Makaleler

Araç Değer Kaybında Kusurun Önemi Var Mıdır?

65114116e8a10

Araç Değer Kaybında Kusurun Önemi Var Mıdır? Trafik kazalarında zarar verenin verdiği zararı karşılaması, haksız fiil nedeniyle verilen zararın tazmini anlamına gelmektedir. Haksız fiile ilişkin hükümler ise Türk Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesinde “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiştir.

Araç Değer Kaybında Kusurun Önemi Var Mıdır?

İşbu kanun maddesinden anlaşılacağı üzere haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararın tazmininde kusur oranının esas alınması gerekmektedir.

Değer kaybı talepleri gerçek zarar kapsamında olup, bu noktada ödeme yükümlüsü tarafından sorumluluktan kurtuluş sebepleri ileri sürülebilir. Kusur da bu sorumluluktan kurtuluş sebeplerinden birisidir.

Değer kaybına sebep olan kusurlu sürücü, olayda tam kusursuz olduğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulabileceği gibi kusuru oranında bedelden indirim de isteyebilir. Gerek adli yargı gerekse tahkim süreçlerinde tarafların kusura ilişkin itirazları olduğu takdirde dosya kusur incelemesi yapılmak üzere bilirkişiye gönderilmektedir.

Dolayısıyla ilgili talep ve itirazalarda hak kaybının ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına sigorta tahkim süreçlerinin uzmanlarınca bu süreçlerin yönetilmesi ve takip edilmesinde yarar bulunmakta olup, alanında uzman ekipleriyle Mert Hukuk Bürosu“nun desteğini bu noktada sitemizdeki iletişim kanalları vasıtasıyla talep edebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir