Makaleler

Kurumlar Arası Geçiş Nedir, Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir?

Kurumlar Arası Geçiş Nedir, Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir?

Devlet memurları, çalıştıkları kurumdan memnun olmadıkları veya başka bir kurumda çalışmak istedikleri zaman, kurumlar arası geçiş yapabilirler. Kurumlar arası geçiş, Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenen bir hak olup, memurun bir kamu kurumundan diğerine naklen atamasını ifade eder.

Kurumlar arası geçiş yapabilmek için bazı şartlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Memurun asaletinin tasdik edilmiş olması, yani en az 2 yıl çalışmış olması gerekir.
 • Memurun isteği ve halen çalıştığı kurumun muvafakati olması gerekir.
 • Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde veya bir üstünde olması gerekir. Kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya nakil isteyen memurun, kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olması gerekir.
 • Memurun nakil olmak istediği kurumun personel ihtiyacı olması ve ilan edilmiş olması gerekir.

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurlar, ilgili kurumların ilanlarını takip ederek, nakil taleplerini bağlı bulundukları kuruma iletmelidir. Kurumlar arası geçiş işlemleri, kurumların karşılıklı yazışmaları ve muvafakatleri sonucunda gerçekleşir. Geçiş süreci, memurun başvurusundan itibaren en fazla 30 gün içinde tamamlanır.

Kurumlar arası geçiş, memurun çalışma hayatında yeni bir sayfa açmasını sağlar. Memur, geçiş yaparak, kendine uygun bir çalışma ortamı, daha iyi bir maaş, daha fazla terfi imkanı, daha yakın bir yerde çalışma gibi avantajlar elde edebilir. Kurumlar arası geçiş, memurun istifa etmeden farklı bir kuruma geçmesine olanak tanıyan bir haktır. Memurlar, bu hakkı kullanarak, kariyerlerini geliştirebilirler.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Devlet memurları, çalıştıkları kurumdan başka bir kuruma geçmek istediklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesine göre kurumlar arası geçiş yapabilirler. Kurumlar arası geçiş, memurun kendi isteği, mevcut ve geçilmek istenen kurumların muvafakati, nakil istenilen kadronun memurun kazanılmış hak derecesinde olması gibi şartlara bağlıdır. Aynı hak sınıfına dahil olmaları halinde karşılıklı olarak yer değiştirme şeklinde de gerçekleşebilir.

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurun, öncelikle kendisine uygun bir kurum ve kadro bulması gerekir. Bu amaçla, kamu kurumlarının personel ihtiyaçlarını duyurduğu ilanları takip etmesi faydalı olacaktır. Memur, kendisine uygun bir ilan gördüğünde, dilekçe yazarak ilgili kuruma müracaatını yapmalıdır. Müracaat edilen kurum, memurun halihazırda çalıştığı kurumdan muvafakat almak için yazışma yapar. Muvafakat alındıktan sonra, nakil işlemi gerçekleştirilir.

Kurumlar arası geçiş, memurların kariyer gelişimi, mesleki tatmin, aile birliği, sağlık sorunları gibi nedenlerle tercih ettikleri bir yöntemdir. Geçiş yapmak isteyen memurların, 657 sayılı kanunun ilgili maddelerini ve kurumların yönetmeliklerini incelemeleri, süreci doğru ve hızlı bir şekilde yürütmeleri açısından önemlidir.

Kurumlar Arası Geçiş Şartları Nelerdir?

Devlet memurları, çalıştıkları kurumdan memnun olmadıkları veya başka bir kurumda daha iyi imkanlar bulabileceklerini düşündükleri zaman, kurumlar arası geçiş yapmak isteyebilirler.

Kurumlar arası geçiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, geçiş yapabilmek için şu şartlar gereklidir:

 • Memurun asaletinin tasdik edilmiş olması, yani aday memurluk süresini tamamlamış olması,
 • Memurun isteği ve halen çalıştığı kurumun muvafakati,
 • Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde olması veya 68. maddeye göre derece yükselmesi yapmış olması,
 • Memurun kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya nakil istemesi halinde, kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olması.

Kurumlar arası geçiş süreci, memurun nakil talebinde bulunması, geçiş yapmak istediği kurumun ilanını takip etmesi, her iki kurumun da muvafakat vermesi ve nakil işleminin gerçekleştirilmesi şeklinde ilerler. Memurun istifa etmeden başka bir kuruma geçmesini sağlayan bir hak olup, memurun kariyer gelişimi ve motivasyonu için önemlidir.

Naklen Atama ve Kurumlar Arası Naklen Atama

Devlet memurları, çalıştıkları kurumdan memnun olmadıkları veya başka bir kurumda daha iyi imkanlar bulabileceklerini düşündükleri zaman, naklen atama yapmak isteyebilirler. Naklen atama, devlet memurlarının bir devlet memurluğu kadrosundan başka bir devlet memurluğu kadrosuna geçiş yapması işlemidir.

Naklen atama yapabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde belirtilen şartlar gereklidir. Bu şartlar şunlardır:

 • Memurun asaletinin tasdik edilmiş olması, yani aday memurluk süresini tamamlamış olması,
 • Memurun isteği ve halen çalıştığı kurumun muvafakati,
 • Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde olması veya 68. maddeye göre derece yükselmesi yapmış olması,
 • Memurun kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya nakil istemesi halinde, kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olması.

Naklen atama süreci, memurun nakil talebinde bulunması, geçiş yapmak istediği kurumun ilanını takip etmesi, her iki kurumun da muvafakat vermesi ve nakil işleminin gerçekleştirilmesi şeklinde ilerler.

Naklen atama, memurun istifa etmeden başka bir kuruma geçmesini sağlayan bir hak olup, memurun kariyer gelişimi ve motivasyonu için önemlidir. Naklen atama, aynı zamanda kurumlar arası naklen atama olarak da adlandırılır. Kurumlar arası naklen atama, devlet memurlarının 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında geçiş yapmasını ifade eder.

Kurumlar Arası Geçiş Dilekçe Örneği

Sayın Yetkili,

Ben [Adınız Soyadınız], [Unvanınız] olarak çalışmakta olduğum [Kurumunuzun Adı]’nda görev yapmaktayım. Sizlere bu dilekçe ile, [Geçiş Yapacağınız Kurumun Adı]’na geçmek istediğimi bildirmek istiyorum.

[Geçiş Sebebiniz] nedeniyle, [Geçiş Yapacağınız Kurumun Adı]’nda [Yeni Unvanınız] olarak çalışmak üzere başvuruda bulundum ve kabul edildiğim takdirde, bu kurumda çalışmaya başlamak istiyorum.

Bu nedenle, [Kurumunuzun Adı]’ndan [Ayrılma Tarihi] tarihinde ayrılmak istiyorum. Görevden ayrılmadan önce yapılması gereken tüm işleri tamamlamaya hazırım. Görevden ayrılma sürecinde, bana göstereceğiniz yardımlar için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]

[İmzanız]

[Tarih]

Mert Hukuk Burosu 2

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Geçiş

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanmasıdır. Bu geçiş, personelin kendi isteği, kurumların ihtiyacı veya özel durumları nedeniyle gerçekleştirilebilir.

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yapılır. Bu yönetmelik ve genelgelerde, geçişe ilişkin şartlar, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri, atama usulleri ve sonuçların ilanı gibi konular belirlenir.

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Geçiş için başvuruda bulunmak isteyen personel, başvuru tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Başvurular, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilir ve atama kararları verilir. Atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulur.

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Geçişin Avantajları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Geçiş, personelin kariyer gelişimi, mesleki tatmini, çalışma ortamı, ailevi durumu, sağlık sorunları, eğitim olanakları gibi pek çok açıdan fayda sağlayabilir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın hizmet kalitesini, verimliliğini, esnekliğini ve personel dağılımını iyileştirmeye de katkıda bulunabilir.

MEB Kurumlar Arası Geçiş

MEB kurumlar arası geçiş, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan öğretmen, yönetici ve diğer personelin, kendi istekleri doğrultusunda başka bir kuruma veya ilçeye nakil olmalarını sağlayan bir işlemdir. MEB kurumlar arası geçiş, personelin mesleki gelişimine, motivasyonuna ve verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiştir.

MEB kurumlar arası geçiş yapmak isteyen personel, belirli şartları taşımaları ve başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir. Şartları şunlardır:

 • Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl görev yapmış olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde disiplin cezası almamış olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla görev yaptığı kurumda norm fazlası olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla görev yaptığı kurumda eğitim öğretim yılı başlamadan önce istifa etmemiş olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla görev yaptığı kurumda başka bir kuruma geçiş için başvuruda bulunmamış olmak

MEB geçiş başvurusu, MEB’in resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre yapılmalıdır. Başvuru formu, MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer almaktadır.

Başvuru formu doldurulduktan sonra, ilgili kurum müdürlüğüne onaylatılmalı ve elektronik ortamda sisteme yüklenmelidir. Başvuru sonuçları, MEB’in internet sitesinde ilan edilmektedir.

MEB kurumlar arası geçiş, personelin kariyer planlamasında önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek için, başvuru şartlarını ve sürecini iyi bilmek ve takip etmek gerekir. MEB kurumlar arası geçiş hakkında daha fazla bilgi için, MEB’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir