Makaleler

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Türkiye’de kiracılık hukuku, kiracı ve ev sahibinin haklarını korumaya yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere göre, ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı, belirli şartlara tabidir. Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya en az 30 gün süre vermesi ve ihtiyaç durumunu ispatlaması gerekir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması durumunda, kiracı, fesih nedeniyle kira bedeli ve diğer tazminatlara hak kazanabilir. Bu tazminatlar, kiracının tahliyeden önce ödediği kira bedeli, kira sözleşmesinin kalan süresi ve kiracının taşınma giderleri gibi unsurları kapsamaktadır. Ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Ev sahibinin ihtiyaç durumu, somut olarak ispatlanabilir olmalıdır. Örneğin, ev sahibinin taşınması için yeni bir ev alması, eşinin veya çocuğunun evlenmesi, ebeveynlerinin bakımına ihtiyacı olması gibi durumlar, ihtiyaç durumunu kanıtlamak için kullanılabilir.
 • Ev sahibinin ihtiyaç durumu, kira sözleşmesinin bitiminden önce ortaya çıkmalıdır. Kira sözleşmesinin bitiminden sonra ortaya çıkan ihtiyaç durumu, kiracının tahliyesine gerekçe oluşturmaz.
 • Ev sahibinin ihtiyaç durumu, kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkını ortadan kaldırmaz. Kiracı, kendi haklı gerekçeleri varsa, kira sözleşmesini feshedebilir ve ev sahibinden tahliye talep edebilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması mümkündür. Ancak, bu durumda ev sahibinin ihtiyaç durumunu somut olarak ispatlaması ve kira sözleşmesinin bitiminden önce bu ihtiyacı ortaya çıkarması gerekir.

Ev Sahibinin Başka Evi Varsa Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Türkiye’de kiracılık hukuku, Borçlar Kanunu’nun 299. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, ev sahibinin kiracısını çıkarmak için haklı bir sebebi olması gerekir. Bu haksız tahliye olarak kabul edilir ve kiracı, ev sahibine karşı dava açabilir. Ev sahibinin kiracısını çıkarmak için en yaygın haklı sebep, kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin evin ihtiyacı olmasıdır. Bu durumda ev sahibi, kiracıya 6 ay süre vererek evin tahliyesini isteyebilir.Ancak, ev sahibinin başka bir evi varsa, bu haklı sebep olarak kabul edilmez. Yani, ev sahibinin başka bir evi varken, kiracısını kendi oturmak için çıkarmak istemesi durumunda, kiracı tahliye edilemez. Bu kuralın amacı, kiracının mülkiyet hakkının korunmasıdır.

Ev sahibinin başka bir evi varsa, kiracının evini boşaltması için haklı bir sebebi yoktur. Bu nedenle, ev sahibinin başka bir evi olması durumunda, kiracıyı çıkarmak için dava açması halinde, davayı kaybetmesi muhtemeldir. Ev sahibinin kiracısını çıkarmak için başka haklı sebepleri de olabilir. Örneğin, kiracının kirayı ödememesi, kiralananı kullanmaması veya kiralanana zarar vermesi gibi durumlarda, ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir. Ancak, bu durumlarda da ev sahibinin haklılığını ispat etmesi gerekir.

Ev sahibinin kiracısını çıkarmak istemesi durumunda, öncelikle kiracıya ihtar çekmesi gerekir. İhtarnamede, kiracıya tahliye edilmesi gerektiği ve tahliye için verilen süre belirtilmelidir. Kiracı ihtarnamede belirtilen süre içinde tahliye etmezse, ev sahibi dava açabilir. Ev sahibinin kiracısını çıkarmak için açtığı davada, hakim, ev sahibinin haklılığını değerlendirir. Haklı olduğuna kanaat getiren hakim, kiracıya tahliye kararı verir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Türkiye’de kiracılık hukuku, Borçlar Kanunu’nun 320. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, ev sahibinin kiracıyı kendi oturmak amacıyla evden çıkarabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir.

 • İlk şart, kira sözleşmesinin belirli bir süre için yapılmış olmasıdır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, ev sahibi kiracıyı kendi oturmak amacıyla evden çıkaramaz.
 • İkinci şart, ev sahibinin makul bir ihtiyacı olmasıdır. Bu ihtiyaç, ev sahibinin ikamet etmesi, tarım, ticaret, sanayi, işyeri veya serbest meslek faaliyetinde bulunması gibi nedenlerle olabilir.
 • Üçüncü şart, ev sahibinin ihtiyaç durumunu ispatlaması gerekir. Ev sahibi, ihtiyaç durumunu ispatlamak için mahkemeye gerekli belgeleri sunmalıdır.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde, ev sahibi kiracıya en az 30 gün süre vererek tahliye talebinde bulunabilir. Kiracı, 30 gün içinde evden çıkmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir. Dava sonucunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı 30 gün içinde evden çıkmak zorundadır. Örneğin, ev sahibi evini kendi oturmak amacıyla kullanmak istiyor. Bu durumda, ev sahibinin kira sözleşmesinin belirli bir süre için yapılmış olması gerekir. Ayrıca, ev sahibinin ikamet etmesi için makul bir ihtiyacı olması gerekir.

Ev sahibi, ihtiyaç durumunu ispatlamak için mahkemeye nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, evlilik cüzdanı gibi belgeleri sunabilir. Bu şartların yerine getirilmesi halinde, ev sahibi kiracıya en az 30 gün süre vererek tahliye talebinde bulunabilir. Kiracı, 30 gün içinde evden çıkmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir. Dava sonucunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı 30 gün içinde evden çıkmak zorundadır.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiraya Verirse Nereye Şikayet Edilir?

Türkiye’de kiracılık, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir konudur. Kiracılar, kira sözleşmesine uygun bir şekilde oturdukları evi, ev sahibinin keyfi bir şekilde tahliye etmesi nedeniyle mağdur olabilmektedir. Bu mağduriyetlerden biri de, ev sahibinin “kendi oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarıp, daha sonra evi başkasına kiraya vermesidir.

Türk Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi, kiracıyı ancak haklı bir nedene dayanarak tahliye edebilir. Bu haklı nedenlerden biri de, ev sahibinin kendisi veya yakınlarının oturması için ihtiyaç duymasıdır. Ancak, ev sahibinin bu ihtiyacını ispat etmesi gerekir. Ev sahibi, “kendi oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarıp, daha sonra evi başkasına kiraya verirse, bu durum, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshetmesi anlamına gelir. Bu durumda, kiracı, aşağıdaki adımları takip ederek, ev sahibine karşı tazminat talebinde bulunabilir:

 • Ev sahibine, fesih nedeniyle tazminat talebinde bulunan bir ihtarname göndermek.
 • İhtarnamenin tebliğ edilmesinden sonra, 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açmak.

Bu dava sonucunda, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini tespit edilmesi durumunda, kiracı, ev sahibinden tazminat talep edebilir.
Kiracı, tazminat talebinin yanı sıra, ev sahibini şikayet etmek de isteyebilir. Bu durumda, kiracı, aşağıdaki kurumlara şikayette bulunabilir:

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti
 • Ticaret İl Müdürlüğü
 • Belediye Zabıta Müdürlüğü

Tüketici Hakem Heyetine yapılan şikayet, hızlı ve sonuç odaklı bir çözüm sunmaktadır. Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğüne yapılan şikayetler ise, ev sahibine yönelik idari yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir. Sonuç olarak, ev sahibinin “kendi oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarıp, daha sonra evi başkasına kiraya vermesi, hem kiracının mağduriyetine hem de hukuka aykırı bir duruma yol açar. Bu durumda, kiracının, yukarıda belirtilen adımları takip ederek, ev sahibine karşı tazminat talebinde bulunması ve gerekirse şikayette bulunması mümkündür.

Ev Sahibi Annem Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, kiracının sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde dava açması gerekmektedir. Yani, ev sahibinin annesinin ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarmak için öncelikle kira sözleşmesinin bitiş tarihine kadar beklemesi gerekir. Bu süre içerisinde kiracının sözleşmeyi yenilememesi veya yeni sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ev sahibi tahliye davası açabilir.

Tahliye davasında, ev sahibinin annesinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı ve evin ihtiyaç için kullanılmasının zorunlu olup olmadığı hususları mahkeme tarafından incelenecektir. Mahkeme, gerekli gördüğü takdirde, ev sahibinden annesinin ihtiyacını belgeleyen belgeleri sunmasını talep edebilir. Mahkeme, davanın kabulü halinde, kiracıya 6 ay süre vererek tahliyesine karar verecektir. Bu süre içerisinde kiracı, evi boşaltmak zorundadır. Örneğin, ev sahibinin annesinin yaşlı ve hasta olması nedeniyle evin yakınında oturması gerektiği durumda, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmaktadır. Ancak, ev sahibinin annesinin sağlıklı ve aktif olması durumunda, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmamaktadır.

Ev Sahibi Oğlum Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Kiralama sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkı vardır. Bu durum, “haklı tahliye nedeni” olarak adlandırılır. Bu nedenle, ev sahibi oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarabilir. Ancak bu durumda, ev sahibinin haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olup olmadığının tespitinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Ev sahibinin veya oğlunun oturması için gerçek bir ihtiyaç olması,
 • Oğlunun evini kullanması için başka bir imkanı olmaması,
 • Ev sahibinin oğlunun kiracıyı çıkardığını ispat etmesi.
 • Ev sahibinin haklı bir sebebinin olduğunu ispat etmesi halinde, kiracı tahliye edilir.

Tahliye kararı, kiracının oturduğu evin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinden talep edilir. Kiracı, tahliye kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde tahliye kararı kaldırılır. Sonuç olarak, ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir veya tahliye kararına itiraz edebilir.

Kiracıya Kendim Oturacağım Diye İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracılar, kira sözleşmesi devam ettiği sürece kiraladıkları taşınmazda oturma hakkına sahiptir. Ancak kiraya verenin taşınmaza kendi oturmak gibi haklı bir ihtiyacı varsa, kiracıyı tahliye edebilir. Kiraya verenin kendi oturmak için kiracıyı tahliye edebilmesi için öncelikle kiracıya noter aracılığıyla ihtarname çekmesi gerekir. İhtarnamede, kiraya verenin taşınmaza kendi oturmak için ihtiyacı olduğu ve kiracının taşınmazı tahliye etmesi gerektiği belirtilmelidir. İhtarnamede, kiracının taşınmazı tahliye etmesi için en az 30 günlük süre verilmelidir. İhtarnamenin geçerli olması için, kiracıya tebliğ edilmesi gerekir. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde taşınmazı tahliye etmezse, kiraya veren dava açarak kiracıyı tahliye ettirebilir. Tahliye davası, kira sözleşmesinin feshedilmesine ve kiracının taşınmazı boşaltmasına karar verilmesini amaçlayan bir davadır.

İhtarnamede Yer Alması Gereken Bilgiler

İhtarnamede yer alması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Kiraya verenin ve kiracının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresleri
 • Kira sözleşmesinin tarihi ve numarası
 • Kiraya verenin taşınmaza kendi oturmak için ihtiyacı olduğu
 • Kiracının taşınmazı tahliye etmesi için verilen süre

İhtarname Nasıl Çekilir?

İhtarname, noter aracılığıyla çekilmelidir. İhtarname hazırlarken, kiraya verenin ve kiracının bilgilerinin doğru olması önemlidir. İhtarnamede yer alan bilgiler yanlışsa, ihtarnamenin geçerliliği tehlikeye girebilir. İhtarname, noter tarafından düzenlendikten sonra, kiracıya tebliğ edilir. Tebliğ, noter tarafından yapılır veya PTT aracılığı ile yapılır.

Ev Sahibi Kızım Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Türkiye’de kiracılık kanunları, kiracıyı korumaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarabilmesi de bu kapsamda değerlendirilir. Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracısını evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu maddeye göre, ev sahibinin kızının evin kullanılmasına zorunlu bir şekilde ihtiyacı olması gerekir. Kızının bu ihtiyacı geçici süreyle ya da kalıcı şekilde olabilir. Ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarabilmesi için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Kızının evin kullanılmasına zorunlu bir ihtiyacının olması gerekir.
 • Kızının bu ihtiyacı geçici süreyle ya da kalıcı şekilde olabilir.
 • Ev sahibinin kızının evini kullanabileceği başka bir yeri olmaması gerekir.

Bu şartların sağlanması durumunda, ev sahibi kiracıya tahliye davası açabilir. Dava sonucunda mahkeme, ev sahibinin haklı olduğuna karar verirse, kiracı evden tahliye edilir. Ancak, ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarmak için haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir. Kiracının şikayeti üzerine, mahkeme ev sahibini kiracıya tazminat ödemeye mahkum edebilir. Özetle, ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarabilmesi mümkündür. Ancak, bu durumda ev
sahibinin haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Ev Sahibi Kendi Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Ev sahibi, kiracının kendi ihtiyacı sebebiyle tahliyesini talep edebilmektedir. Bu ihtiyaç, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanuni mirasçılarının konut ihtiyacı olarak tanımlanmaktadır. Ev sahibinin bu talebiyle kiracıyı tahliye edebilmesi için öncelikle kiracıya ihtarname çekmesi gerekmektedir. İhtarnamede, kiracının kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye edilmesi talebi belirtilmeli ve kiracıya en az 30 gün süre verilmelidir. İhtarname tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra, ev sahibi kiracıya karşı tahliye davası açabilir.

Dava sonucunda mahkeme, kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı tahliye edilecektir. Ancak, ev sahibinin ihtiyaç durumunu ispat etmesi gerekmektedir. Bu ispat, kiracının kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanuni mirasçılarının konut ihtiyacını gösteren belgelerle yapılabilir. Örneğin, kiracının kendisi, eşi veya altsoyu için ev satın aldığını gösteren belge, kiracının üstsoyunun veya kanuni mirasçısının evi boşalttığını gösteren belge gibi belgeler ispat için kullanılabilir. Ev sahibinin kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye talebinde bulunabilmesi için, kira sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması fark etmemektedir. Ancak, belirli süreli kira sözleşmesinde, sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir ay içinde dava açılması gerekmektedir.

Örneğin, ev sahibinin kendisi, eşi veya altsoyu için ev satın aldığını ve bu evi kendi oturmak için kullanacağını düşündüğünü varsayalım. Bu durumda, ev sahibi kiracıya ihtarname göndererek en az 30 gün süre vermelidir. İhtarname tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra, ev sahibi kiracıya karşı tahliye davası açabilir. Dava sonucunda mahkeme, kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı tahliye edilecektir. Ev sahibinin kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye talebi, kiracının hakları açısından önemli bir durumdur. Bu nedenle, kiracıların bu konuda dikkatli olmaları ve haklarını iyi bilmeleri gerekmektedir.

Ev Sahibi Tebligat Gönderirse Ne Olur?

Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, kiracının kira bedelini ödemesi, evi sağlam bir şekilde kullanması ve kiralanan yeri tahliye etmesi gibi yükümlülükleri yer alır. Ev sahibinin de kiracıya karşı bazı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler arasında, evi kiracının kullanımına uygun bir şekilde teslim etmek, kiracıya kiralanan yerde oturmak için gerekli olan izinleri almak ve kiracıya kira süresi boyunca kira bedelinin artmayacağını veya belirli bir oranda artacağını bildirmek yer alır. Ev sahibi, kira sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, kiracıdan tazminat talep edebilir. Ayrıca, kira sözleşmesinin feshi için dava açabilir. Ev sahibinin kiracıya tebligat göndermesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Kira bedelinin ödenmemesi
 • Kiralanan yerin tahliye edilmesi
 • Kira sözleşmesinde yer alan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

Kira Bedelinin Ödenmemesi

Kiracı, kira bedelini 30 gün içinde ödemezse, ev sahibi kiracıya ihtarname gönderebilir. Bu ihtarnamede, kiracının 30 gün içinde kira bedelini ödemesi gerektiği belirtilir. Kiracı, bu ihtarnamede belirtilen süre içinde kira bedelini ödemezse, ev sahibi kira sözleşmesini feshederek kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiralanan Yerin Tahliye Edilmesi

Kira sözleşmesi belirli bir süre için geçerlidir. Bu sürenin sonunda kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Ancak, kira sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmiş olabilir. Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kiracı evi tahliye etmek zorundadır. Ev sahibi, kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracıya tahliye için ihtarname gönderebilir. Bu ihtarnamede, kiracının 60 gün içinde evi tahliye etmesi gerektiği belirtilir. Kiracı, bu ihtarnamede belirtilen süre içinde evi tahliye etmezse, ev sahibi kiracıyı tahliye davası açabilir.

Diğer Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

Kira sözleşmesinde yer alan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda da ev sahibi kiracıya tebligat gönderebilir. Örneğin, kiracı kiralanan yeri aşırı derecede kirletirse veya kiralanan yerde izinsiz tadilat yaparsa, ev sahibi kiracıya ihtarname gönderebilir. Bu ihtarnamede, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği belirtilir. Kiracı, bu ihtarnamede belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, ev sahibi kira sözleşmesini feshederek kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracının Yapması Gerekenler

Ev sahibinin tebligat göndermesi durumunda, kiracının öncelikle tebligatı dikkatlice okuması gerekir. Tebligatın içeriğini anlamadığı takdirde, bir avukata danışması tavsiye edilir. Kiracı, tebligatta belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yapmazsa, ev sahibinin tahliye davası açması durumunda mahkemece kiracıya karşı tahliye kararı verilebilir.

Ev Sahibi İhtar Çekerse Ne Olur?

Kira sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan ve kiracının kiraladığı evi belirli bir süre boyunca kullanma hakkını, ev sahibinin ise kira bedeli karşılığında bu evi kiracıya verme hakkını düzenleyen bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlediği için, kira sözleşmesine aykırı davranılması durumunda taraflar arasında sorunlar yaşanabilir. Ev sahibinin kiracıya ihtar çekmesi, kira sözleşmesine aykırı davranan kiracıyı uyarmak ve sözleşmeye uyması için baskı yapmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Ev sahibi, kiracıya ihtar çekmek için noterden bir ihtarname gönderir.

İhtarnamede, kiracının hangi konuda sözleşmeye aykırı davrandığı ve bu aykırılığın giderilmesi için ne kadar süre tanındığı belirtilir. Ev sahibinin kiracıya ihtar çekmesinin sonuçları, ihtarnamede belirtilen aykırılığa göre değişir. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde aykırılığı gidermezse, ev sahibi kiracıyı tahliye davası açabilir. Tahliye davası sonucunda, mahkeme kiracının evi tahliyesine karar verebilir. Ev sahibinin kiracıya ihtar çekebileceği durumlar şunlardır:

 • Kiracının kira bedelini ödememesi
 • Kiracının kiralanan evi tahrip etmesi veya kötü kullanması
 • Kiracının kiralanan evi başkasına kiralaması
 • Kiracının kiralanan evi ticari amaçla kullanması
 • Kiracının kiralanan evi amacı dışında kullanması

Ev sahibinin kiracıya ihtar çekmesi durumunda kiracının yapması gerekenler şunlardır:

 • İhtarnameyi dikkatlice okumak ve ihtarnamede belirtilen aykırılığı gidermek için gerekli önlemleri almak
 • İhtarnamede belirtilen süre içinde aykırılığı gidermezse, ev sahibinin tahliye davası açabileceğini göz önünde bulundurmak
 • Kiracı, ihtarnamede belirtilen aykırılığı gidermezse, ev sahibi tahliye davası açabilir. Tahliye davası sonucunda, mahkeme kiracının evi tahliyesine karar verebilir.

Kiracı, mahkeme kararının kesinleşmesi sonrasında evi tahliye etmek zorundadır.

22 thoughts on “Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

 1. Erol kara dedi ki:

  Tahliye davası açtım kiracıya eşimden boşandım 8 ay önce söyledim uygun oturduğu için yan çizdi kasımda ilk duruşma oldu ikinci duruşma şubatta yanlız benim babadan kalma daire var 1/3 hisseli annem kardeşim ben mirasçıyız annem oturuyor 15 yıldır ikameti orda ve eski bahçeli ev var baraka oturulmayan 1/5 hisseli boş kullanılmayan benim çok az hissem var bunlar tahliye davamda sıkıntı yaratır mı ben kiraya çıkmak zorunda kaldım tahliyeyi bekliyorum teşekkürler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Bu dediğiniz hususları dava aşamasında hakim araştırıp ihtiyacınızın olup olmadığına karar verecek. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 2. Furkan dedi ki:

  Merhabalar,
  2023 Mayıs ayında evi aldım. Başka bir evim yok. Aldığım evde kiracı var. Ben de kiracıya ihtarname çektim. 6 ay içinde evi boşaltmasını istedim. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açtım. Kiracı evden çıkmıyor. Evliyim ve çocuklarım var. Evden çıkacağını düşünerek oturduğum evi boşaltıp eşyaları depoya koydum. Ev için kredi ödüyorum. Kiracı evden çıkmıyor. Tahliye davası sonrası maddi manevi tazminat davası kiracıya açabilir miyim

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Yoksun kaldığınız kirayı isteyebilirsiniz sadece. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 3. Leyla han dedi ki:

  3 yıllık belirli süreli kira sözleşmemiz var inşaattan ev aldık teslim tarihine kadar kiraya çıktık ev sahibine bu özel durumu bildirdik 1.5 yıldır oturuyoruz 1.5 yılımız daha var ama ev sahibi ben oturacağım diyor bizi çıkarma hakkı var mı ?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Önce ihtar çekmesini ve dava açmasını bekleyebilirsiniz.

 4. Sergen dedi ki:

  Senelik sözleşmesi olan ve ticari olarak gözüken dairemin ( faturalar dahil 35m2 otel odası) mülk sahibi, ticari gözükmesinden dolayı yeni sözleşmede 6 ay yapabileceğini iddia ediyor. Senelik devam edersem kirama %130 zam yapabilir mi? Ticari olmasının farkı nedir?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   %53,86 olan TÜFE oranının üzerinde artırım yapılamaz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 5. Emel dedi ki:

  Merhaba kırcı olarak 3 yıldır bir evde oturuyorum.ev sahibim evi saticagini ve nisan ayında evi bosaltmamizi söyledi tanı bu sırada evime zam yaptı ve zamdan bir iki hafta sonra saticagini söyledi bu durumda ev sahibinin evini satmayip kiraya verirse bu süreçte ne gibi haklar doğar bana

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Geçmişe dönük tazminat alabilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 6. hakan dedi ki:

  Merhaba, oturduğum evde 4 yıllık kiracıyım. Ev sahibim yurtdışından çocuğum gelecek diye evin tahliyesini sözlü olarak istedi. üzerine arabuluculuk davası açtı. arabuluculukta anlaşamadık ve dava açtı. ev sahibimin kendi oturduğu ev hariç 2 tane daha kirada evi var. bu evlerin dava sonucuna etkisi olur mu? nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   Evet sahibi olduğu bu evler dava sürecini etkileyecek tabiki. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 7. Nagihan K dedi ki:

  Merhaba
  Oturduğumuz evde 5 yılı doldurduk. Ev sahibimiz noter üzerinden yeni bir kira bedeli istemek için ihtarname çekmiş. İstediği kira bizim için biraz yüksek. Ev sahibimiz numarasını değiştirmiş ulaşamıyoruz. Babası aracılığıyla ulaşmak istedik fakat bize dönüş yapmadı. İstediği kirayı ödemek zorunda mıyız başka bir hakkımız var mı öğrenmek istiyordum. Teşekkürler.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   İhtarına ihtarla karşılık verebilir veya dava açmasını bekleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 8. Tuğçe dedi ki:

  Merhaba, deprem dolayısı ile geçen sene Ankara’ya taşındık. Ev sahibi %100lük bir zam artışı yapmak istiyor ve şubatta sözleşme doluyor. Şimdi de ben oturacağım kabul etmezseniz diyor. Ne yapabilirim?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   %25 olan yasal oranının üzerinde artırım yapılamaz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 9. Aysu Şenoğlu dedi ki:

  Merhaba yazlık yerdeki kiracimiz çok düşük kiraya oturuyor evi krediyle aldık kredinin yanından bile geçmiyor kira. 1800 lira kira ödüyor ve bu ay zam zamanı 2250 yaptı kirayı kontrat bitti yenilemedik. Çıkmasını istiyoruz. Enflasyon göz önünde bulundurulursa biz bu kiracıyı çıkarabilir miyiz?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   10 yıl dolmadan tahliye edemezsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 10. Erdal kök dedi ki:

  Ev sahibi sözlü olarak evden çık kızım gelecek yurt dışından diyor daha 2 yıldır oturuyorum o evde ben çıktığım zaman o başkasına kiraya verirse ben onun icin dava açabilirmiyim sonuç olumlu olurmu sözlü olaral çık dediği için

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba size ihtar çekip durumu izah etmesi gerekiyor. Başkasına kiraya vermesinin de hukuki yaptırımları var elbette.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 11. Merve dedi ki:

  Merhaba martta 3 senemiz olacak aynı evde oturuyoruz geçen yıl kiraya 2 kez yasal olmayan şekilde zam yaptık ve tüfe oranının üzerinde. Şuan ev sahibi kirada olduğunu ve buraya geçeceğini söylüyor evden çıkmamızı istiyor. Ben 7 aylık hamileyim. Yasal haklarına başvurması gerektiğini söyledik. Ne kadar bir süre kazanmış oluruz?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   ihtar çekerek size tebliğ yapması ve dava açması gerekiyor.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir