Makaleler

Kiracı Tahliye Davası Nedir?

Kiracı Tahliye Davası Nedir?

Kiracı tahliye davası, kiraya verenin, kiracının kiralanan taşınmazı tahliye etmesini talep ettiği dava türüdür. Bu dava, kira sözleşmesinin sona ermesi, kiracının kira bedelini ödememesi, kiralananı amacı dışında kullanması gibi çeşitli nedenlerle açılabilir. Kiracı Tahliye Davasının SebepleriKiracı tahliye davasının açılabileceği başlıca sebepler şunlardır:

 • Kira sözleşmesinin sona ermesi
 • Kiracının kira bedelini ödememesi
 • Kiracının kiralananı amacı dışında kullanması
 • Kiracının kiralananı ağır şekilde tahrip etmesi veya kirletmesi
 • Kiracının kiralananı üçüncü kişilere kiraya vermesiKiracının kiralananda fuhuş, kumar veya benzeri gayri ahlaki faaliyetler yapmasıKiracının kiralananda suç işlenmesi
 • Kiracının kiralananda terör örgütü faaliyeti yürütmesi
 • Kiracı Tahliye Davasının Açılması
 • Kiracı tahliye davası, kiraya veren tarafından açılabilir.

Dava, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Dava, kiracının yerleşim yeri veya iş yeri mahkemesinde açılır. Davada, kiraya verenin kira sözleşmesinin bir örneğini, kira bedelini ödemediğine dair ihtarnameyi ve kiralananı tahliye etmesini talep ettiğini gösterir bir dilekçeyi sunması gerekir.

Kiracı Tahliye Davasının Süresi

Kiracı tahliye davası, basit yargılama usulüne göre görülür ve ortalama 1-2 ay içinde sonuçlanır. Kiracı Tahliye Davasının SonuçlarıKiracı tahliye davasında, mahkeme kiracının tahliyesine karar verebilir. Bu durumda, kiracı kiralananı tahliye etmek zorundadır. Aksi takdirde, kiraya veren tarafından icra yoluyla tahliye işlemi başlatılabilir.

Kiracı Tahliye Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracı tahliye davasında, kiraya verenin dava açmadan önce kiracıya ihtarname göndermesi gerekir. İhtarnamede, kiracının tahliye edilmesi gerektiği belirtilmelidir. Dava dilekçesinde, kiraya verenin davasını dayandırdığı delilleri sunması gerekir. Bu deliller, kira sözleşmesinin bir örneğini, kira bedelini ödemediğine dair ihtarnameyi ve kiralananı tahliye etmesini talep ettiğini gösterir bir dilekçeyi içerebilir. Kiracı tahliye davasında, kiracının davaya katılması gerekir. Kiracı, davaya katılmazsa, mahkeme tarafından yokluğunda karar verilebilir.Kiracı tahliye davasında, kiracının kira sözleşmesini feshetmesi veya kiralananı tahliye etmeyi taahhüt etmesi halinde, dava konusuz kalabilir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı çıkarmak, ev sahiplerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Kiracının kirayı ödememesi, evi tahrip etmesi veya kira sözleşmesini ihlal etmesi gibi durumlarda kiracı tahliye edilebilir. Kiracının tahliyesi için geçerli bir nedenin olması ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir.Kiracı tahliyesinin geçerli nedenleri şunlardır:

 • Kiranın ödenmemesiKira sözleşmesinin ihlali
 • Evin tahrip edilmesiKiracının ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesi
 • Kiracının kiralanan yeri işyeri olarak kullanması
 • Kiracının 5 yıl veya daha uzun süredir kirayı ödememesi

Kiracı Tahliyesinin Prosedürü

Kiracı tahliyesi için öncelikle kiracıya bir ihtarname gönderilmelidir. İhtarnamede, kiracının kirayı ödememesi, kira sözleşmesini ihlal etmesi veya kiralanan yeri tahrip etmesi gibi nedenlerle tahliye edileceği belirtilmelidir. Kiracı ihtarnameyi tebliğ aldıktan sonra 30 gün içinde ödemesini yapmazsa veya tahliye için gerekli şartları yerine getirmezse, kiraya veren tahliye davası açabilir.

Kiracı Tahliyesinin Süresi

Kiracı tahliye davası, açıldıktan sonra ortalama 6 ay içinde sonuçlanır. Ancak, davanın karmaşıklığı veya başka nedenlerle bu süre uzayabilir.Kiracı Tahliyesinde Dikkat Edilmesi GerekenlerKiracı tahliyesinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Kiracıya ihtarname gönderirken ihtarnamenin içeriğinde gerekli tüm bilgilerin yer aldığından emin olunmalıdır.
 • Tahliye davası açarken davaya konu olan taşınmazın tapu fotokopisi, kira sözleşmesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte dava açılmalıdır.
 • Davanın takip edilmesi ve gerekli işlemlerin zamanında yapılması önemlidir.
 • Kiracı çıkarmak, hukuki bir süreçtir. Bu nedenle, kiracının tahliyesi için gerekli prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kiracı tahliye davası kaybedilebilir.

Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması, hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi için geçerli bir nedeninin olması ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi için geçerli nedenler şunlardır:

 • Kiranın ödenmemesi
 • Kira sözleşmesinin ihlali
 • Evin tahrip edilmesi
 • Kiracının ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesi
 • Kiracının kiralanan yeri işyeri olarak kullanması
 • Kiracının 5 yıl veya daha uzun süredir kirayı ödememesi

Ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi için gerekli prosedürler şunlardır:

 • Kiracıya ihtarname gönderilmesi
 • Tahliye davası açılması

Kiracıya ihtarname gönderildiğinde, ihtarnamede kiracının tahliye edileceği gerekçesi belirtilmelidir. Kiracı ihtarnameyi tebliğ aldıktan sonra 30 gün içinde ödemesini yapmazsa veya tahliye için gerekli şartları yerine getirmezse, ev sahibi tahliye davası açabilir. Tahliye davası, sulh hukuk mahkemesinde açılır. Davada, ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi için geçerli bir nedeninin olduğu ve gerekli prosedürlerin yerine getirildiği kanıtlanmalıdır.

Mahkeme, davanın kabulü halinde kiracıyı tahliyesine karar verir. Ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi için geçen süre, kiracının tahliye edilme nedenine göre değişir. Kiracının kirayı ödememesi veya kira sözleşmesini ihlal etmesi gibi durumlarda, ev sahibi tahliye davası açtıktan sonra ortalama 6 ay içinde kiracıyı tahliye edebilir. Kiracının ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesi veya kiracının kiralanan yeri işyeri olarak kullanması gibi durumlarda ise, ev sahibi tahliye davası açtıktan sonra ortalama 1 yıl içinde kiracıyı tahliye edebilir. Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma süresi, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak uzayabilir:

 • Davanın karmaşıklığı
 • Kiracının davayı temyiz etmesi
 • Kiracının tahliyeyi geciktirmesi

Ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak istiyorsa, gerekli prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde, kiracı tahliye davası kaybedilebilir. Kiracı tahliyesinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Kiracıya ihtarname gönderirken ihtarnamenin içeriğinde gerekli tüm bilgilerin yer aldığından emin olunmalıdır.
 • Tahliye davası açarken davaya konu olan taşınmazın tapu fotokopisi, kira sözleşmesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte dava açılmalıdır.

Davanın takip edilmesi ve gerekli işlemlerin zamanında yapılması önemlidir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davası, taşınmaz sahibinin kiracıyı taşınmazdan tahliye etmek için açtığı davadır. Bu dava, sulh hukuk mahkemesinde görülür ve davanın sonunda taşınmaz sahibinin lehine karar çıkması halinde kiracı taşınmazdan tahliye edilir. Kiracı tahliye davasının süresi, davanın açılma sebebine ve mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik
gösterebilir. Genel olarak, kiracı tahliye davalarının süresi 3 ay ile 3 yıl arasında sürmektedir. Kiracı tahliye davasının süresini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Dava açılma sebebi: Kiracı tahliye davasının açılma sebebine göre dava süreci de değişebilir. Örneğin, kiracının kira bedelini ödememesi nedeniyle açılan bir dava, kiracının taşınmaza zarar vermesi nedeniyle açılan bir davadan daha kısa sürede sonuçlanabilir.
 • Mahkemenin iş yükü: Mahkemenin iş yükü de dava sürecini etkileyebilir. Mahkemenin iş yükü fazla ise dava süreci daha uzun sürebilir.
 • Duruşma tarihlerinin sıklığı: Mahkemenin duruşma tarihlerinin sıklığı da dava süresini etkileyebilir. Duruşma tarihleri sık aralıklarla ise dava süreci daha kısa sürebilir.

Kiracı tahliye davasını hızlandırmak için yapabilecekleriniz:

 • Davanın açılma sebebini doğru belirleyin. Kiracı tahliye davasının açılma sebebinin doğru belirlenmesi, davanın daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir. İhtiyaç duyduğunuzda avukat desteği alın. Avukat desteği almak, davanın daha hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlayabilir.
 • Duruşmalara düzenli olarak katılın. Duruşmalara düzenli olarak katılmak, davanın daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir.

Kiracı tahliye davasında dikkat edilmesi gerekenler:

 • Dava dilekçesi eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinde yer alan eksiklik ve yanlışlıklar, davanın uzamasına neden olabilir.
 • Dava dilekçesine delilleri ekleyin. Davanın lehinize sonuçlanması için dava dilekçesine delilleri eklemeniz önemlidir.
 • Duruşmalarda iddialarınızı ve delillerinizi açıklayın. Duruşmalarda iddialarınızı ve delillerinizi açık bir şekilde açıklamanız, davanın lehinize sonuçlanmasına yardımcı olabilir.

Kiracının İhlallerine Karşı Kiracıya İhtar Nasıl Çekilir?

Kira sözleşmesi, kiracı ve kiraya veren arasında imzalanan ve kira ilişkisini düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşmede kira bedeli, kira süresi, kiracının hakları ve sorumlulukları, kiraya verenin hakları ve sorumlulukları gibi hususlar yer alır. Kira sözleşmesi kapsamında kiracının bazı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler arasında kira
bedelini ödeme, kiralananı özenli kullanma, kiralananda kiraya verenin izni olmadan tadilat yapmama, kiralananı üçüncü kişilere kiraya vermeme gibi hususlar yer alır. Kiracının bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, kiraya veren kiracıya ihtar çekebilir. İhtar, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmesi için bir uyarı niteliğindedir.
Kiracının ihtar çekmeye hakkı olduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kiracının kira bedelini ödememesi
 • Kiracının kiralananı özenli kullanmaması
 • Kiracının kiralananda kiraya verenin izni olmadan tadilat yapması
 • Kiracının kiralananı üçüncü kişilere kiraya vermesi
 • Kiracının kiralananı tahliye etmemesi

Kiracının İhtarnamesi Nasıl Çekilir?

Kiracının ihtarname çekmek için öncelikle bir avukata danışması faydalı olacaktır. Avukat, kiracının durumuna göre uygun bir ihtarname hazırlayacaktır. İhtarname, kiracının adı, soyadı, adresi, kiraya verenin adı, soyadı, adresi, ihtar konusu ve ihtar tarihi gibi bilgileri içermelidir. İhtarnamenin içeriği, kiracının ihtar çekme gerekçesine göre değişiklik
gösterecektir. İhtarname noter aracılığıyla veya posta yoluyla gönderilebilir. Noter aracılığıyla gönderilen ihtarname daha güvenilirdir ve ispat açısından daha güçlüdür.

İhtarname Sonucunda Kiracının Yapması Gerekenler

Kiracının ihtarname aldıktan sonra yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • İhtarnameyi dikkatlice okumak
 • İhtarnamenin içeriğini anlamak
 • İhtarnamenin içeriğine göre gerekli işlemleri yapmak

Kiracının ihtarname içeriğini kabul etmesi durumunda, ihtarnamede belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yapması gerekir. Kiracının ihtarname içeriğini kabul etmemesi durumunda, kiraya veren tahliye davası açabilir.

Kiracıya İhtarname Çekildi, Şimdi Ne Yapmalı?

Kiracıya ihtarname çekmek, kira sözleşmesinin ihlal edilmesi durumunda kiracının tahliye edilmesini sağlamak için önemli bir adımdır. İhtarname, kiracının sözleşmeyi ihlal ettiğini ve bu ihlali düzeltmesi için kendisine süre verilmesini içeren bir belgedir. İhtarname, kiracıya noter aracılığıyla gönderilmelidir. İhtarname gönderildikten sonra, kiracının ihlali düzeltmesi için kendisine verilen süre başlar. Bu süre, ihtarnamede belirtilmiş olmalıdır. Genellikle, kira bedeli ödemesinin gecikmesi durumunda verilen süre 30 gündür. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde ihlali düzeltmezse, kiracı tahliye edilebilir. Kiracı tahliye edilmek isteniyorsa, kiracı aleyhine tahliye davası açılmalıdır. Tahliye davası, Sulh
Hukuk Mahkemesinde açılır. Davada, kiracının kira sözleşmesini ihlal ettiği ve bu nedenle tahliye edilmesi gerektiği ispat edilmelidir.

Tahliye davası sonucunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verebilir. Mahkemenin tahliye kararı vermesi durumunda, kiracı icra yoluyla tahliye edilir. İcra yoluyla tahliye, kiracının evini boşaltması için kendisine verilen sürenin sonunda gerçekleşir. Kiracıya ihtarname çekildikten sonra yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

 • İhtarnamede belirtilen süre içinde kiracının ihlali düzeltmesini bekleyin.
 • Kiracı ihlali düzeltmezse, tahliye davası açın.
 • Tahliye davasında, kiracının kira sözleşmesini ihlal ettiğini ispat edin.
 • Mahkemenin tahliye kararı vermesini bekleyin.
 • İcra yoluyla tahliyenin gerçekleşmesini bekleyin.

Kiracıya ihtarname çekerken dikkat edilmesi gerekenler:

 • İhtarname, kiracıya noter aracılığıyla gönderilmelidir.
 • İhtarnamede, kiracının ihlal ettiği hususlar açıkça belirtilmelidir.
 • İhtarnamede, kiracıya verilen süre belirtilmelidir.
 • İhtarname, kiracının imzasıyla teyit edilmelidir.

Kiracıya ihtarname çekmek, kiracının tahliye edilmesini sağlamak için önemli bir adımdır. Ancak, ihtarname çekmek yeterli değildir. Kiracının tahliye edilmesi için tahliye davası açılması ve mahkemenin tahliye kararı vermesi gerekir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için haklı bir gerekçesi olması gerekir. Bu gerekçelerden biri de ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarmasıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için kiralanan taşınmazı kullanması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda ev sahibi, kiracıya en az 30 gün süre vererek ihtarname çekmek zorundadır. İhtarnamede, kiracının taşınmazdan tahliye edilmesi gerektiği, tahliyenin nedeni ve tahliyenin gerçekleşeceği tarih belirtilmelidir.

Ev sahibi, ihtiyaç durumunu ispatlamak zorundadır. İhtiyaç durumunu ispatlamak için, ev sahibinin taşınmazı kendi oturması için kullanacağına dair yazılı bir belge veya tanık beyanı sunması gerekir. Ev sahibi, ihtiyaç durumunu ispatlayamazsa, kiracı tahliye davasında davayı kazanabilir. Örnek: Ev sahibi, eşinin ve çocuklarının daha büyük bir eve taşınması için kiracısını evden çıkarmak istiyor. Bu durumda ev sahibi, kiracıya en az 30 gün süre vererek ihtarname çekebilir. İhtarnamede, kiracının taşınmazdan tahliye edilmesi gerektiği, tahliyenin nedeni ve tahliyenin gerçekleşeceği tarih belirtilmelidir. Ev sahibi, eşinin ve çocuklarının daha büyük bir eve taşınması için taşınmazı kullanacağına dair yazılı bir belge veya tanık beyanı sunarak ihtiyaç durumunu ispatlayabilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarabilmesi mümkündür. Ancak ev sahibinin ihtiyaç durumunu ispatlaması gerekir.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kira sözleşmeleri, hem kiraya veren hem de kiracı için önemli hukuki belgelerdir. Bu belgelerde, tarafların hak ve yükümlülükleri detaylı olarak belirtilmektedir. Kira sözleşmelerinde, kiracının kira bedelini düzenli olarak ödemesi, en temel yükümlülüklerden biridir. Kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi, ancak bazı özel durumlarda mümkündür. Bu durumlardan bazıları şunlardır:

 • Kira sözleşmesinin sona ermesi: Kira sözleşmeleri, belirli süreli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşmenin süresi dolduğunda, kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise, kiraya veren veya kiracı, sözleşmeyi 6 ay önceden bildirmek koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeden feshedebilir.
 • Kiracının ihtiyaç nedeniyle tahliyesi: Kiraya veren, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu bir kişinin ihtiyacı nedeniyle, kiralanan taşınmazın tahliye edilmesini talep edebilir. Bu durumda, kiraya verenin, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açması gerekir.
 • Kiracının kira bedelini ödememesi: Kiracı, kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına neden olursa, kiraya veren, tahliye davası açabilir. Kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi için, yukarıda belirtilen durumlardan birinin varlığı gerekir.

Bu durumlardan birinin varlığı halinde, kiraya verenin, gerekli işlemleri yapması ve gerekli belgeleri hazırlaması gerekir. Kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Kira sözleşmesi
 • Kiracının kira bedelini ödemediğine dair belgeler (örneğin, kira ödeme makbuzları, ihtarnameler)
 • Kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle tahliye talebinde bulunması halinde, gerekli belgeleri (örneğin, nüfus kayıt örneği, tapu kaydı, kiracının ihtiyaç durumunu gösteren belgeler)
 • Kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi, ancak hukuki prosedürler takip edilerek mümkün olabilir.

Bu nedenle, kiraya verenlerin, bu konuda uzman bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ
TAAHHÜT EDEN

Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
Adı Soyadı:

TC Kimlik No:
TAHLİYE EDİLECEK KİRALIK TAŞINMAZIN
Adresi:
TAHLİYE TARİHİ:
TAAHHÜT TARİHİ:
TANIMIŞ OLURUZ

Kiracı, Halen kiracı olarak kullanmakta olduğu yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğini, Adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmesinden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşin ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kiralayan, Kiracının bu taahhütnameyi imzalamasından itibaren, kiracının tahliye tarihine kadar kira sözleşmesini feshedemez. Kiracının tahliye tarihini uzatması veya tahliyeyi geciktirmesi halinde, kiracı tarafından taahhüt edilen masraf ve zararları talep etme hakkını saklı tutar. Bu tahliye taahhütnamesi, taraflarca 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası kiracıya, bir nüshası mal sahibine verilmiştir.

Kiracı
Adı Soyadı
İmza
Tarih
İmzaların Noter Onayı

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?

Kiracı tahliye kararının temyiz etmesi, kararın kesinleşmesini ve icra takibine konu edilmesini durdurmaz. Ancak, temyiz süreci devam ettiği sürece, tahliyenin gerçekleşmesi gecikir. Kiracı, tahliye kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurabilir. Temyiz başvurusu, kararı veren mahkemeye yapılır. Mahkeme, temyiz talebini inceleyerek kabul veya reddine karar verir. Temyiz talebi kabul edilirse, dosya ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı inceleyerek karar verir. Bölge adliye mahkemesinin kararı, kesin karardır. Kiracı, temyiz başvurusunda, tahliye kararının hukuka aykırı olduğunu iddia edebilir.

Örneğin, kiraya verenin kira sözleşmesine aykırı davrandığını, kiracının tahliye sebebinin bulunmadığını veya kiracının tahliye edilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu iddia edebilir. Bölge adliye mahkemesi, kiracının temyiz itirazlarını inceleyerek karar verir. Mahkeme, kiracının temyiz itirazlarını yerinde bulursa, tahliye kararını bozar. Bu durumda, tahliye kararı kaldırılır ve kiracı, taşınmazda kalmaya devam eder. Ancak, mahkeme, kiracının temyiz itirazlarını yerinde bulmazsa, tahliye kararını onaylar. Bu durumda, tahliye kararı kesinleşir ve kiracı, taşınmazdan çıkarılabilir. Sonuç olarak, kiracı tahliye kararını temyiz ederse, tahliyenin gerçekleşmesi gecikir. Ancak, temyiz kararının olumlu olması halinde, kiracı, taşınmazda kalmaya devam edebilir.

Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi?

Kiracı ile ev sahibi arasındaki hukuki ilişki, kira sözleşmesi ile düzenlenir. Kira sözleşmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, kiracının ev sahibine karşı kira bedelini ödeme, kiralananı özenle kullanma ve kiralananı tahliye etmeme gibi yükümlülükleri, ev sahibinin ise kiralananı kiracıya teslim etme, kira bedelini alma ve kiralananı tahliye etme gibi yükümlülükleri bulunur. Kiracı, kira sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, ev sahibi tarafından
tahliye davası açılabilir. Ancak, ev sahibinin açtığı tahliye davası, haksız bir şekilde açılmışsa, kiracı ev sahibine tazminat davası açabilir.

Kiracıya tazminat ödenmesine karar verilebilmesi için, ev sahibinin açtığı tahliye davasının haksız olması gerekir. Tahliye davasının haksız olması, kiracının kira sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, ev sahibi tarafından haksız yere tahliye edilmek istenmesi anlamına gelir. Ev sahibinin açtığı tahliye davasının haksız olduğunun tespit edilmesi için, kiracının kira sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin araştırılması gerekir. Bu araştırma, bilirkişi incelemesi ile yapılabilir.

Kiracıya tazminat ödenmesine karar verilirse, bu tazminat, kiracının uğradığı maddi ve manevi zararları karşılamak amacıyla ödenir. Maddi zararlar, kiracının tahliye nedeniyle taşındığı yeni bir konut için ödediği kira bedeli, taşınma masrafları ve benzeri giderleri kapsar. Manevi zararlar ise, kiracının tahliye nedeniyle yaşadığı elem, üzüntü ve benzeri duygusal zararları kapsar. Kiracı, ev sahibine karşı tazminat davası açmak için, tahliye davasının karara bağlanmasından itibaren 1 yıl içinde dava açmalıdır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Kiracı tahliye davası masrafları, davanın açıldığı mahkemeye ve davanın konusuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, kiracı tahliye davası masrafları şu şekilde sıralanabilir:

 • Dava harçları: Dava harçları, davanın açıldığı mahkemeye göre belirlenir. Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan kiracı tahliye davalarında, dava harçları, kira bedelinin 1/8’i kadardır.
 • Yargılama giderleri: Yargılama giderleri, davanın yargılama aşamasında yapılan masrafları kapsar. Bu masraflar, bilirkişi ücreti, posta giderleri, vekalet ücreti gibi giderleri içerir.
 • Avukatlık ücreti: Kiracı tahliye davalarında, avukatlık ücreti, avukat ile müvekkil arasında serbestçe belirlenebilir. Ancak, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, kiracı tahliye davalarında asgari avukatlık ücreti, 2.175,00 TL’dir.

Kiracı tahliye davası masrafları, davanın sonucundan bağımsız olarak, davanın açılması halinde ödenmesi gereken masraflardır. Bu nedenle, kiracı tahliye davası açmayı düşünüyorsa, bu masrafları göz önünde bulundurması gerekir. Kiracı tahliye davası masraflarını ödemek için, kiracı, davayı açmadan önce mahkemeden bir avans talebinde bulunabilir. Mahkeme, kiracının talebini uygun bulursa, dava masraflarının bir kısmını avans olarak ödeyebilir. Kiracı tahliye davası masraflarını, davayı kaybeden taraf öder. Ancak, davanın sonucunda, davanın kısmen kazanılması veya kaybedilmesi halinde, masraflar, taraflar arasında paylaştırılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir