Makaleler

Araç Değer Kaybı Nedir?

65113d307d5ee

Kazalı araç en iyi şekilde orijinal parça ile aslına uygun olarak tamir edilmiş olsa bile ikinci el piyasa değerinde bir düşüş meydana gelecektir. Kazaya karışan aracın kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki bu düşüş farkı “Araç Değer Kaybı” olarak adlandırılır.

Kanunlarımızda doğrudan değer kaybı adı altında bir hüküm bulunmasa da bu zarar kaleminin hukuki mahiyeti Türk Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesinde düzenlenen haksız fiil kavramıdır. Söz konusu madde “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1459. Maddesi tazminat ilkesi başlığı altında “Sigortacı sigortalının uğradığı zararı tazmin eder.” hükmünü öngörmüştür. Sigortacının sorumlu olduğu gerçek zarar kalemleri arasında değer kaybı da yer almaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. Maddesinde işletenin sorumluluklarını karşılamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu kılınmıştır.  Öte yandan 14 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de T.C. Başbakan Yardımcılığı tarafından yayınlanan ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nın 5. Maddesinde değer kaybı talepleri de maddi tazminat talepleri içerisinde olduğu ve sigorta şirketleri tarafından karşılanması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu bağlamda Araç Değer Kaybı, araçları kazaya karışanlarca hukuken ve yasal olarak talep edilerek alınabilecek ve aracın kaza sonrası hasarının maddi karşılığından tamamen farklı olarak ilaveten istenebilecek bir kalem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Araç Değer Kaybının Önlenmesi ve Azaltılması İçin Stratejiler

Araç değer kaybı kaçınılmaz olsa da, belirli stratejiler ve önlemler alınarak bu kaybı azaltmak mümkündür. Bu başlık altında, araç sahiplerinin araç değer kaybını minimize etmek için kullanabilecekleri stratejileri ele alacağız.

Periyodik Bakım: Araç sahipleri, düzenli bakım ve onarımlarla araçlarının teknik durumunu koruyabilir. Periyodik bakım, aracın performansını artırabilir ve potansiyel alıcılar için çekici hale getirebilir.

Kaza Onarımları: Kaza sonrası onarımlar, araç değerini ciddi şekilde etkileyebilir. Profesyonel onarımlar ve düzgün raporlama, aracın geçmişindeki olumsuz etkileri en aza indirebilir.

Pazar Araştırması: Araç sahipleri, benzer modellerin piyasa talebini ve fiyatlarını takip ederek araçlarının değerini daha iyi anlayabilirler. Bu bilgiler, doğru bir satış stratejisi geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Araç Değer Kaybı ve Sigorta İlişkisi

Araç sahipleri genellikle araç değer kaybına karşı sigorta poliçeleri satın alabilirler. Bu başlık altında, araç değer kaybının sigorta ile ilişkisini ve bu kapsamda dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız.

Sigorta Kapsamları: Kasko sigortası, araç değer kaybına karşı koruma sağlayabilir. Ancak, poliçe şartları ve koşulları dikkatlice incelenmelidir. Bazı durumlarda, araç sahipleri özel araç değer kaybı sigortası da düşünebilir.

Sigorta Talepleri: Araç sahipleri, araçlarında meydana gelen bir kaza sonrasında sigorta taleplerini nasıl yöneteceklerini bilmelidir. Doğru ve hızlı bir şekilde sigorta süreçlerini takip etmek, olası değer kayıplarını minimize etmeye yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir