Haberler

Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Yargılanan Müvekkilimiz Beraat Etti (VUK 359)

60b73718a8a82 1
Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Yargılanan Müvekkilimiz Beraat Etti (VUK 359)

Komisyon karşılığı sahte fatura düzenleme suçundan (VUK 359) hakkında iddianame düzenlenip ceza davası açılan Müvekkilimiz, yargılandığı İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesinde BERAAT ETTİ. 

Aşağıda  metnine yer verdiğimiz Mahkemenin gerekçeli kararında, sahte olduğu öne sürülen belgelerin sanık tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilemediği, dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilerek beraat kararına hükmedildi. 

Sahte fatura düzenleme suçu bakımından (VUK 359) beraat kararı aşağıdadır. 

—————————————————–

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/… Esas
KARAR NO : 2020/…
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2019/…

GEREKÇELİ KARAR – BERAAT –

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : …
C. SAVCISI : …
KATİP : …
DAVACI : K.H.
KATILAN : …
SANIK : …
VEKİLİ : Av. HAKAN MERT, Cevizli Mahallesi, Bayraktar Sokak, No: 5-7 Daire: 28-29-30 Kartal/ İSTANBUL
SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 2014
SUÇ YERİ : İSTANBUL
KARAR TARİHİ : 24/12/2020
Yargılama yapmaya ve hüküm vermeye yetkili mahkememize yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yukarıda esas sayısı belirtilen iddianamesi ile Sanık aleyhinde Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Vergi Usul Kanunu 359/b-1, Türk Ceza Kanunu 43/1, Türk Ceza Kanunu 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıştır.
SANIK SAVUNMASINDA, ben daha önceki savunmalarımı aynen kabul ve tekrar ederim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum…Herhangi bir faturayı da imzalamadım. … isimli şahsı tanımıyorum. ..
C. SAVCISINDAN ESAS HAKKINDAKİ MÜTAALASINDA: Sanık hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı gerçek bir hizmete dayanmaksızın gerçeğe aykırı faturalar düzenlendiği ve bu şekilde vergi kaybına neden olduğu iddiası ile dava açılmış ise de sanığın atılı bulunan suçtan dolayı mahkum olmasını gerektirecek somut kanıtların elde edilemediği anlaşılmakla beraatine karar verilmesi mütalaa olunur, demiştir.
Sanığa ait adli sicil kaydı , nüfus kaydı ve 04/08/2020 tarihli Tetkike konu, 02/07/2019 tarihli bir adet ve 09/07/2019 tarihli bir adet olmak üzere toplam iki adet Tebliğ alındısı ibareli belgenin sağ alt bölümlerinde yer alan teslim alan kısmındaki Mavi mürekkepli kalemle yazılı …un mukayeseye esas yazı ve ve imza örnekleri arasında yukarıda belirtilen kaligrafik özellikler ve grafolojik fiziki unsurlar yönünden benzerlik ve uygunluk görüldüğü cihetle, bahse konu her iki tebliğ alındısının teslim alan kısımlarındaki mavi mürekkepli kalemle yazılı … ibareli el yazıların ve bu e yazılar altında atılı bulunan imzaların …isimli şahsın el ürünü oldukları , tetkike konu 02/07/2019 tarihli bir adet 09/07/2019 tarihli 1adet olmak üzere toplam iki adet tebliğ alındısı ibareli belge üzerindeki yukarıda 1. Maddede belirtilen teslim alan kısmındaki … ibareli el yazısı ve teslim alan imzaları haricinde kalan , söz konusu belgeler üzerindeki diğer el diğer yazıları ve teslim eden kısmında atılı imzalar ile …un mevcut mukayese yazı ve imza örnekleri arasında yukarıda belirtilen kaligrafik özellikler ve grafolojik fiziki unsurlar yönünden fark görüldüğü cihetle bahse konu diğer yazı ve imzaların … eli ürünü olmadığı kanaatini bildirir dosya içerisindedir.
Tüm dosya kapsamına göre:
Sanığın kurulduğu tarihten itibaren suç tarihleri … Vergi Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren … vergi kimlik numaralı mükellef olduğu,yapılan incelemelerde şirketin suç tarihinde gerçek ticari bir faaliyetlerinin bulunmamasına rağmen varmış gibi sahte fatura ve irsaliyeleri düzenleyerek vergi ziyaına neden olduğundan bahisle 2014 yılında zincirleme şekilde sahte fatura düzenleme suçunu işlediği iddiası ile eylemine uyan 213 sayılı VUK”un 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmışsa da, … dosya arasında bulunan vergi suçu ve tekniği raporları incelendiğinde .. iş yerinde yapılan arama sırasında ele geçirilen belgelerin sanık tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilemediği, dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanığın 5271 sayılı CMK”nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiştir.
HÜKÜM (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere) :
Her ne kadar sanık hakkında 2014 yılında zincirleme şekilde sahte fatura düzenleme suçunu işlediği iddiası ile eylemine uyan 213 sayılı VUK”un 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmışsa da,
Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın 5271 sayılı CMK”nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
Sanık kendisini avukat ile temsil ettirdiğinden AAÜT”ye göre belirlenen 4080-TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
Dosya arasında bulunan faturaların delil olarak dosya arasında SAKLANILMASINA,
Karar niteliği gereği yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, sanık ve müdafiinin yüzüne karşı, katılan vekilinin yokluğunda 5271 S.Y.nın 272 ve 273. maddelerindeki yollama dolayısıyla sanık için tefhimden, katılan için tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere mütaalaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
24/12/2020

2 thoughts on “Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Yargılanan Müvekkilimiz Beraat Etti (VUK 359)

 1. Özlem Gulgun dedi ki:

  Merhaba sahte fatura suçundan yıllardır yargılanıyorum kriminal den aklandım beraat ettim ama hakim şahit yada belge isteyip bırakmadı yarın mahkemem var hapis cezası alma ihtimalim varmı cvp verirseniz çok sevinirim çok korkuyorum

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba

   0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 numaralı telefonları arayabilirseniz hem dosyanız hakkında detay öğrenmiş oluruz hem de daha sağlıklı bilgilendirme yapabiliriz.

   İyi günler dileriz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir