Makaleler

Veraset İlamı Nedir?

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümü üzerine mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaşılacağını gösteren resmi bir belgedir. Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesinde düzenlenmiştir. Mirasçıların miras üzerindeki hak ve yetkilerini kullanabilmeleri için gereklidir. Örneğin, mirasçıların miras mallarını satmaları, devretmeleri veya üzerinde tasarrufta bulunmaları için veraset ilamını ibraz etmeleri gerekir.

Veraset ilamı, sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınabilir. Sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı almak için mirasçıların mahkemeye başvurmaları ve gerekli belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Noterden veraset ilamı almak için ise mirasçıların noter huzurunda veraset sözleşmesi imzalamaları gerekir.

Veraset ilamında aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Miras bırakanın adı, soyadı, doğum tarihi ve öldüğü yer
 • Mirasçıların adı, soyadı, baba adı, anne adı ve doğum tarihleri
 • Mirasçıların yasal miras payları

Veraset ilamının geçerlilik süresi yoktur. Aksi ispatlanıncaya kadar geçerlidir. Ancak, mirasçıların miras üzerindeki hak ve yetkilerini kullanabilmeleri için veraset ilamının güncel olması gerekir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı, bir kimsenin ölümünden sonra mirasçılarının kimler olduğunu gösteren resmi belgedir. Veraset ilamı, mirasın paylaşımı, mirasçılık haklarının korunması ve mirasla ilgili diğer işlemlerin yapılması için gereklidir.

Veraset ilamı iki şekilde alınabilir:

 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden
 2. Noterden

Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı Alma

Sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı almak için, mirasçılardan birinin veya vekilinin, sulh hukuk mahkemesine başvurması gerekir. Başvuruda, mirasçıların kimlik bilgileri, miras bırakanın kimlik bilgileri ve miras bırakanın ölüm tarihi gibi bilgiler yer almalıdır. Sulh hukuk mahkemesi, başvuruyu inceledikten sonra, mirasçıların kimliklerini ve miras paylarını belirleyen bir veraset ilamı düzenler. Veraset ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmezse, veraset ilamı kesinleşir.

Noterden Veraset İlamı Alma

2011 yılında yapılan bir değişiklikle, noterler de veraset ilamı düzenlemeye yetkili hale gelmiştir. Notere veraset ilamı almak için başvuruda bulunmak için, mirasçıların kimlik bilgileri, miras bırakanın kimlik bilgileri ve miras bırakanın ölüm tarihi gibi bilgilerle birlikte, mirasçıların veraset ilamını almak için birlikte beyan ettikleri bir dilekçe ile notere başvurması gerekir.

Noter, başvuruyu inceledikten sonra, mirasçıların kimliklerini ve miras paylarını belirleyen bir veraset ilamı düzenler. Ancak noterler bazı durumlarda mirasçılık belgesinin düzenlenemeyeceği yolundaki “mirasçılık belgesi talebi reddi” evrakı vermektedirler. Bu durumlarda yine sulh hukuk mahkemesine müracaat etmek gerekir. 

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasçılarının kimler olduğunu ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamı almak için, mirasçıların başvuruda bulundukları makama aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

 • Miras bırakanın ölüm belgesi
 • Mirasçıların nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mirasçıların nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilamı talep eden kişinin imza sirküleri (vekil aracılığıyla başvuru yapılıyorsa)
 • Mahkemeden Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler
 • Miras bırakanın ölüm belgesi
 • Mirasçıların nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mirasçıların nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilamı talep eden kişinin imza sirküleri (vekil aracılığıyla başvuru yapılıyorsa)
 • Veraset ilamı talep dilekçesi

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasçılarının kimler olduğunu gösteren ve miras paylarını belirleyen resmi belgedir. Veraset ilamı, sulh hukuk mahkemelerinden veya noterlerden alınabilir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinden Veraset İlamı Alma

Sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı almak için mirasçılardan birinin veya mirasçıların tamamının başvuru yapması gerekir. Sulh hukuk mahkemesine yapılacak başvuruda, miras bırakanın nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi, varsa miras sözleşmesi, vasiyetname ve mirasçıların kimlik belgeleri sunulmalıdır. Sulh hukuk mahkemesi, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra veraset ilamını düzenler. Veraset ilamı, mahkeme tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Noterlerden Veraset İlamı Alma

Noterlerden veraset ilamı almak için mirasçılardan birinin veya mirasçıların tamamının başvuru yapması gerekir.  Notere yapılacak başvuruda, miras bırakanın nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi, varsa miras sözleşmesi, vasiyetname ve mirasçıların kimlik belgeleri sunulmalıdır. Noter, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra veraset ilamını düzenler. Veraset ilamı, noter tarafından imzalanır ve mühürlerle onaylanır.

Veraset İlamı Ücreti

Sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı ücreti, dava açılış masraf ve harç miktarlarına göre değişmektedir. Bu tutarlar 2023 yılı için ortalama 1400-TL’dir. Bu tutara dava başvuru harçları ile posta ve gider avansları dahildir. Noterliklerde de veraset ilamı alım masrafı 2023 yılı için yaklaşık olarak 900-TL’dir. 

Ölümden Kaç Gün Sonra Veraset İlamı Alınabilir?

Veraset ilamı, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların kimler olduğunu ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamı, sulh hukuk mahkemesinden veya noterliklerden alınabilir. Veraset ilamı çıkarmak için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bu nedenle, miras bırakanın ölümünden hemen sonra veya yıllar sonra da veraset ilamı alınabilir. Ancak, miras bırakanın ölümünden itibaren 1 ay içinde veraset ilamının çıkarılması ve veraset ve intikal vergisinin ödenmesi önemlidir. Aksi takdirde, mirasçılar aleyhine vergi cezaları doğabilir.

Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Miras bırakanın ölüm belgesi
 • Mirasçıların kimlik belgeleri
 • Miras bırakanın malvarlığı ile ilgili belgeler (tapu, nüfus kayıt örneği, banka hesapları, sözleşmeler vb.)

Veraset ilamı çıkarmak için mirasçılar, bir dilekçe ile sulh hukuk mahkemesine veya noterliğe başvurabilirler. Dilekçede, miras bırakanın adı, soyadı, ölüm tarihi, mirasçıların kimlikleri ve miras payları belirtilmelidir. Veraset ilamı, mahkeme tarafından veya noter tarafından düzenlendikten sonra, mirasçılara tebliğ edilir.

Veraset ilamı, mirasçıların miras işlemlerini yapabilmesi için gerekli bir belgedir. Örneğin, mirasçılar, miras bırakanın malvarlığını devretmek, miras paylarını belirlemek veya mirasla ilgili dava açmak için veraset ilamına ihtiyaç duyarlar. Veraset ilamı çıkarmak için bir avukata danışmak faydalı olabilir. Avukat, mirasçıların veraset ilamı çıkarmak için gerekli olan belgeleri hazırlamasına ve veraset ilamının çıkarılma sürecini takip etmesine yardımcı olabilir.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümü üzerine mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaşılacağını gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamı, mirasçıların miras hakkı sahibi olduklarını ve miras üzerinde tasarrufta bulunabilmelerini sağlayan bir belgedir.

Veraset ilamı, mirasçıların aşağıdaki işlemlerde kullanabileceği bir belgedir:

 • Mirasbırakan adına kayıtlı banka hesaplarına para çekme
 • Mirasbırakan adına kayıtlı taşınmazları tapuya intikal ettirme
 • Mirasbırakandan kalan alacakları tahsil etme
 • Mirasbırakandan kalan borçlardan sorumlu olmama

Veraset ilamı, mirasçıların miras haklarını ispatlamalarını kolaylaştıran ve miras işlemlerini hızlandıran bir belgedir.

Veraset İlamının İçeriği Nedir?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasçılarının kimler olduğunu ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamı, miras bırakanın ölüm tarihinde hayatta olan tüm yasal mirasçıları ve bunların miras paylarını gösterir.

Veraset ilamının içeriğinde yer alan bilgiler şu şekildedir:

 • Miras bırakanın adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi,
 • Miras bırakanın ölüm tarihi ve ölüm yeri,
 • Miras bırakanın yerleşim yeri,
 • Miras bırakanın mirasçılarının adları, soyadları, doğum yerleri ve tarihleri,
 • Miras bırakanın mirasçılarının miras payları.

Veraset ilamının düzenlenmesi için mirasçıların birlikte başvuruda bulunmaları gerekir. Mirasçılar birlikte başvuruda bulunamıyorsa, her bir mirasçı ayrı ayrı başvuruda bulunabilir.

Kimler Veraset İlamı Talep Edebilir?

Veraset ilamı, miras bırakanın ölümünden sonra geride kalan malvarlığının kime ait olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamı, mirasçıların miras paylarını belirlemek, miras bırakanın borçlarını ödemek, miras kalan taşınmazları tapu dairesine tescil ettirmek gibi birçok işlem için gereklidir.

Veraset ilamını talep edebilecek kişiler şunlardır:

 • Yasal mirasçılar: Miras bırakanın alt soyundan (çocukları, torunları, torunlarının çocukları), üst soyundan (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ve eşinden oluşan mirasçılara yasal mirasçı denir. Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılık sıfatını kendiliğinden kazanırlar.
 • Atanmış mirasçılar: Miras bırakanın ölümünden önce yaptığı vasiyetname ile mirasçı olarak atadığı kişilere atanmış mirasçı denir. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın vasiyetnamesine itiraz edilmediği sürece mirasçılık sıfatını kazanırlar.
 • Miras bırakanın alacaklıları: Miras bırakanın ölümünden sonra kalan borçlarını ödemek için mirasçıların kim olduğunu öğrenmek isteyen alacaklılar da veraset ilamı talep edebilirler.

Veraset ilamı, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinden veya bir noterden alınabilir. Veraset ilamının alınması için başvuruda bulunan kişinin kimliğini ve mirasçı olduğunu gösteren belgeleri ibraz etmesi gerekir.

Kimler Veraset İlamı Talep Edemez?

Veraset ilamı, kural olarak yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tarafından talep edilebilir. Ancak, bazı durumlarda mirasçı olmayan kişiler de veraset ilamı talep edebilir.

Veraset ilamı talep edemeyenler şunlardır:

 • Boşanmış eş: Boşanma, mirasçılık sıfatını ortadan kaldırır. Bu nedenle, boşanmış eş, veraset ilamı talep edemez.
 • Mirastan feragat eden: Mirastan feragat, mirasçının mirasçılık hakkını tamamen veya kısmen ortadan kaldıran bir işlemdir. Mirastan feragat eden kişi, veraset ilamı talep edemez.
 • Mirası reddeden: Mirası reddetme, mirasçının mirasçılık hakkını tamamen ortadan kaldıran bir işlemdir. Mirası reddeden kişi, veraset ilamı talep edemez.
 • Ölüme bağlı tasarruflarda açıkça mirastan çıkarılan: Miras bırakan, vasiyetname veya miras sözleşmesi ile mirasçılarından birini veya birkaçını açıkça mirastan çıkarabilir. Bu durumda, mirastan çıkarılan kişi, veraset ilamı talep edemez.
 • Mirasın geçmesinden önce başvuran art mirasçı ya da yedek mirasçı: Mirasın geçmesinden önce art mirasçı veya yedek mirasçı, veraset ilamı talep edemez.

Sonuç olarak, veraset ilamı talep edemeyenler, mirasçılık sıfatını kaybeden veya mirasçılık hakkını ortadan kaldıran bir işlem yapan kişilerdir.

Veraset İlamı İle İntikal Nasıl Yapılır?

Bir kişinin vefat etmesi halinde, geride kalan mirasçıların miras kalan malları üzerindeki hak ve sorumluluklarını belirlemek için veraset ilamı alınması gerekmektedir. Veraset ilamı, mirasçıların kim olduğunu ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamı alındıktan sonra, miras kalan taşınmazlar üzerinde intikal işlemi yapılması gerekmektedir. İntikal işlemi, miras kalan taşınmazların mirasçılar adına tapuya tescil edilmesidir.

Veraset ilamı ile intikalin nasıl yapılacağı şu şekilde özetlenebilir:

 • Veraset ilamı alınmalıdır. Veraset ilamı, noter veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilir.
 • Taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurularak, taşınmazın emlak vergisi borcu olup olmadığı ve rayiç bedeli öğrenilmelidir.
 • Veraset ve intikal vergi dairesine başvurularak, veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmelidir.
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin sonuçlandırılmasının ardından, veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair belge alınmalıdır.
 • Gerekli tüm belgeler ile birlikte, tapu müdürlüğüne başvurularak, miras kalan taşınmazların mirasçılar adına tapuya tescil edilmesi talep edilmelidir.

Veraset İlamının İptali Nedir?

Veraset ilamı, bir kimsenin ölümünden sonra mirasçılarının kimler olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamları, sulh hukuk mahkemeleri ve noterlikler tarafından düzenlenir ve aksi ispat edilene kadar kesin hüküm niteliğindedir. Bu nedenle, veraset ilamında yer alan bilgiler aksi ispatlanana kadar geçerlidir.

Ancak, bazı durumlarda veraset ilamında yer alan bilgiler gerçek durumu yansıtmayabilir. Bu gibi durumlarda, veraset ilamının iptali için dava açılabilir.

Veraset İlamının İptali Davasını Kimler Açabilir?

Veraset ilamının iptali davasını, aşağıdaki kişiler açabilir:

 • Veraset ilamında adı geçmeyen ancak mirasçı olduğunu iddia eden kişi,
 • Veraset ilamında adı geçen ancak miras payının eksik olduğunu iddia eden kişi,
 • Veraset ilamında adı geçen ancak mirasçı olmadığını iddia eden kişi.

Veraset İlamı 1 Kişi Alabilir Mi?

Veraset ilamı, miras bırakanın ölümünden sonra geriye kalan malvarlığının kime ait olduğunu gösteren belgedir. Veraset ilamı, sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınabilir. Veraset ilamı almak için, mirasçıların tümünün birlikte başvurması gerekmez. Her bir mirasçı, birbirinden bağımsız olarak veraset ilamı için başvuruda bulunabilir. Bu durumda, mahkeme veya noter, tüm mirasçıları ve miras paylarını gösteren bir veraset ilamı düzenler. Dolayısıyla, veraset ilamı 1 kişi tarafından da alınabilir. Bu durumda, veraset ilamı tüm mirasçılar tarafından kullanılabilir.

Veraset ilamının alınması, mirasçıların miras bırakanın malvarlığını paylaşması için gereklidir. Veraset ilamını alan mirasçı, miras bırakanın malvarlığını diğer mirasçılara karşı ispatlamış olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir