Makaleler

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir?

651e83fc6acdc

Günümüzde trafik kazaları ne yazık ki sıkça karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır. Bu kazalarda araçlar genellikle maddi hasar görmekte ve sürücüler, araçlarının önceki değerini kaybettiği endişesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşte tam da bu noktada devreye “Araç Değer Kaybı Tazminatı” kavramı girmektedir.

Araç değer kaybı, bir aracın kaza sonucu yaşadığı maddi hasarın ardından, önceki durumundan daha düşük bir değere sahip olma durumunu ifade eder. Yani, aracın kaza öncesi değeri ile kaza sonrası değeri arasındaki fark, araç değer kaybını oluşturur. Bu değer kaybının tazmini için ise araç değer kaybı tazminatı devreye girebilir.

Araç değer kaybı tazminatı, genellikle kusurlu olmayan sürücülerin haklarını korumak amacıyla uygulanan bir tazminat türüdür. Kaza sonrası aracın değer kaybetmesi durumunda, kusurlu olan tarafın, mağduriyet yaşayan sürücüye aracının önceki değerinde bir tazminat ödemesi gerekebilir. Bu tazminat, aracın satış değerindeki düşüşü telafi etmek amacıyla talep edilir.

Araç değer kaybı tazminatı genellikle sigorta şirketleri arasında, kazanın meydana geldiği duruma göre müzakere edilir. Kaza sonrası aracın tamir edilmiş olması, değer kaybının önüne geçmeye yetmeyebilir. Çünkü potansiyel alıcılar, aracın kaza geçmişine dair endişeleri nedeniyle, aynı modeldeki bir hasarsız araca öncelik verebilirler.

Araç değer kaybı tazminatı almak için sürücüler genellikle aracın kaza sonrası değer kaybını belgeleyen bir rapor sunmalıdır. Bu rapor, genellikle bir değer kaybı uzmanı veya araç değerleme uzmanı tarafından hazırlanır. Raporda, aracın kaza öncesi ve kaza sonrası değeri karşılaştırılarak oluşan değer kaybı miktarı belirlenir.

Sonuç olarak, araç değer kaybı tazminatı, sürücülerin kaza sonrası yaşadıkları maddi kayıpları telafi etmeye yönelik önemli bir adımdır. Bu tazminat, adil bir şekilde hesaplanmalı ve sürücülerin mağduriyetini gidermeye yardımcı olmalıdır. Ancak her durumda olduğu gibi, bu konuda uzman bir hukuk danışmanından destek almak da önemlidir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Tazmin Edilebilir?

Trafik kazalarında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı tazminatından Karayolları Trafik Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda hem kazaya sebebiyet veren kusurlu sürücü, hem de araç sahibi sorumludur. Karayolları Trafik kanununda düzenlenen bu sorumluluk tehlike esasına dayalı kusursuz sorumluluk halidir. Sorumluluk kusura dayanmadığı için araç sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi ortaya çıkan zarardan sorumludur. Araç sahibi sadece mücbir sebebin, zarar görenin ve üçüncü kişilerin ağır kusuru sebebiyle illiyet bağının kesildiğini ispat etmesi durumunda sorumluluktan kurtulabilir.

Bununla birlikte aracın zorunlu mali mesuliyet poliçesini tanzim eden sigorta şirketi poliçe limitleri dahilinde ve poliçe limitinin aşıldığı durumlarda eğer var ise ihtiyari mali mesuliyet poliçesini tanzim eden sigorta şirketleri de değer kaybı tazminatından sorumludur. Yargıtay içtihatları da bu doğrultudadır.  

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/7008 Karar: 2016/11431 Karar Tarihi: 12.12.2016

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 1. maddesi gereğince trafik sigortası işletene düşen hukuki sorumluluğu sigorta limitleri dahilinde teminat altına alır ve zarar gören üçüncü şahsın gerçek zararından sorumludur. Trafik kazasında zarar gören aracın hasarı onarılsa dahi onarımdan sonra aracın piyasa rayiç satış fiyatında düşüklük oluşacağı gerçeği karşısında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan hem zarar veren hem de ZMSS şirketi sorumludur.

Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası genel şartlarının “sigorta teminatının kapsamı başlıklı 1.maddesine göre sigortacı aracın işletenine yükletilebilecek hukuki sorumluluğu poliçe teminatı kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası haddi üstünde kalan kısmını poliçede yazılı azami miktara kadar temin eder. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamının başlangıç noktası, zorunlu trafik sigorta limitinin üzerinde kalan kısımdır. Kapsamın sonu ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitidir. Başka bir ifadeyle gerçek zarar miktarı zorunlu trafik sigorta limitini geçtiği anda ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesi başlamakta ve kendi poliçesindeki limit miktarı da sorumluluğun sona erdiği nokta olmaktadır. Bu nedenle zarar, trafik sigortası kapsamında kalmakta ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısının sorumluluğundan bahsedilemez. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir