Makaleler

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka Artırım Davası Nedir? Nafaka, boşanma veya ayrılık gibi durumlarda, eşlerden birinin diğerine, geçimini sağlamak için verdiği maddi yardımdır. Nafakanın miktarı, tarafların ekonomik durumları, ihtiyaçları ve nafakanın niteliği gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir. Nafaka miktarı, değişen ekonomik koşullar veya başka bir nedenle artık yeterli gelmemesi durumunda, nafaka alan tarafın, nafaka vermekle yükümlü tarafa karşı açtığı davaya nafaka artırım davası denir. Nafaka artırım davasının açılabilmesi için, aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Nafaka kararının kesinleşmiş olması
 • Nafaka miktarının, değişen ekonomik koşullar veya başka bir nedenle artık yeterli olmaması
 • Nafaka artırım davasında, nafaka alan tarafın, nafaka miktarının artırılması talebini haklı kılan nedenleri mahkemeye sunması gerekir.

Bu nedenler, tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklik, nafaka alan tarafın yeni bir iş bulması veya işten çıkarılması, nafaka alan tarafın yeni bir hastalık veya sakatlık yaşaması gibi hususlar olabilir. Dava, nafaka veren tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açılır. Dava, basit yargılama usulüne göre görülür.

Nafaka artırım davasında, mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını, nafaka alan tarafın ihtiyaçlarını ve nafaka miktarının artırılması talebini haklı kılan nedenleri göz önünde bulundurarak karar verir. Mahkeme, nafaka miktarını artırabileceği gibi, azaltabileceği veya tamamen kaldırabileceği de karar verebilir. Nafaka artırım davasında, mahkemenin vereceği karara karşı, istinaf yoluna başvurulabilir.

Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği

İstanbul Aile Mahkemesi

İlgili Mahkemeye

Davacı: [Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi]

Vekili: [Avukatın adı, soyadı, baroya kayıt numarası, adresi]

Davalı: [Davalı adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi]

Dava Konusu:

[Davacının adı, soyadı] adına ödenen aylık [nafaka türü] nafakasının [artırım miktarı] TL artırılarak [yeni nafaka miktarı] TL’ye çıkarılmasına karar verilmesi talebidir.

Açıklama:

Davacı ile davalı, [tarih] tarihinde evlenmiş olup [tarih] tarihinde boşanmışlardır. Taraflar arasında [tarih] tarihinde düzenlenen protokol ile [müşterek çocuk] için aylık [nafaka türü] nafakası [nafaka miktarı] TL olarak hükmedilmiştir.

Ancak, günümüz ekonomik koşullarında [nafaka türü] nafakasının [nafaka miktarı] TL olarak belirlenmesi yetersiz kalmıştır. [Müşterek çocuk]’un [eğitim, sağlık, giyim, gıda, barınma] gibi temel ihtiyaçlarına ve gelişimine katkıda bulunmak için [nafaka miktarı] TL’lik nafakanın [artırım miktarı] TL artırılarak [yeni nafaka miktarı] TL’ye çıkarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, [müşterek çocuk]’un temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gelişimine katkıda bulunulması amacıyla, [nafaka türü] nafakasının [artırım miktarı] TL artırılarak [yeni nafaka miktarı] TL’ye çıkarılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Deliller:

[Tarih] tarihli aile mahkemesi kararı
[Müşterek çocuk]’un okul belgeleri
[Müşterek çocuk]’un sağlık raporları
[Müşterek çocuk]’un giyim, gıda, barınma gibi giderlerine ilişkin belgeler

Sonuç ve İstem:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, [nafaka türü] nafakasının [artırım miktarı] TL artırılarak [yeni nafaka miktarı] TL’ye çıkarılmasına karar verilmesini ve işbu karara ilişkin harç ve giderlerin davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

[Tarih]
[Davacı vekili]

Nafaka Artırım Davasının Reddi

Boşanma davalarında, taraflardan biri yoksulluk nafakası, diğeri ise iştirak nafakası talep edebilir. Bu nafakaların miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önünde bulundurularak belirlenir. Nafaka borçlusunun, nafakaya hükmedildiği dönemdeki ekonomik ve sosyal durumunun değişmesi halinde, nafaka alacaklısı nafakanın artırılmasını talep edebilir. Bu talep, nafaka artırım davası olarak adlandırılır. Bu davada, mahkeme tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını yeniden değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, nafakanın artırılmasına veya azaltılmasına karar verebilir.

Nafaka Artırım Davasının Reddi Nedenleri

Nafaka artırım davasının reddi, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

 • Nafaka borçlusunun ekonomik ve sosyal durumunda bir değişiklik olmaması: Nafaka artırım davasında, nafaka borçlusunun ekonomik ve sosyal durumunun değişmesi, nafakanın artırılmasını gerektiren en önemli nedendir. Nafaka borçlusunun ekonomik ve sosyal durumunda bir değişiklik olmaması halinde, nafakanın artırılması talebi reddedilecektir.
 • Nafaka alacaklısının ekonomik ve sosyal durumunda bir iyileşme olması: Nafaka artırım davasında, nafaka alacaklısının ekonomik ve sosyal durumunda bir iyileşme olması da nafakanın artırılmasını gerektiren bir nedendir. Nafaka alacaklısının ekonomik ve sosyal durumunda bir iyileşme olması halinde, nafakanın artırılması talebi reddedilecektir.
 • Nafakanın kaldırılması şartlarının oluşması: Nafakanın kaldırılması şartları, Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartlardan birinin oluşması halinde, nafakanın artırılması talebi reddedilecektir.

Nafaka Artırım Davasının Reddi Durumunda Yapılması Gerekenler

Nafaka artırım davasının reddi halinde, nafaka alacaklısı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını inceleyerek, yerinde görürse kararı onaylar, yerinde görmezse bozar. Bozma kararı halinde, ilk derece mahkemesi, bozma kararına uygun olarak yeniden karar verir. Nafaka alacaklısı, istinaf yoluna başvurmak istemezse, kararın kesinleşmesini beklemelidir. Kararın kesinleşmesinden sonra, nafaka alacaklısı, nafakanın yeniden belirlenmesi için yeniden nafaka artırım davası açabilir.

Sonuç olarak, nafaka artırım davasında, mahkeme tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını yeniden değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, nafakanın artırılmasına veya azaltılmasına veya tamamen kaldırılmasına karar verebilir. Nafaka artırım davasının reddi halinde, nafaka alacaklısı, istinaf yoluna başvurabilir veya kararın kesinleşmesini bekleyebilir.

Nafaka Artırım Davası Şartları

Nafaka artırım davası, nafakanın miktarının artırılması talebiyle açılan bir dava türüdür. Nafaka artırım davası açılabilmesi için, öncelikle daha önce mahkemece hükmedilmiş bir nafakanın bulunması gerekir. Nafaka artırım davasının açılabilmesi için iki temel şart vardır:

 1. Nafakanın güncel ekonomik koşullarla uyumlu olmaması: Nafaka miktarı, hükmedildiği tarihteki ekonomik koşullara göre belirlenir. Ancak, zaman içerisinde ekonomik koşullar değişebilir. Örneğin, enflasyon arttığında, nafakanın miktarının da artırılması gerekebilir.
 2. Nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının artması veya değişmesi: Nafaka alacaklısının, nafaka miktarının artırılması için geçerli bir gerekçesi olmalıdır. Örneğin, nafaka alacaklısının yaşı ilerlediğinde, sağlık sorunları ortaya çıktığında veya eğitim masrafları arttığında, nafaka miktarının artırılması talep edilebilir.

Nafaka artırım davasında, nafaka alacaklısı, nafaka miktarının artırılması için gerekli olan delilleri mahkemeye sunmalıdır. Bu deliller arasında, nafaka alacaklısının gelir durumunu gösteren belgeler, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını gösteren belgeler ve enflasyon verilerini içeren belgeler yer alabilir. Nafaka artırım davası, nafakanın ödendiği yerdeki aile mahkemesinde açılır. Dava, yetkili mahkeme tarafından basit yargılama usulüne göre görülür. Davada, mahkeme, nafaka alacaklısının ve nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunu, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını ve enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak karar verir.

Nafaka Artırım Davası Yetkili Mahkeme

Nafaka artırım davasında yetkili mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 177. maddesi gereğince nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir. Yani, nafaka alan kişi, nafakanın artırılması için dava açmak istediğinde, kendi yerleşim yeri çevresinde bulunan Aile Mahkemesi’ne dava açabilir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakabilir.

Örneğin, Sakarya’da ikamet eden ve nafaka alan bir kişi, nafakanın artırılması için dava açmak istediğinde, Sakarya Aile Mahkemesi’ne dava açabilir. Sakarya’da Aile Mahkemesi bulunmadığı takdirde, Asliye Hukuk Mahkemesi de bu davayı Aile Mahkemesi sıfatıyla görebilir. Davada yetkili mahkemenin belirlenmesinde, nafaka alacaklısının yerleşim yeri esas alınır. Nafaka alacaklısının birden fazla yerleşim yeri varsa, davanın açılacağı yer mahkemesi, nafakanın tahsili için yapılan ilk ödemenin yapıldığı yer mahkemesidir.

Nafaka Artırım Davası Kaç Duruşma Sürer?

Basit yargılama usulüne tabi davalarda, en fazla iki duruşma yapılabilir. İki duruşma arası ise en fazla bir ay olabilmektedir. Görüldüğü üzere bu dava, boşanma davasından daha kısa sürede sona eren ve çekişmeli boşanma davası gibi uzun sürmeyen davalardır. Nafaka artırım davasında, davanın ilk duruşmasında davacı ve davalı tarafların beyanları alınır. Gerekli görüldüğü takdirde, duruşmaya bilirkişi çağrılabilir veya taraflardan ek delil ibraz edilmesi istenebilir. İkinci duruşmada, bilirkişi raporu varsa değerlendirilir ve tarafların varsa ek beyanları alınır.

Mahkeme, bu aşamadan sonra dosya üzerinden karar verebileceği gibi, gerekirse üçüncü bir duruşma da yapabilir. Genellikle nafaka artırım davaları, iki veya üç duruşma sonucunda sonuçlandırılır. Ancak, bazı durumlarda, davanın daha uzun sürmesi de mümkündür. Bu durum, davanın karmaşıklığı, tarafların sundukları delillerin niteliği ve mahkemenin iş yoğunluğu gibi faktörlere bağlıdır.

Nafaka artırım davasında, nafaka miktarının artırılması için aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

 • Boşanma davasında belirlenen nafaka miktarının, sonradan meydana gelen ekonomik veya sosyal değişiklikler nedeniyle yetersiz kalması gerekir.
 • Nafaka alacaklısının, nafaka miktarının artırılması için geçerli bir nedene sahip olması gerekir.
 • Nafaka borçlusunun, nafaka miktarının artırılmasına engel olacak bir mazereti olmaması gerekir.
 • Nafaka miktarının artırılması talebiyle birlikte, nafakanın artırılmasına ilişkin gerekçeler de açıkça belirtilmelidir.

Bu gerekçeler, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin somut delillerle desteklenmelidir. Nafaka artırım davasında, davanın kabulü halinde, mahkeme, nafaka miktarını yeniden belirler. Yeniden belirlenen nafaka miktarı, davanın açıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Nafaka artırım davası, nafakanın yetersiz kaldığı durumlarda, nafaka alacaklısının açabileceği bir davadır. Bu dava için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Yani, nafaka alacaklısı, nafakanın yetersiz olduğunu her zaman ileri sürerek dava açabilir. Ancak, davanın her yıl açılması yerine, nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranına göre artırılmasının talep edilmesi daha doğru olacaktır. Bu şekilde, nafakanın sürekli olarak mahkemeye taşınması önlenir ve taraflar açısından zaman ve masraf tasarrufu sağlanır.

Nafaka artırım davasında, nafakanın yetersiz olduğunun kanıtlanması gerekir. Bu kanıtlar arasında, nafaka alacaklısının gelirinin azalması, nafaka borçlusunun gelirinin artması, nafaka alacaklısının yaşam koşullarının değişmesi gibi hususlar yer alabilir. Davada, mahkeme, nafakanın yetersiz olup olmadığını değerlendirir ve gerekirse nafaka miktarını artırır. Nafaka miktarının artırılması durumunda, artırım miktarı, davanın açıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir