebilir. Bu nafakaya iştirak nafakası adı verilir. İştirak nafakası, çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla ödenir. İştirak nafakası miktarı, çocuğun ihtiyaçları, nafaka yükümlüsünün geliri ve mali durumu gibi kriterlere göre belirlenir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak, nafaka miktarı her somut olayda farklı olabilir.

İştirak nafakasının miktarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Çocuğun ihtiyaçları: Çocuğun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, eğitim durumu, beslenme ve barınma ihtiyaçları gibi faktörler nafaka miktarını etkiler.
 • Nafaka yükümlüsünün geliri: Nafaka yükümlüsünün geliri, nafaka miktarını belirlemede en önemli faktördür. Nafaka yükümlüsünün geliri ne kadar yüksekse, ödenecek nafaka miktarı da o kadar yüksek olur.
 • Nafaka yükümlüsünün mali durumu: Nafaka yükümlüsünün mal varlığı, nafaka miktarını etkileme potansiyeline sahiptir. Nafaka yükümlüsünün mal varlığı ne kadar fazlaysa, ödenecek nafaka miktarı da o kadar yüksek olabilir.

İştirak nafakası miktarı, mahkeme tarafından belirlenir. Taraflar, kendi aralarında anlaşarak nafaka miktarını belirleyebilirler. Ancak bu anlaşma, mahkeme tarafından onaylanması gerekir. İştirak nafakası, çocuğun ergin olmasıyla sona erer. Ancak çocuk, eğitimine devam ediyorsa, nafaka yükümlülüğü devam edebilir. İştirak nafakası, çocuğun velayetinde olmayan ebeveyn tarafından ödenir. Boşanma durumunda, çocuğun nafakasını almak isteyen ebeveyn, mahkemeye başvuruda bulunmalıdır. Mahkeme, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını göz önünde bulundurarak, nafaka miktarını belirler.

Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Nafaka, boşanma, ölüm veya ayrılık gibi durumlarda, bir tarafın diğer tarafa ödemesi gereken maddi yardımdır. Nafaka, temel ihtiyaçlar olan gıda, barınma, giyim, sağlık gibi masrafların karşılanmasını amaçlar. Türk Medeni Kanunu’na göre, nafaka miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, boşanmadaki kusur durumu ve nafakanın amacı göz önünde bulundurularak hakim tarafından belirlenir.

Nafakanın Hesaplanmasındaki Kriterler

Nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler şunlardır:

 • Eşlerin ekonomik durumu: Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun gelirleri, malları ve borçları nafaka miktarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Nafaka alacaklısının geliri ne kadar düşükse, nafaka miktarı o kadar yüksek olacaktır.
 • Çocukların durumu: Boşanma davasında çocuklar varsa, onların ihtiyaçları ve masrafları da nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.
 • Boşanmadaki kusur durumu: Boşanmada her iki tarafın da kusurlu olduğu durumlarda, nafaka miktarı daha düşük olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat Ne Kadar Olur?

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin diğerine maddi ve manevi tazminat ödemesi gerekebilir. Bu tazminatlar, boşanma davasının çekişmeli olarak açılması durumunda talep edilebilir. Nafaka, boşanma davasında taraflardan birinin diğerine ekonomik destek sağlamak için ödediği paradır. Nafaka, geçim nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere üçe ayrılır.

 1. Geçim nafakası, boşanma davasında talep edilen nafaka türüdür. Bu nafaka, boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen eşe verilir. Geçim nafakası miktarı belirlenirken, tarafların gelir ve mali durumları, evlilik süresi, boşanmadaki kusur durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 2. Yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen eşe verilir. Bu nafaka, boşanma davasında talep edilmemiş olsa bile, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra talep edilebilir.
 3. Yoksulluk nafakası miktarı belirlenirken, tarafların gelir ve mali durumları, evlilik süresi, boşanmadaki kusur durumu, eşlerin çalışma kapasiteleri ve hayat standartları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

İştirak nafakası, boşanma nedeniyle velayet altındaki çocuğun giderlerini karşılamak için ödenen nafakadır. İştirak nafakası miktarı belirlenirken, çocuğun yaşı, ihtiyaçları, tarafların gelir ve mali durumları, boşanmadaki kusur durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Boşanmada maddi tazminat, boşanma nedeniyle maddi zarara uğrayan eşe verilir. Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın boşanma nedeniyle meydana gelmiş olması gerekir.

Maddi tazminat miktarı belirlenirken, zararın miktarı, zararın meydana gelmesinde kusurun ağırlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Boşanmada manevi tazminat, boşanma nedeniyle kişilik haklarına saldırıya uğrayan eşe verilir.

Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, kişilik haklarına saldırının boşanma nedeniyle meydana gelmiş olması gerekir. Manevi tazminat miktarı belirlenirken, saldırının ağırlığı, saldırının meydana gelmesinde kusurun ağırlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat miktarları, her somut olaya göre farklı şekillerde belirlenir. Ancak genel olarak, nafaka miktarları tarafların gelir ve mali durumları, evlilik süresi, boşanmadaki kusur durumu ve çocukların var olup olmaması gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Tazminat miktarları ise maddi zararın miktarı, manevi zararın ağırlığı ve saldırının meydana gelmesinde kusurun ağırlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmak konusunda anlaştıkları ve bu anlaşmalarını bir protokol ile mahkemeye sundukları bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmalarda, boşanmanın mali sonuçları da tarafların anlaşması ile belirlenir. Bu sonuçlardan biri de nafakadır. Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı, tarafların kendi aralarında belirlediği bir miktardır. Bu miktarın belirlenmesinde, tarafların ekonomik durumları, nafaka alacaklısının yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu ve diğer ihtiyaçları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı, herhangi bir alt veya üst sınıra tabi değildir. Taraflar, kendi aralarında anlaştıkları herhangi bir miktarda nafaka kararlaştırabilirler. Ancak, nafakanın makul ve hakkaniyete uygun olması gerekir. Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarının belirlenmesinde, aşağıdaki faktörler dikkate alınabilir: Nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu: Nafaka yükümlüsünün geliri, iş durumu, çalışma süresi gibi faktörler nafaka miktarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Nafaka alacaklısının ekonomik durumu: Nafaka alacaklısının geliri, çalışma durumu, eğitim durumu gibi faktörler de nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.

Nafaka alacaklısının yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu ve diğer ihtiyaçları: Nafaka alacaklısının yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu ve diğer ihtiyaçları da nafaka miktarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulur. Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarında taraflar anlaşamazlarsa, nafaka miktarı mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, nafaka miktarını belirlerken yukarıda belirtilen faktörleri göz önünde bulundurur.

Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı, protokolde belirtildiği şekilde ödenir. Nafaka yükümlülüğü, boşanma kararının kesinleşmesi ile başlar. Nafaka alacaklısı, nafakanın ödenmemesi halinde, nafakanın tahsili için icra takibi yapabilir. Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı, tarafların kendi aralarında belirledikleri bir miktardır. Ancak, nafakanın makul ve hakkaniyete uygun olması gerekir. Taraflar, nafaka miktarını belirlerken yukarıda belirtilen faktörleri göz önünde bulundurmalıdırlar.

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez?

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma halinde nafaka, maddi açıdan güçsüz eşe, diğer eşin gelir durumuna göre verilir. Bu nedenle, erkek de boşanma halinde nafaka alacaklı olabilir. Ancak, bazı hallerde erkek nafaka ödemekten kurtulabilir.

Erkek, aşağıdaki hallerde nafaka ödemez:

 • Boşanmada ağır kusurlu olması durumunda: Boşanmada ağır kusurlu olan taraf, diğer tarafa nafaka ödemez. Ağır kusur, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren davranışları kapsar. Örneğin, evlilik birliğine sadakatsizlik, fiziksel veya psikolojik şiddet uygulama, evlilik birliğine katkıda bulunmama gibi davranışlar ağır kusur sayılabilir.
 • Kendi iradesiyle işten çıkması durumunda: Erkek, kendi iradesiyle işten çıkarsa, nafaka ödemekten kurtulabilir. Bu durumda, erkeğin işsiz kalmak için geçerli bir sebebinin olmaması gerekir.
 • Eşinin gelirinin olması durumunda: Eşinin geliri, geçimini sağlayabilecek düzeydeyse, erkek nafaka ödemekten kurtulabilir. Bu durumda, eşin gelirinin miktarı ve niteliği, nafakanın kesilip kesilmeyeceğini belirleyen en önemli unsurdur.
 • Eşinin başka biriyle fiili birliktelik yaşaması durumunda: Eşinin başka biriyle fiili birliktelik yaşaması durumunda, erkek nafaka ödemekten kurtulabilir. Ancak, bu durumda, eşin başka biriyle birlikteliğinin, nafakanın kesilmesini talep eden tarafın nafaka almasını engelleyecek nitelikte olması gerekir.
 • Gayrimenkulünün olması durumunda: Erkeğin gayrimenkulü varsa, nafaka ödemekten kurtulabilir. Bu durumda, gayrimenkulün değeri, niteliği ve nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılama durumu dikkate alınır.
 • Çalışan olması durumunda: Erkeğin çalışıyor olması durumunda, nafaka ödemekten kurtulabilir. Ancak, bu durumda, erkeğin gelirinin, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılama durumu dikkate alınır.

Yukarıda belirtilen hallerin varlığı halinde, erkek, nafaka ödemekten kurtulmak için aile mahkemesine dava açabilir. Dava sonucunda, mahkeme, nafakanın kesilip kesilmeyeceğine karar verir.

Nafaka Kaç Yıl Ödenir?

Nafaka, boşanma, ölümü veya evlilik dışı birliktelik gibi nedenlerle maddi açıdan zor duruma düşen tarafın geçimini sağlamak için diğer taraftan aldığı maddi yardımdır. Nafaka türleri, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası olarak üçe ayrılır. Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak ödenir. Yani, yoksulluk nafakası bir süreye bağlı değildir. Boşanmayla yoksulluğa düşecek eşe, maddi olarak güçlü taraf maddi gücü oranında nafaka öder.

İştirak nafakası, müşterek çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılamak için anne veya babadan birine ödenen nafakadır. İştirak nafakası, çocuğun erginlik yaşına (18 yaşını doldurduğu tarih) veya evlendiği tarihe kadar ödenir. Tedbir nafakası, boşanma davasının sonuçlanmasını bekleyemeyecek derecede maddi sıkıntıya düşen tarafa, geçimini sağlamak için diğer taraftan geçici olarak ödenen nafakadır. Tedbir nafakası, davanın sonuçlanmasıyla birlikte sona erer. Nafakanın süresi, nafaka türüne göre farklılık göstermektedir. Yoksulluk nafakası süresizdir. İştirak nafakası, çocuğun erginlik yaşına veya evlenmesine kadar ödenir. Tedbir nafakası ise davanın sonuçlanmasıyla birlikte sona erer.

Nafakanın sona ermesi, aşağıdaki hallerde gerçekleşebilir:

 • Nafaka lehtarının (nafaka alan tarafın) evlenmesi.
 • Nafaka lehtarının ölmesi. Nafaka yükümlüsünün (nafaka veren tarafın) ölmesi.
 • Nafaka lehtarının, nafaka yükümlüsünün kusuru olmaksızın, yoksulluğunun ortadan kalkması.
 • Nafaka yükümlüsünün, nafaka lehtarının kusuru olmaksızın, geçim zorluğunun ortadan kalkması.
 • Nafaka yükümlüsünün, nafaka lehtarına karşı açtığı boşanma davasının kabulü.
 • Nafakanın miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, nafakanın amacı ve süresi gibi kriterlere göre belirlenir.

Nafaka miktarını belirlemek için Aile Mahkemesi tarafından bilirkişi incelemesi yapılabilir.

Erkek Evlenirse Nafaka Düşer mi?

Türk Medeni Kanunu’nda nafaka, evlilik birliği içinde veya sonrasında, eşlerden birinin veya çocukların geçimini sağlamak amacıyla ödenen bir paradır. Nafaka, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası olmak üzere üçe ayrılır. Yoksulluk nafakası, boşanma ile yoksulluğa düşen eşe ödenen nafakadır. Bu nafaka, boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, eşlerden birinin maddi durumu ve ihtiyacı doğrultusunda mahkeme tarafından belirlenir.

İştirak nafakası, boşanma ile birlikte velayeti kendisine verilmeyen çocuğa ödenen nafakadır. Bu nafaka, çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları ve anne ve babanın gelirleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Tedbir nafakası, boşanma davasının devam ettiği süre boyunca, davacı eşe ödenen nafakadır. Bu nafaka, davacının geçimini sağlamak ve dava sürecindeki masraflarını karşılamak amacıyla verilir.

Erkek evlenirse nafaka düşer mi?” sorusunun cevabı, nafakanın türüne göre değişmektedir. Tedbir nafakası, boşanma davasının devam ettiği süre boyunca ödenmesi gereken bir nafakadır. Bu nedenle, erkek evlense bile tedbir nafakası ödemeye devam etmek zorundadır. Yoksulluk nafakası, boşanma ile yoksulluğa düşen eşe ödenen bir nafakadır. Bu nafaka, eşlerin gelir düzeyi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Erkek evlenirse ve maddi durumu iyileşirse, nafakanın miktarında bir azalma veya tamamen kaldırılması söz konusu olabilir. İştirak nafakası, boşanma ile birlikte velayeti kendisine verilmeyen çocuğa ödenen bir nafakadır. Bu nafaka, çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları ve anne ve babanın gelirleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Erkek evlense bile, çocuğun yaşı ve ihtiyaçları devam ettiği sürece, iştirak nafakası ödemeye devam etmek zorundadır. Sonuç olarak, erkek evlenirse nafakanın düşmesi, nafakanın türüne ve erkeğin maddi durumuna bağlıdır.

Kadınlara Verilen Nafaka Ne Zaman Kesilir?

Nafaka, boşanma, ölüm veya ayrılık gibi durumlarda, bir tarafın diğer tarafa geçimini sağlamak amacıyla ödediği maddi yardımdır. Nafaka, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası olmak üzere üçe ayrılır. Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa, geçimi için diğer taraftan istenebilecek bir nafaka türüdür. Bu nafaka, süresiz olarak ödenebilir. Ancak, nafaka alan taraf, boşanmadan sonra geçimini sağlayabilecek bir gelir elde ederse, nafaka ödemesi kesilir.

İştirak nafakası, boşanma nedeniyle çocuğun bakımı ve eğitimi için, ana veya babadan istenebilecek bir nafaka türüdür. Bu nafaka, çocuğun erginlik yaşına, yani 18 yaşına gelmesine kadar ödenir. Ancak, çocuk erginlik yaşına gelmesine rağmen, eğitimi devam ediyorsa veya ekonomik olarak kendi geçimini sağlayamıyorsa, iştirak nafakası ödenmeye devam eder. Tedbir nafakası, boşanma davası süresince, taraflardan birinin geçimi için ödenen bir nafaka türüdür. Bu nafaka, boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte sona erer.

Kadınlara verilen nafakanın kesilme sebepleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Nafaka alan taraf, boşanmadan sonra geçimini sağlayabilecek bir gelir elde ederse.
 • Çocuk, erginlik yaşına gelir ve eğitimi devam etmiyorsa veya ekonomik olarak kendi geçimini sağlayabiliyorsa.
 • Boşanma davası süresince ödenen tedbir nafakasının amacına ulaşılmışsa.
 • Nafakanın kesilmesi için, nafaka alan tarafın mahkemeye başvurması gerekir.

Mahkeme, nafakanın kesilmesine karar verirken, tarafların ekonomik durumlarını, nafakanın amacına ulaşıp ulaşmadığını ve diğer hususları dikkate alır.

Erkek Nafaka Alabilir mi?

Nafaka, boşanma gibi nedenlerle maddi olarak zor duruma düşen tarafın, diğer taraftan maddi destek almasıdır. Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, nafaka konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Yani, erkek de kadın da boşanma nedeniyle yoksulluğa düşerse nafaka talep edebilir.

Erkeklerin nafaka alabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesi gerekir.
 • Boşanmada kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması gerekir.
 • Erkeğin yoksulluğa düştüğünün kabulü için, boşanma sonrasında kendi geçimini sağlayamayacak olması gerekir. Bu durum, erkeğin herhangi bir gelirinin olmaması, gelirinin yetersiz olması veya gelirinin giderlerini karşılayamaması gibi nedenlerle gerçekleşebilir.
 • Erkeklerin boşanmadaki kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması gerekir. Yani, boşanmadaki kusurun büyük kısmı erkeğe ait olmamalıdır.

Eğer erkek, yukarıdaki şartların tümünü sağlıyorsa, boşanma davası sırasında veya sonrasında nafaka talebinde bulunabilir.

Erkeklerin Nafaka Alması ile İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay, erkeklerin de nafaka alabileceğini kabul eden kararlar vermiştir. Örneğin, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2019/17938 E. ve 2020/2181 K. sayılı kararında, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen erkeğin nafaka talep etme hakkının bulunduğu kabul edilmiştir. Sonuç olarak, erkekler de boşanma nedeniyle nafaka talep edebilirler. Bunun için, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeleri ve boşanmadaki kusurlarının diğer taraftan daha ağır olmaması gerekir.

Okuyan Erkek Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Nafaka Ödenir?

Okuyan erkek çocuğa nafaka ödenme süresi, Türk Medeni Kanunu’nun 328. ve 364. maddelerinde düzenlenmiştir. 328. maddeye göre, ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Bu bakım borcu, çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamayı kapsar. 364. maddeye göre ise, ergin olduğu halde eğitimi devam eden çocuğa, durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar ana ve baba bakmakla yükümlüdür. Bu hükümlere göre, okuyan erkek çocuğa nafaka ödenme süresi, çocuğun ergin olup olmamasına göre değişmektedir. Çocuk 18 yaşını doldurmamışsa, iştirak nafakası yükümlülüğü devam eder.

İştirak nafakası, çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için ödenen nafaka türüdür. Çocuk 18 yaşını doldurmuşsa, iştirak nafakası yükümlülüğü sona erer. Ancak, çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa, yardım nafakası yükümlülüğü doğabilir. Yardım nafakası, çocuğun eğitim masraflarını karşılamak için ödenen nafaka türüdür. Yardım nafakası, çocuğun eğitim seviyesine, eğitiminin süresine ve eğitiminin gerektirdiği masraflara göre belirlenir. Yardım nafakası, çocuğun eğitimi sona erdiğinde kendiliğinden sona erer.

Sonuç olarak, okuyan erkek çocuğa nafaka ödenme süresi, çocuğun ergin olup olmamasına ve eğitiminin durumuna göre değişmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir