Makaleler

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Türkiye’de kiracılık hukuku, kiracı ve ev sahibinin haklarını korumaya yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere göre, ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı, belirli şartlara tabidir. Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya en az 30 gün süre vermesi ve ihtiyaç durumunu ispatlaması gerekir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması durumunda, kiracı, fesih nedeniyle kira bedeli ve diğer tazminatlara hak kazanabilir. Bu tazminatlar, kiracının tahliyeden önce ödediği kira bedeli, kira sözleşmesinin kalan süresi ve kiracının taşınma giderleri gibi unsurları kapsamaktadır. Ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Ev sahibinin ihtiyaç durumu, somut olarak ispatlanabilir olmalıdır. Örneğin, ev sahibinin taşınması için yeni bir ev alması, eşinin veya çocuğunun evlenmesi, ebeveynlerinin bakımına ihtiyacı olması gibi durumlar, ihtiyaç durumunu kanıtlamak için kullanılabilir.
 • Ev sahibinin ihtiyaç durumu, kira sözleşmesinin bitiminden önce ortaya çıkmalıdır. Kira sözleşmesinin bitiminden sonra ortaya çıkan ihtiyaç durumu, kiracının tahliyesine gerekçe oluşturmaz.
 • Ev sahibinin ihtiyaç durumu, kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkını ortadan kaldırmaz. Kiracı, kendi haklı gerekçeleri varsa, kira sözleşmesini feshedebilir ve ev sahibinden tahliye talep edebilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması mümkündür. Ancak, bu durumda ev sahibinin ihtiyaç durumunu somut olarak ispatlaması ve kira sözleşmesinin bitiminden önce bu ihtiyacı ortaya çıkarması gerekir.

Ev Sahibinin Başka Evi Varsa Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Türkiye’de kiracılık hukuku, Borçlar Kanunu’nun 299. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, ev sahibinin kiracısını çıkarmak için haklı bir sebebi olması gerekir. Bu haksız tahliye olarak kabul edilir ve kiracı, ev sahibine karşı dava açabilir. Ev sahibinin kiracısını çıkarmak için en yaygın haklı sebep, kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin evin ihtiyacı olmasıdır. Bu durumda ev sahibi, kiracıya 6 ay süre vererek evin tahliyesini isteyebilir.Ancak, ev sahibinin başka bir evi varsa, bu haklı sebep olarak kabul edilmez. Yani, ev sahibinin başka bir evi varken, kiracısını kendi oturmak için çıkarmak istemesi durumunda, kiracı tahliye edilemez. Bu kuralın amacı, kiracının mülkiyet hakkının korunmasıdır.

Ev sahibinin başka bir evi varsa, kiracının evini boşaltması için haklı bir sebebi yoktur. Bu nedenle, ev sahibinin başka bir evi olması durumunda, kiracıyı çıkarmak için dava açması halinde, davayı kaybetmesi muhtemeldir. Ev sahibinin kiracısını çıkarmak için başka haklı sebepleri de olabilir. Örneğin, kiracının kirayı ödememesi, kiralananı kullanmaması veya kiralanana zarar vermesi gibi durumlarda, ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir. Ancak, bu durumlarda da ev sahibinin haklılığını ispat etmesi gerekir.

Ev sahibinin kiracısını çıkarmak istemesi durumunda, öncelikle kiracıya ihtar çekmesi gerekir. İhtarnamede, kiracıya tahliye edilmesi gerektiği ve tahliye için verilen süre belirtilmelidir. Kiracı ihtarnamede belirtilen süre içinde tahliye etmezse, ev sahibi dava açabilir. Ev sahibinin kiracısını çıkarmak için açtığı davada, hakim, ev sahibinin haklılığını değerlendirir. Haklı olduğuna kanaat getiren hakim, kiracıya tahliye kararı verir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Türkiye’de kiracılık hukuku, Borçlar Kanunu’nun 320. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, ev sahibinin kiracıyı kendi oturmak amacıyla evden çıkarabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir.

 • İlk şart, kira sözleşmesinin belirli bir süre için yapılmış olmasıdır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, ev sahibi kiracıyı kendi oturmak amacıyla evden çıkaramaz.
 • İkinci şart, ev sahibinin makul bir ihtiyacı olmasıdır. Bu ihtiyaç, ev sahibinin ikamet etmesi, tarım, ticaret, sanayi, işyeri veya serbest meslek faaliyetinde bulunması gibi nedenlerle olabilir.
 • Üçüncü şart, ev sahibinin ihtiyaç durumunu ispatlaması gerekir. Ev sahibi, ihtiyaç durumunu ispatlamak için mahkemeye gerekli belgeleri sunmalıdır.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde, ev sahibi kiracıya en az 30 gün süre vererek tahliye talebinde bulunabilir. Kiracı, 30 gün içinde evden çıkmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir. Dava sonucunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı 30 gün içinde evden çıkmak zorundadır. Örneğin, ev sahibi evini kendi oturmak amacıyla kullanmak istiyor. Bu durumda, ev sahibinin kira sözleşmesinin belirli bir süre için yapılmış olması gerekir. Ayrıca, ev sahibinin ikamet etmesi için makul bir ihtiyacı olması gerekir.

Ev sahibi, ihtiyaç durumunu ispatlamak için mahkemeye nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, evlilik cüzdanı gibi belgeleri sunabilir. Bu şartların yerine getirilmesi halinde, ev sahibi kiracıya en az 30 gün süre vererek tahliye talebinde bulunabilir. Kiracı, 30 gün içinde evden çıkmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir. Dava sonucunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı 30 gün içinde evden çıkmak zorundadır.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiraya Verirse Nereye Şikayet Edilir?

Türkiye’de kiracılık, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir konudur. Kiracılar, kira sözleşmesine uygun bir şekilde oturdukları evi, ev sahibinin keyfi bir şekilde tahliye etmesi nedeniyle mağdur olabilmektedir. Bu mağduriyetlerden biri de, ev sahibinin “kendi oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarıp, daha sonra evi başkasına kiraya vermesidir.

Türk Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi, kiracıyı ancak haklı bir nedene dayanarak tahliye edebilir. Bu haklı nedenlerden biri de, ev sahibinin kendisi veya yakınlarının oturması için ihtiyaç duymasıdır. Ancak, ev sahibinin bu ihtiyacını ispat etmesi gerekir. Ev sahibi, “kendi oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarıp, daha sonra evi başkasına kiraya verirse, bu durum, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshetmesi anlamına gelir. Bu durumda, kiracı, aşağıdaki adımları takip ederek, ev sahibine karşı tazminat talebinde bulunabilir:

 • Ev sahibine, fesih nedeniyle tazminat talebinde bulunan bir ihtarname göndermek.
 • İhtarnamenin tebliğ edilmesinden sonra, 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açmak.

Bu dava sonucunda, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini tespit edilmesi durumunda, kiracı, ev sahibinden tazminat talep edebilir.
Kiracı, tazminat talebinin yanı sıra, ev sahibini şikayet etmek de isteyebilir. Bu durumda, kiracı, aşağıdaki kurumlara şikayette bulunabilir:

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti
 • Ticaret İl Müdürlüğü
 • Belediye Zabıta Müdürlüğü

Tüketici Hakem Heyetine yapılan şikayet, hızlı ve sonuç odaklı bir çözüm sunmaktadır. Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğüne yapılan şikayetler ise, ev sahibine yönelik idari yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir. Sonuç olarak, ev sahibinin “kendi oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarıp, daha sonra evi başkasına kiraya vermesi, hem kiracının mağduriyetine hem de hukuka aykırı bir duruma yol açar. Bu durumda, kiracının, yukarıda belirtilen adımları takip ederek, ev sahibine karşı tazminat talebinde bulunması ve gerekirse şikayette bulunması mümkündür.

Ev Sahibi Annem Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, kiracının sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde dava açması gerekmektedir. Yani, ev sahibinin annesinin ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarmak için öncelikle kira sözleşmesinin bitiş tarihine kadar beklemesi gerekir. Bu süre içerisinde kiracının sözleşmeyi yenilememesi veya yeni sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ev sahibi tahliye davası açabilir.

Tahliye davasında, ev sahibinin annesinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı ve evin ihtiyaç için kullanılmasının zorunlu olup olmadığı hususları mahkeme tarafından incelenecektir. Mahkeme, gerekli gördüğü takdirde, ev sahibinden annesinin ihtiyacını belgeleyen belgeleri sunmasını talep edebilir. Mahkeme, davanın kabulü halinde, kiracıya 6 ay süre vererek tahliyesine karar verecektir. Bu süre içerisinde kiracı, evi boşaltmak zorundadır. Örneğin, ev sahibinin annesinin yaşlı ve hasta olması nedeniyle evin yakınında oturması gerektiği durumda, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmaktadır. Ancak, ev sahibinin annesinin sağlıklı ve aktif olması durumunda, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmamaktadır.

Ev Sahibi Oğlum Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Kiralama sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkı vardır. Bu durum, “haklı tahliye nedeni” olarak adlandırılır. Bu nedenle, ev sahibi oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarabilir. Ancak bu durumda, ev sahibinin haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olup olmadığının tespitinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Ev sahibinin veya oğlunun oturması için gerçek bir ihtiyaç olması,
 • Oğlunun evini kullanması için başka bir imkanı olmaması,
 • Ev sahibinin oğlunun kiracıyı çıkardığını ispat etmesi.
 • Ev sahibinin haklı bir sebebinin olduğunu ispat etmesi halinde, kiracı tahliye edilir.

Tahliye kararı, kiracının oturduğu evin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinden talep edilir. Kiracı, tahliye kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde tahliye kararı kaldırılır. Sonuç olarak, ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir veya tahliye kararına itiraz edebilir.

Kiracıya Kendim Oturacağım Diye İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracılar, kira sözleşmesi devam ettiği sürece kiraladıkları taşınmazda oturma hakkına sahiptir. Ancak kiraya verenin taşınmaza kendi oturmak gibi haklı bir ihtiyacı varsa, kiracıyı tahliye edebilir. Kiraya verenin kendi oturmak için kiracıyı tahliye edebilmesi için öncelikle kiracıya noter aracılığıyla ihtarname çekmesi gerekir. İhtarnamede, kiraya verenin taşınmaza kendi oturmak için ihtiyacı olduğu ve kiracının taşınmazı tahliye etmesi gerektiği belirtilmelidir. İhtarnamede, kiracının taşınmazı tahliye etmesi için en az 30 günlük süre verilmelidir. İhtarnamenin geçerli olması için, kiracıya tebliğ edilmesi gerekir. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde taşınmazı tahliye etmezse, kiraya veren dava açarak kiracıyı tahliye ettirebilir. Tahliye davası, kira sözleşmesinin feshedilmesine ve kiracının taşınmazı boşaltmasına karar verilmesini amaçlayan bir davadır.

İhtarnamede Yer Alması Gereken Bilgiler

İhtarnamede yer alması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Kiraya verenin ve kiracının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresleri
 • Kira sözleşmesinin tarihi ve numarası
 • Kiraya verenin taşınmaza kendi oturmak için ihtiyacı olduğu
 • Kiracının taşınmazı tahliye etmesi için verilen süre

İhtarname Nasıl Çekilir?

İhtarname, noter aracılığıyla çekilmelidir. İhtarname hazırlarken, kiraya verenin ve kiracının bilgilerinin doğru olması önemlidir. İhtarnamede yer alan bilgiler yanlışsa, ihtarnamenin geçerliliği tehlikeye girebilir. İhtarname, noter tarafından düzenlendikten sonra, kiracıya tebliğ edilir. Tebliğ, noter tarafından yapılır veya PTT aracılığı ile yapılır.

Ev Sahibi Kızım Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Türkiye’de kiracılık kanunları, kiracıyı korumaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarabilmesi de bu kapsamda değerlendirilir. Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracısını evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu maddeye göre, ev sahibinin kızının evin kullanılmasına zorunlu bir şekilde ihtiyacı olması gerekir. Kızının bu ihtiyacı geçici süreyle ya da kalıcı şekilde olabilir. Ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarabilmesi için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Kızının evin kullanılmasına zorunlu bir ihtiyacının olması gerekir.
 • Kızının bu ihtiyacı geçici süreyle ya da kalıcı şekilde olabilir.
 • Ev sahibinin kızının evini kullanabileceği başka bir yeri olmaması gerekir.

Bu şartların sağlanması durumunda, ev sahibi kiracıya tahliye davası açabilir. Dava sonucunda mahkeme, ev sahibinin haklı olduğuna karar verirse, kiracı evden tahliye edilir. Ancak, ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarmak için haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir. Kiracının şikayeti üzerine, mahkeme ev sahibini kiracıya tazminat ödemeye mahkum edebilir. Özetle, ev sahibinin kızım oturacak diye kiracıyı çıkarabilmesi mümkündür. Ancak, bu durumda ev
sahibinin haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Ev Sahibi Kendi Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Ev sahibi, kiracının kendi ihtiyacı sebebiyle tahliyesini talep edebilmektedir. Bu ihtiyaç, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanuni mirasçılarının konut ihtiyacı olarak tanımlanmaktadır. Ev sahibinin bu talebiyle kiracıyı tahliye edebilmesi için öncelikle kiracıya ihtarname çekmesi gerekmektedir. İhtarnamede, kiracının kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye edilmesi talebi belirtilmeli ve kiracıya en az 30 gün süre verilmelidir. İhtarname tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra, ev sahibi kiracıya karşı tahliye davası açabilir.

Dava sonucunda mahkeme, kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı tahliye edilecektir. Ancak, ev sahibinin ihtiyaç durumunu ispat etmesi gerekmektedir. Bu ispat, kiracının kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanuni mirasçılarının konut ihtiyacını gösteren belgelerle yapılabilir. Örneğin, kiracının kendisi, eşi veya altsoyu için ev satın aldığını gösteren belge, kiracının üstsoyunun veya kanuni mirasçısının evi boşalttığını gösteren belge gibi belgeler ispat için kullanılabilir. Ev sahibinin kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye talebinde bulunabilmesi için, kira sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması fark etmemektedir. Ancak, belirli süreli kira sözleşmesinde, sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir ay içinde dava açılması gerekmektedir.

Örneğin, ev sahibinin kendisi, eşi veya altsoyu için ev satın aldığını ve bu evi kendi oturmak için kullanacağını düşündüğünü varsayalım. Bu durumda, ev sahibi kiracıya ihtarname göndererek en az 30 gün süre vermelidir. İhtarname tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra, ev sahibi kiracıya karşı tahliye davası açabilir. Dava sonucunda mahkeme, kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı tahliye edilecektir. Ev sahibinin kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye talebi, kiracının hakları açısından önemli bir durumdur. Bu nedenle, kiracıların bu konuda dikkatli olmaları ve haklarını iyi bilmeleri gerekmektedir.

Ev Sahibi Tebligat Gönderirse Ne Olur?

Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, kiracının kira bedelini ödemesi, evi sağlam bir şekilde kullanması ve kiralanan yeri tahliye etmesi gibi yükümlülükleri yer alır. Ev sahibinin de kiracıya karşı bazı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler arasında, evi kiracının kullanımına uygun bir şekilde teslim etmek, kiracıya kiralanan yerde oturmak için gerekli olan izinleri almak ve kiracıya kira süresi boyunca kira bedelinin artmayacağını veya belirli bir oranda artacağını bildirmek yer alır. Ev sahibi, kira sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, kiracıdan tazminat talep edebilir. Ayrıca, kira sözleşmesinin feshi için dava açabilir. Ev sahibinin kiracıya tebligat göndermesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Kira bedelinin ödenmemesi
 • Kiralanan yerin tahliye edilmesi
 • Kira sözleşmesinde yer alan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

Kira Bedelinin Ödenmemesi

Kiracı, kira bedelini 30 gün içinde ödemezse, ev sahibi kiracıya ihtarname gönderebilir. Bu ihtarnamede, kiracının 30 gün içinde kira bedelini ödemesi gerektiği belirtilir. Kiracı, bu ihtarnamede belirtilen süre içinde kira bedelini ödemezse, ev sahibi kira sözleşmesini feshederek kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiralanan Yerin Tahliye Edilmesi

Kira sözleşmesi belirli bir süre için geçerlidir. Bu sürenin sonunda kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Ancak, kira sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmiş olabilir. Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kiracı evi tahliye etmek zorundadır. Ev sahibi, kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracıya tahliye için ihtarname gönderebilir. Bu ihtarnamede, kiracının 60 gün içinde evi tahliye etmesi gerektiği belirtilir. Kiracı, bu ihtarnamede belirtilen süre içinde evi tahliye etmezse, ev sahibi kiracıyı tahliye davası açabilir.

Diğer Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

Kira sözleşmesinde yer alan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda da ev sahibi kiracıya tebligat gönderebilir. Örneğin, kiracı kiralanan yeri aşırı derecede kirletirse veya kiralanan yerde izinsiz tadilat yaparsa, ev sahibi kiracıya ihtarname gönderebilir. Bu ihtarnamede, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği belirtilir. Kiracı, bu ihtarnamede belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, ev sahibi kira sözleşmesini feshederek kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracının Yapması Gerekenler

Ev sahibinin tebligat göndermesi durumunda, kiracının öncelikle tebligatı dikkatlice okuması gerekir. Tebligatın içeriğini anlamadığı takdirde, bir avukata danışması tavsiye edilir. Kiracı, tebligatta belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yapmazsa, ev sahibinin tahliye davası açması durumunda mahkemece kiracıya karşı tahliye kararı verilebilir.

Ev Sahibi İhtar Çekerse Ne Olur?

Kira sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan ve kiracının kiraladığı evi belirli bir süre boyunca kullanma hakkını, ev sahibinin ise kira bedeli karşılığında bu evi kiracıya verme hakkını düzenleyen bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlediği için, kira sözleşmesine aykırı davranılması durumunda taraflar arasında sorunlar yaşanabilir. Ev sahibinin kiracıya ihtar çekmesi, kira sözleşmesine aykırı davranan kiracıyı uyarmak ve sözleşmeye uyması için baskı yapmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Ev sahibi, kiracıya ihtar çekmek için noterden bir ihtarname gönderir.

İhtarnamede, kiracının hangi konuda sözleşmeye aykırı davrandığı ve bu aykırılığın giderilmesi için ne kadar süre tanındığı belirtilir. Ev sahibinin kiracıya ihtar çekmesinin sonuçları, ihtarnamede belirtilen aykırılığa göre değişir. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde aykırılığı gidermezse, ev sahibi kiracıyı tahliye davası açabilir. Tahliye davası sonucunda, mahkeme kiracının evi tahliyesine karar verebilir. Ev sahibinin kiracıya ihtar çekebileceği durumlar şunlardır:

 • Kiracının kira bedelini ödememesi
 • Kiracının kiralanan evi tahrip etmesi veya kötü kullanması
 • Kiracının kiralanan evi başkasına kiralaması
 • Kiracının kiralanan evi ticari amaçla kullanması
 • Kiracının kiralanan evi amacı dışında kullanması

Ev sahibinin kiracıya ihtar çekmesi durumunda kiracının yapması gerekenler şunlardır:

 • İhtarnameyi dikkatlice okumak ve ihtarnamede belirtilen aykırılığı gidermek için gerekli önlemleri almak
 • İhtarnamede belirtilen süre içinde aykırılığı gidermezse, ev sahibinin tahliye davası açabileceğini göz önünde bulundurmak
 • Kiracı, ihtarnamede belirtilen aykırılığı gidermezse, ev sahibi tahliye davası açabilir. Tahliye davası sonucunda, mahkeme kiracının evi tahliyesine karar verebilir.

Kiracı, mahkeme kararının kesinleşmesi sonrasında evi tahliye etmek zorundadır.

78 thoughts on “Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

 1. Erol kara dedi ki:

  Tahliye davası açtım kiracıya eşimden boşandım 8 ay önce söyledim uygun oturduğu için yan çizdi kasımda ilk duruşma oldu ikinci duruşma şubatta yanlız benim babadan kalma daire var 1/3 hisseli annem kardeşim ben mirasçıyız annem oturuyor 15 yıldır ikameti orda ve eski bahçeli ev var baraka oturulmayan 1/5 hisseli boş kullanılmayan benim çok az hissem var bunlar tahliye davamda sıkıntı yaratır mı ben kiraya çıkmak zorunda kaldım tahliyeyi bekliyorum teşekkürler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Bu dediğiniz hususları dava aşamasında hakim araştırıp ihtiyacınızın olup olmadığına karar verecek. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 2. Furkan dedi ki:

  Merhabalar,
  2023 Mayıs ayında evi aldım. Başka bir evim yok. Aldığım evde kiracı var. Ben de kiracıya ihtarname çektim. 6 ay içinde evi boşaltmasını istedim. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açtım. Kiracı evden çıkmıyor. Evliyim ve çocuklarım var. Evden çıkacağını düşünerek oturduğum evi boşaltıp eşyaları depoya koydum. Ev için kredi ödüyorum. Kiracı evden çıkmıyor. Tahliye davası sonrası maddi manevi tazminat davası kiracıya açabilir miyim

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Yoksun kaldığınız kirayı isteyebilirsiniz sadece. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 3. Leyla han dedi ki:

  3 yıllık belirli süreli kira sözleşmemiz var inşaattan ev aldık teslim tarihine kadar kiraya çıktık ev sahibine bu özel durumu bildirdik 1.5 yıldır oturuyoruz 1.5 yılımız daha var ama ev sahibi ben oturacağım diyor bizi çıkarma hakkı var mı ?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Önce ihtar çekmesini ve dava açmasını bekleyebilirsiniz.

 4. Sergen dedi ki:

  Senelik sözleşmesi olan ve ticari olarak gözüken dairemin ( faturalar dahil 35m2 otel odası) mülk sahibi, ticari gözükmesinden dolayı yeni sözleşmede 6 ay yapabileceğini iddia ediyor. Senelik devam edersem kirama %130 zam yapabilir mi? Ticari olmasının farkı nedir?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   %53,86 olan TÜFE oranının üzerinde artırım yapılamaz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 5. Emel dedi ki:

  Merhaba kırcı olarak 3 yıldır bir evde oturuyorum.ev sahibim evi saticagini ve nisan ayında evi bosaltmamizi söyledi tanı bu sırada evime zam yaptı ve zamdan bir iki hafta sonra saticagini söyledi bu durumda ev sahibinin evini satmayip kiraya verirse bu süreçte ne gibi haklar doğar bana

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Geçmişe dönük tazminat alabilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 6. hakan dedi ki:

  Merhaba, oturduğum evde 4 yıllık kiracıyım. Ev sahibim yurtdışından çocuğum gelecek diye evin tahliyesini sözlü olarak istedi. üzerine arabuluculuk davası açtı. arabuluculukta anlaşamadık ve dava açtı. ev sahibimin kendi oturduğu ev hariç 2 tane daha kirada evi var. bu evlerin dava sonucuna etkisi olur mu? nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   Evet sahibi olduğu bu evler dava sürecini etkileyecek tabiki. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 7. Nagihan K dedi ki:

  Merhaba
  Oturduğumuz evde 5 yılı doldurduk. Ev sahibimiz noter üzerinden yeni bir kira bedeli istemek için ihtarname çekmiş. İstediği kira bizim için biraz yüksek. Ev sahibimiz numarasını değiştirmiş ulaşamıyoruz. Babası aracılığıyla ulaşmak istedik fakat bize dönüş yapmadı. İstediği kirayı ödemek zorunda mıyız başka bir hakkımız var mı öğrenmek istiyordum. Teşekkürler.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   İhtarına ihtarla karşılık verebilir veya dava açmasını bekleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

  2. Murat dedi ki:

   Benimde aynı durum söz konusu. Benim bir ay sonra dolacak 5 yılım. Sizin durum ne aşamada. Arabulucu kira zammını neye göre belirliyor %25 mi tufe mi

 8. Tuğçe dedi ki:

  Merhaba, deprem dolayısı ile geçen sene Ankara’ya taşındık. Ev sahibi %100lük bir zam artışı yapmak istiyor ve şubatta sözleşme doluyor. Şimdi de ben oturacağım kabul etmezseniz diyor. Ne yapabilirim?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   %25 olan yasal oranının üzerinde artırım yapılamaz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 9. Aysu Şenoğlu dedi ki:

  Merhaba yazlık yerdeki kiracimiz çok düşük kiraya oturuyor evi krediyle aldık kredinin yanından bile geçmiyor kira. 1800 lira kira ödüyor ve bu ay zam zamanı 2250 yaptı kirayı kontrat bitti yenilemedik. Çıkmasını istiyoruz. Enflasyon göz önünde bulundurulursa biz bu kiracıyı çıkarabilir miyiz?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   10 yıl dolmadan tahliye edemezsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 10. Erdal kök dedi ki:

  Ev sahibi sözlü olarak evden çık kızım gelecek yurt dışından diyor daha 2 yıldır oturuyorum o evde ben çıktığım zaman o başkasına kiraya verirse ben onun icin dava açabilirmiyim sonuç olumlu olurmu sözlü olaral çık dediği için

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba size ihtar çekip durumu izah etmesi gerekiyor. Başkasına kiraya vermesinin de hukuki yaptırımları var elbette.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 11. Merve dedi ki:

  Merhaba martta 3 senemiz olacak aynı evde oturuyoruz geçen yıl kiraya 2 kez yasal olmayan şekilde zam yaptık ve tüfe oranının üzerinde. Şuan ev sahibi kirada olduğunu ve buraya geçeceğini söylüyor evden çıkmamızı istiyor. Ben 7 aylık hamileyim. Yasal haklarına başvurması gerektiğini söyledik. Ne kadar bir süre kazanmış oluruz?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba
   ihtar çekerek size tebliğ yapması ve dava açması gerekiyor.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 12. Skyline dedi ki:

  Merhaba. Kendimiz bir apartmanda kiracı olarak oturuyoruz fakat mayıs ayında bir daire satın aldık ve aldığımız kişi sene sonuna kadar yani aralık ayına kadar oturup sonrasında çıkacağını belirtti, bizde kira karşılığında oturabileceğini kabul ettik ve kira sözleşmesi yaptık 1 yıllık. Şimdi ise evi aldığımız arkadaş kira sözleşmesi bitene kadar çıkmayacağını söylüyor o da mayıs ayınca doluyor. Şimdi şöyle bir şey var şu an kira olarak oturduğumuz ev için yıkım kararı çıktı ve mecburen buradan çıkıp başka bir yere geçmemiz gerekiyor. Mevcut kirada oturduğum evin yıkılaağını sebep göstererek satın aldığım evdeki kiracımı (yani evin eski sahibi) çıkarabilir miyim?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 13. FATİH Y dedi ki:

  Merhaba,

  1,5 yıldır kiracı olduğum evde ev sahibim kendi oturacağını söyleyip evi boşaltmamı istedi, kirayıda %25 yerine TÜFE göre artırmıştım,
  Herhang bir resmi ihtar da gelmedi sadece sözlü bildirdi. Sizce ne yapmam gerekiyor beklemelimiyim. İşin sonunda çıkacak olursam geriye dönük %25 üzerindeki zam farkını talep edebilir miyim.
  Teşekkürler.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Tahliye için kiracıya usulüne uygun olarak ihtar çekilmiş olması gerekmektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 14. Rümeysa dedi ki:

  Merhabalar 2022 haziranda tutmuş olduğumuz evi ev sahibimiz ben çıkacağım diyerek çıkmamızı talep ediyor fakat kendisinin başka evleri de var ve ihtiyaç sahibi birisi de değil bu konuda bizi çıkarabilir mi ve nasıl bir yol izlemeliyiz ?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba,
   Ortada gerçek bir ihtiyaç yoksa tahliye edemez.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık verebilmemiz açısından 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 15. Doğukan dedi ki:

  Kolay gelsin
  Ev sahibi kendisi oturacağı gerekçesiyle evinden çıkmamı istiyor ihtar göndermesini isteyeceğim yanlız ben evden çıktıktan sonra ev sahibi kaç ay sonra evini tekrar kimyaya verebilir

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtiyaç nedeniyle tahliye halinde ev sahibi haklı sebepler bulunmadığı sürece 3 yıl boyunca evi bir başkasına kiraya veremez.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 16. Sevgi dedi ki:

  İyi günler ev sahibi evi aralık ayında satılığa çıkardı satamıyor bize bu ay da satılmazsa ben geçeceğim dedi sözlü olarak biz de somut olarak ihtiyacınızı kanıtlarsanız ev buluruz dedik bu süreç ne kadar sürer bir yılımız dolmadı mayısta doluyor

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Kiraya verenin evini bir başkasına satması kira sözleşmesini etkilemez. Kira sözleşmesi yeni malikle aynen devam eder.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

   1. Ahmet atlı dedi ki:

    Merhaba Ankara’da 2 yıldır kiracı olarak ikamet etmekteyim ev sahibimin Çankırı’da bir evi var orada ikamet ediyor ve bana ben oturacağım diyor bekar bir oğlu var kendisi yada oğlu için beni evden çıkarabilir mi

    1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

     Merhabalar,
     İhtiyacın samimi, sürekli ve gerçek olması halinde kiraya veren kendisi veya altsoyunun ihtiyacı için evin tahliyesini talep edebilir.
     Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
     İyi günler dileriz.

 17. Yunus dedi ki:

  Merhaba ev sahibi oğluna kendi evini satmış oğlu beni aradı durumu iza etti evden çıkmamı istiyor ev babasın uzerine evden çıkarabilir mi beni

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Kiraya verenin evini bir başkasına satması kira sözleşmesini etkilemez. Kira sözleşmesi yeni malikle aynen devam eder.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.
   İyi günler dileriz.

  2. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Kiraya verenin evini bir başkasına satması kira sözleşmesini etkilemez. Kira sözleşmesi yeni malikle aynen devam eder.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 18. Ali dedi ki:

  Merhaba, kizim Istanbul da universite kazandi. Biz Istanbul disinda yasiyoruz. Istanbulda bir adet kirada olan 1+1 evim var. Kizimin oturmasi icin kiraciyi cikarabilirmiyim?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Kiracıya durumu izah eden usulüne uygun ihtarname gönderebilir, kiracının evi tahliye etmemesi halinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 19. Anıl Ferhat sürmeli dedi ki:

  1 senedir aynı evde oturuyoruz 2 ay sonra sözleşme sona eriyor ama ev sahibim çocuğum gelecek evden çıkın diyerek sözlü olarak durumu bildirdi. Bu ev dışında 2 evi daha var ev sahibinin. Evden çıkmak istemiyorum ne yapmam gerekir?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba,
   Ortada gerçek bir ihtiyaç yoksa tahliye edemez. Aranızdaki kira sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasına göre de durum değişecektir. Bu sebeple daha detaylı bilgi ve danışmanlık verebilmemiz açısından 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilir misiniz?
   İyi günler dileriz.

 20. Kemal smn dedi ki:

  Merhaba ben kiracıyım 7 yıldır aynı yerde oturuyorum.Temmuz Ayında 8.yilim dolacak Ev sahibi bana evi satacağını ve temmuzda evi boşaltmam gerektiğini söylüyor. Eve bu durumda eve emlakçı sokup evin fotograflarını cektirebilir mi ben izin vermiyorum ve Bende 10 yılım dolmadan çıkmam dedim . Ama Eminde değilim bu durumda ne yapmam gerekiyor ?Yardımcı olursanız çok sevinirim .

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba,
   Ev sahibinizin evini başka birine satması kira sözleşmesini sona erdirmez. Kira sözleşmesi yeni malikle aynen devam eder.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 21. Ebru A. dedi ki:

  Merhaba, yeni ev aldık. Kiracı eski ev sahibini de zorlamış bizi de zorlayacak gibi. Uygun kira ödediği için çıkmak istemiyor. Başka evimiz yok ve kendimiz oturmak için aldık. Noterden ihtar çekeceğiz fakat 6 ay beklemek istemiyoruz. Tahliye süresi 3 ay olacak şekilde ihtar çekebilir miyiz? Teşekkürler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba,
   Yeni malik, ihtarname şartına uyduğu takdirde 6 ay içinde dava açma hakkına sahiptir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 22. Cgl Y. dedi ki:

  Merhaba, deprem dolayısıyla ailemle taşındığımız evin nisan ayının ortasında bir yıllık sözleşmesi bitiyor. Ev sahibi önce %50 zam istedi ben kabul etmeyince evin hastaneye yakınlığından hasta babasını oturtacağını söyledi. Bu durum evden çıkartabilmek için haklı bir sebep mi? eğer haklı bir sebepse ne kadar sürede kiracıyı tahliye edebilirler?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Kanunen ev sahibinin üst soyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin ihtiyacı nedeniyle tahliyesi haklı sebeptir. Ancak tabii ki net bir cevap için bu ihtiyacın gerçek ve samimi olup olmadığı konusunda bütün bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası bulunduğunuz bölgeye göre değişecek sürelere bağlı olarak 1-2 sene arasında değişebilir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 23. Hüseyin Gazi Atik dedi ki:

  Merhabalar Nisan 23 de 3. Yılıma giriyorum kirada oturuyorum. 3.500 tl ile başladığım kiraya %70 e yakın zam yaptı 5.500 tl oldu bu sene zam olarakta %200 e yakın zam istiyor 15.000 tl olacak diyor. Kira sözleşmesini kızının babası ile yaptık. Kızının 2 dairesi daha var ve eğer kirayı kabul etmezsem kızım gelip kendisi oturacak kızım şuan kirada 30.000 tl veriyor diyor. Bu durum hakkımda beni evden çıkarabilirmi nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkür ederim

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Eğer kira sözleşmeniz Temmuzun 1ine kadar yenilenebilecek bir tarihin içerisindeyse yasal olarak en fazla %25 lik artış yapılabiir. Sırf bu nedenle tahliyenizi isteyemeyecektir. Ek olarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için ”gerçek ve samimi bir ihtiyaç” aranmaktadır.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 24. İbrahim dedi ki:

  Merhaba ev sahibinin kendisinin oturduğu ev de kendisine ait kızım oturacak diyerek beni evden çıkarabilir mi bir de kızı evlenecek yani evli kızı için beni evden çıkarabilir mi?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Kiraya verenin kendisi ile birlikte ailesinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açması mümkündür.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 25. Adnan Göçer dedi ki:

  Merhaba, ev sahibi sözlü olarak iki defa yeğenim oturacak düğünü var diye evden çıkardı bizi.Şimdi de emlak sitelerine kiralık ilanı koymuş.Tazminat davası için sözlü olarak ifade ettiği bahane geçerli olur mu ?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Tahliye davası dışındaki yollar ile evi tahliye etmeniz halinde, ev sahibiniz başka birine kiraya vermesi durumunda yasal hakkınız olan tazminat hakkınızdan feragat etmiş oluyorsunuz. Şu durumda yapabileceğiniz bir yol bulunmamaktadır.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

   1. Sevgi karaatay dedi ki:

    Merhaba ben 8 ay önce ev tuttum 1 senem dolmadı ev sahibi kendim oturacağım evim ilçede ve kızım hasta sürekli hastaneye geliyorum diyor eve kendim gecicem diyor ve 15 gün içinde çıkmamı istiyor ben ne kadar daha kalabilirim evde ? Beni hemen çıkarabilir mi ihtar yazsada en erken ne kadar sürede çıkarabilir ?

    1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

     Merhabalar,
     İhtiyaç nedeniyle kiralanın tahliyesi için ihtar çekilmesi halinde 6 ay sonra tahliye davası açılabilmektedir. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
     İyi günler dileriz.

 26. Gülşah dedi ki:

  Merhabalar kolay gelsin. Ev sahibi ile ilk taşındığım zaman sözleşme yapmıştık. Daha sonra yenilemedik. 9 senedir oturuyorum. Kirayı hiç aksatmadım. Lojman sürem doluyor, eve kendim oturacağım diyerek çıkmamı istedi. Kira sözleşmemin olmamasının aleyhimde bir durum yaratır mı? Maddi durumum şu an için taşınmaya müsait değil. Tahliye davası vs. açılırsa ne kadar süre vaktim olur? Teşekkür ederim.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar. Bir kere kira sözleşmesi yaptıysanız, sözleşmeyi yenilemeseniz de her kira döneminin sonunda sözleşme süresi her defasında bir yıl daha uzar. Yani halihazırda ilk yaptığınız sözleşme geçerliliğini korumaktadır. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 27. Zümrüt dedi ki:

  Merhaba 3 yıllık kiracıyım. Ev sahibim kızının eve yerleşeceğini söyledi. Ancak sözleşmemin yenilenmesine 3 ay var ve bana henüz tebligat çekmedi. Kızının gelip gelmeyeceğinden de emin değilim. Muhtemelen başka evleri de var. Tebligat çektikten sonra boşaltmam için ne kadar sürem olur ve sizce Çıkmalı ardından kızının gelip gelmediğini takip mi etmeliyim.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesine ilişkin ihtarname çekildikten 6 ay sonra tahliye davası açılabilmektedir. Tahliye davası açılmaksızın evin boşaltılması halinde kiracı yasal haklarından feragat etmiş olur.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 28. Filiz dedi ki:

  Ev sahibim ihtiyac sebebiyle ihtarname gonderdi yasal haklarimi kaybetmemek ucin dava acmasini bekliycem acilan davanin dogacak ucreti kiracimi oder

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Davayı kaybetmeniz halinde dava masraflarını ve vekalet ücretini ödemeniz gerekecektir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 29. İsmail Tosun dedi ki:

  Sayın Avukat kardeşim,
  Emekli memurum
  15 mayıs 2023 tarihinde izmirdeki dairemi kiraya vererek, Afyon ilinde üniversite okuyan oğlumun yanına, üniversiteye yakın bir yerde 1 mayıs 2023 tarihinden geçerli daire kiraladım. Oğlumu da yurttan aldım.
  Amacım emekliyim, en azından oğlumuzun yanında olalım. Yurt parası vermesin gibi düşünmüştük.
  Ancak eşim rahatsızlandı.
  Meme kanseri teşhisi konuldu. 9 ocak 2023 te kanser ameliyatı oldu. 3 ayda 4 kür kemoterapi aldı.
  Ve haftalık kemoterapi tedavisi devam edecek.
  Biz eşimin tedavisini daha büyükşehir olan, tedavi imkânları daha fazla olan İzmir ilinde yapmak devam etmek istiyoruz.
  İzmirdeki evimizin kira süresi tam bir yıl oldu.
  Kiracıyı çıkarmak ve evimize yerleşerek izmirde eşimin tedavisini yapmak istiyorum.
  Kiracım çıkmak istemiyor, ne yapmam lazım.
  İzmirde benim ve aile dertlerimi hiçbirinde başkaca evimiz yok.
  Lütfen yardımcı olurmusunuz.
  Ne yapmam lazım

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesine ilişkin ihtarname çekebilir, akabinde tahliye davası açabilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 30. Berrin şahin dedi ki:

  Merhaba, kendi evimiz var. Evimizde oturmak için kiracıya çıkmasını söyledik. kiracımız “ihtar çekin ben evden çıkayım” diyor ihtarımızı reddetme hakkı var mı?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtarname kiracıya tahliye istemini ve sebebini bildirme amaçlı olup kiracının cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kiracınız dilerse ihtarnameye cevap vermeyebilir. İhtarname çekildikten 6 ay sonra kiralanan tahliye edilmezse tahliye davası açabilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 31. Nezih dedi ki:

  Merhaba bizde ev sahibimizle problem yasiyoruz mirascılarindan dolayi kizi ve oğlu anlaşamadığı icin ilk başta bize evi satıcaz dediler 1.5 ay önce boşaltın dediler gelini aradı size kıyamadık sizi çıkartmak istemiyoruz dedi ama ev kiranizı yüjselticez dedi suan 4.500 tl ye oturyorum ve direk 10.000 tlye cıkarttilr onuda kabul ettik arkasından dediler 10.000 tlde depozito istiyoruz ve 5 yıllık kiraciyim o evde girerken vermistik ozamanin sartlrina gore simdi sistemimiz boyle dediler bizde onu kabul etmedik gelini aradı tekrardan ben yokken esimle gorusmus ozamn evin akan yerlerni tadilat ettirin demis esimde masraflri bilmedgi icin uygun tutatr diye kabul etmis buna istinaden akan yerleri yaptirmak zorundamiyiz depozito verme zorunlulugumuz var mi ve bundan dolyı evden cıkış tahliyesi isteyebilirlermi çıkma zorunlulugum var mi

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Depozito vermek ya da evi tadilat etmek zorunda değilsiniz. Bunlar kiracının yükümlülükleri değildir. Bu sebeplerden evden tahliye etmeleri de mümkün değildir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 32. Sadettin dedi ki:

  Merhaba ev sahibi kzım evlenecek diyip noter aracılığıyla ihtarname göndermiş büyük ihtimalle mahkemeye verecek 4 yıl oldu evinde oturalı eger davayı kazanırsa bana ne kadar masraf çıkar tahminen teşekkürler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Bulunduğunuz konumdaki mahkeme yoğunluğuna göre değişmekle birlikte dava ortalama 1-2 yıl sürmektedir. Bu sebeple net bir rakam söylemek mümkün değildir. Davayı kaybetmeniz halinde mahkeme masrafları ile vekalet ücreti ödemeniz gerekmektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 33. Funda dedi ki:

  Eylül 2021 kira sözleşmemin başlangıcı. 1/2 mirascı olan bir ev sahibim, kiracı olduğu evden 10. Yıl sonunda ihtar yoluyorla çıkarılıyor. Dolayısıyla beni de çıkarmak istiyor. Noterden İhtar çekmesini istedik.
  İhtar sonrasında resmi itiraz etmemiz gerekir mi?
  tahliye davası açıp, başka mülkü olmadığını kanıtlayarak davayı kazandığında mahkeme ve avukat masraflarını kim ödemelidir? Bu davada taşınma masrafı isteme hakkımız olur mu?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtar bildirim niteliğinde olduğundan itiraz etmeniz gerekmemektedir. Davayı kaybeden taraf mahkeme ve avukat masraflarını ödemektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 34. Cemil dedi ki:

  Merhabalar 2,5 yıllık kiracıyım ev sahibim yurtdışında yaşıyor ve çalışıyor. Kira sözleşmesi kasım ayında doluyor ev sahibi yaz tatillerinde kalmak için eve kendinin geçeceğini söylüyor evi boşaltmam için sözlü bildirim yaptı. Yasal haklarım nelerdir

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtiyacın samimi ve gerçek olmadığını düşünüyorsanız ev sahibinizin tahliye davası açmasını bekleyebilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 35. Semih dedi ki:

  Merhaba,
  Noterden gelen ihtiyaç sebebiyle tahliyeye karşılık evden çıkarsak 3 sene başkasına kiraya vermesi durumunda tazminat isteyebilir miyiz? Yoksa dava sonucu olmadan ihtara göre evden çıktığı için kiracının hakkı biter mi?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Dava yolu haricinde evi tahliye etmeniz halinde kiracı tazminat hakkından feragat etmektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 36. Mustafa dedi ki:

  Merhaba, 4 ay once evi satin aldim. Kiraciya ihtar cekmedim. Bana soz verdi haziranda cikacagim dedi. Şimdi problem çıkarıyor. Haziran ayinda onceki ev sahibi ile sizlesmesi 2 yılını doduruyormus. Kendim engelli raporum var. Emekliyim. Baska bir şehirde kiraciyim. Evime tasinmak istiyorum. Babam da bakima muhtac durumdadir. Ne yapmam gerekiyor. Saygılarımla.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   İhtar çekebilirsiniz. İhtar çekmenize rağmen kiracınızın evi boşaltmaması halinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir