Makaleler

Kasten Öldürme Suçu (TCK 81)

Kasten Öldürme Suçu (TCK 81)

Kasten öldürme suçu, bir başkasının hayatını kasten sonlandırmak suretiyle işlenen bir suçtur. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçunun temel şekli Kasten öldürme suçunun temel şekli, bir insanı kasten öldürmektir. Bu suçun cezası müebbet hapis cezasıdır.

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri, suçun işlenme şekline, suçun işlendiği yere veya kişiye göre farklı cezalara tabidir. Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri şunlardır:

Tasarlayarak öldürme: Failin, suçu işlemeden önce plan yaparak ve bu planı uygulayarak öldürmesidir. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme: Failin, öldürme fiilini acıma duygusu olmaksızın ve acı çektirerek gerçekleştirmesidir. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Bir suçu gizlemek, başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak için öldürme: Failin, bir suçu gizlemek, başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak için öldürmesidir. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Ana, baba, kardeş, eş veya çocuğunu kasten öldürme: Failin, kendisine veya eşine veya çocuğuna ya da anne, baba veya kardeşine karşı kasten öldürmesidir. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Silahla veya patlayıcı madde kullanarak öldürme: Failin, silah veya patlayıcı madde kullanarak öldürmesidir. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Azmettirme: Failin, bir başkasını kasten öldürmeye azmettirdiği takdirde, azmettiren kişi de kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur. Bu suçun cezası, failin cezasından az olmamak üzere müebbet hapis cezasıdır. Kasten öldürme suçunun faili Kasten öldürme suçunun faili, suçu işleyen kişidir. Bu suçun faili, bir insan olmak zorundadır. Kasten öldürme suçunun mağduru Kasten öldürme suçunun mağduru, öldürülen kişidir. Bu suçun mağduru, bir insan olmak zorundadır.

Kasten öldürme suçunun cezasının infazı Kasten öldürme suçunun cezası, müebbet hapis cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu suçların cezası, koşullu salıvermeye tabi değildir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası Kaç Yıl?

Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen kasten adam öldürme suçu, bir başkasını kasten öldürmek amacıyla hareket etme suçudur. Bu suçun cezası müebbet hapistir. Kasten öldürmeye teşebbüs suçu ise, kasten adam öldürme suçuna teşebbüs etme suçudur. Bu suçun cezası, kasten adam öldürme suçunun cezasının yarısı kadardır. Yani, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun cezası 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun cezasının belirlenmesinde, suçun işleniş şekli, mağdurun yaşı, cinsiyeti, sosyal durumu, işlenen suçun topluma ve mağdura verdiği zarar gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Kasten öldürmeye teşebbüs suçu, nitelikli hallerinde ise cezası 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli hallerden bazıları şunlardır: Suçun, tasarlayarak veya canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi Suçun, bir suç işlemek için birlikte hareket eden bir grup tarafından işlenmesi Suçun, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi Suçun, kişinin dini, siyasi veya sosyal aidiyetinden dolayı işlenmesi Suçun, kişinin cinsiyeti yüzünden işlenmesi Kasten öldürmeye teşebbüs suçu, suçun tamamlanmamasına rağmen, failin mağduru öldürmek amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa, bu suçtan sorumlu tutulur.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçu, Türk Ceza Kanunu’nun en ağır suçlarından biridir. Bu suçun işlenmesi, failin ağır bir cezayla cezalandırılmasına neden olur.

Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl?

Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen kasten adam öldürme suçu, bir kimseyi kasten öldürme fiili ile işlenen bir suçtur. Bu suçun temel şeklinin cezası müebbet hapis cezasıdır. Bu nedenle, bir kimseyi silahla öldüren kişi de müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Silahla adam öldürme suçunun cezası, suçun işleniş şekline ve nitelikli hallerine göre artırılabilmektedir. Örneğin, tasarlayarak adam öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ayrıca, canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçunun cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Silahla adam öldürme suçunun cezasının belirlenmesinde dikkate alınan nitelikli hallerden bazıları şunlardır: Suçun işlenmesinde silah kullanılmış olması Suçun işlenmesinde birden fazla kişi birlikte hareket etmiş olması Suçun işlenmesinde tasarlama veya eziyet çektirme unsurlarının varlığı Suçun işlenmesinde çocuğa karşı veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gerçekleştirilmiş olması Suçun işlenmesinde kamu görevlisinin görevi nedeniyle veya görevinden dolayı gerçekleştirilmiş olması Suçun işlenmesinde siyasi, askeri, dini veya ideolojik amaçların güdülmüş olması Silahla adam öldürme suçunun cezası, suçun işleniş şekline ve nitelikli hallerine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, bu suçun temel şeklinin cezası müebbet hapis cezasıdır.

18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası

18 yaşından küçük olan kişiler, bazı şartlara bağlı olarak cezai ehliyet sahibi kabul edilirler. Bu şartlardan biri, fiilin işlendiği sırada on beş yaşını doldurmuş olmaktır. Bu durumdaki kişiler hakkında, işledikleri suçun ağırlığına göre hapis cezasına hükmedilebilir.

Ancak bu ceza, 18 yaşından büyük bir kişi için öngörülen cezadan daha azdır. Örneğin, 18 yaşından küçük bir kişi kasten öldürme suçu işlerse, bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Ancak 18 yaşından küçük bir kişi hakkında bu suçtan dolayı on sekiz yıldan yirmi dört yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir kişi, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını anlama yeteneğine sahip değilse, hakkında ceza kovuşturması yapılmaz. Bu durumda, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. Bu tedbirler, çocuğun eğitim, bakım ve gözetimini sağlamak amacıyla uygulanır.

18 yaşından küçük bir kişinin cinayet işlemesi durumunda, aşağıdaki işlemler yapılır: Olay yerindeki incelemeler yapılır ve deliller toplanır. Şüpheli tespit edilirse, gözaltına alınır ve ifadesi alınır. Şüpheli hakkında iddianame hazırlanır ve mahkemeye gönderilir. Mahkeme, şüphelinin cezai ehliyetini ve işlediği suçun ağırlığını değerlendirir. Şüphelinin cezai ehliyeti tam olarak tespit edilirse, işlediği suçtan dolayı hapis cezasına hükmedilir.

Ancak bu ceza, 18 yaşından büyük bir kişi için öngörülen cezadan daha azdır. Şüphelinin cezai ehliyeti tam olarak tespit edilemezse, hakkında ceza kovuşturması yapılmaz. Bu durumda, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. 18 yaşından küçük bir kişinin cinayet işlemesi, hem mağdurun ailesinin hem de toplumun acı çekmesine neden olan ciddi bir suçtur. Bu suçun önlenmesi için, çocukların şiddetten uzak, güvenli bir ortamda yetişmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Nefsi Müdafaadan Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl?

Nefsi müdafaa, kişinin kendini veya başkasını haksız saldırıdan korumak için yaptığı eylemdir. Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Haksız bir saldırıya karşı, saldırıdan kurtulmak veya zararı en aza indirmek için, saldırıya denk veya ondan daha az bir kuvvetle karşı koyan kimseye ceza verilmez.” Nefsi müdafaa şartları şu şekildedir:

  • Saldırının haksız olması gerekir.
  • Saldırının mevcut ve gerçekleşmesi beklenen bir tehlike oluşturması gerekir.
  • Saldırıya karşı koyma zorunluluğu bulunması gerekir.
  • Saldırıdan kurtulmak veya zararı en aza indirmek için yapılan eylemin orantılı olması gerekir.

Nefsi müdafaa şartları sağlanmışsa, kişi yaptığı eylemden dolayı cezalandırılmaz. Ancak, nefsi müdafaa şartları sağlanmamışsa, kişi kasten adam öldürme suçundan cezalandırılabilir. Kasten adam öldürme suçunun cezası, müebbet hapis cezasıdır. Ancak, nefsi müdafaa şartlarının kısmen sağlanmış olması durumunda, cezanın alt sınırı 10 yıl olarak uygulanabilir. Örneğin, bir kişi gece evine dönerken yolda bir grup tarafından saldırıya uğrar. Kişi, kendini korumak için saldırganlara ateş eder ve bir saldırganı öldürür. Bu durumda, kişi nefsi müdafaa şartlarının sağlanmış olduğunu iddia edebilir.

Mahkeme, olayın özelliklerini göz önünde bulundurarak, nefsi müdafaa şartlarının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirecektir. Eğer mahkeme, nefsi müdafaa şartlarının sağlandığını kabul ederse, kişi cezalandırılmaz. Ancak, mahkeme, nefsi müdafaa şartlarının kısmen sağlandığını kabul ederse, kişi kasten adam öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılabilir. Nefsi müdafaa şartlarının sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi, her olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, nefsi müdafaa iddiasında bulunan kişilerin bir avukata danışmaları tavsiye edilir.

14 Yaşında Adam Öldürmenin Cezası

Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 31/2. maddesine göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ceza sorumluluğu yoktur. Bu nedenle, 14 yaşındaki bir kişinin cinayet işlemesi durumunda, bu kişi hakkında ceza davası açılmaz. Ancak, bu durum, çocuğun cezadan muaf tutulması anlamına gelmez. Ceza Kanunu’nun 31/3. maddesine göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında, suçun ağırlığına göre, ıslah ve koruma tedbirine hükmedilir. Bu tedbirler, çocuk ıslahevine veya çocuk eğitim evine gönderilme, bir meslek veya sanat öğrenmesi için bir kuruma yerleştirilme, vesayet altına alınması veya ergin olana kadar bir kişinin gözetimine verilmesi gibi tedbirlerdir.

Ceza Mahkemesi, çocuğun işlediği suçun niteliğini, failin ruhsal durumunu, çevre koşullarını ve diğer hususları göz önünde bulundurarak, çocuğun ıslah ve korunması için en uygun tedbiri belirler. 14 yaşındaki bir kişinin cinayet işlemesi durumunda, aşağıdaki süreçler gerçekleşir: Çocuk, polis tarafından gözaltına alınır ve Cumhuriyet Savcılığına sevk edilir. Cumhuriyet Savcısı, çocuğun ifadesini alır ve soruşturma başlatır. Soruşturma sonucunda, Cumhuriyet Savcısı, çocuğun ceza davası açılmasının gerekip gerekmediğine karar verir. Eğer Cumhuriyet Savcısı, ceza davası açılmasına gerek olmadığını düşünürse, dosyayı Çocuk Mahkemesine gönderir.

Çocuk Mahkemesi, çocuğun işlediği suçun niteliğini, failin ruhsal durumunu, çevre koşullarını ve diğer hususları göz önünde bulundurarak, çocuğun ıslah ve korunması için en uygun tedbiri belirler. Çocuğun işlediği suçun ağırlığına göre, ıslah ve koruma tedbirlerinin süresi değişebilir. Bu süre, en fazla 3 yıl olabilir. Islah ve koruma tedbirlerinin amacı, çocuğun suç işleme eğilimini ortadan kaldırmak ve onu topluma kazandırmaktır. Bu amaçla, çocuk, ceza infaz kurumlarında veya özel kurumlarda eğitilir ve rehabilite edilir.

Tasarlayarak Adam Öldürmenin Cezası

Tasarlayarak adam öldürme, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu suç, failin bilerek ve isteyerek, planlayarak ve uzun süreli bir düşünce sonucunda bir başka insanı öldürmesidir. Tasarlayarak adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kesinleşmiş bir hükümle hükümlünün ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmesidir.

Tasarlayarak adam öldürme suçunun cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması, bu suçun toplum düzeni açısından çok ciddi bir suç olduğunu göstermektedir. Bu suç, bir insanın yaşam hakkına karşı işlenen bir suçtur ve toplumda güven ve huzuru bozucu bir etki yaratmaktadır. Tasarlayarak adam öldürme suçunun cezasında indirim yapılması mümkündür. Bu indirim, haksız tahrik veya iyi hal indirimi şeklinde olabilir. Haksız tahrik indirimi, failin, mağdur tarafından işlenen bir haksız fiilden dolayı duyduğu hiddet veya elemin etkisi altında suçu işlemesi halinde uygulanır. Bu indirim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına indirilmesine neden olur.

İyi hal indirimi, failin suçu işledikten sonra gösterdiği pişmanlık, suçun işlenmesine neden olan nedenler ve failin geçmişi gibi hususlar dikkate alınarak uygulanır. Bu indirim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına indirilmesine neden olabilir. Tasarlayarak adam öldürme suçu, toplum düzeni açısından çok ciddi bir suçtur. Bu suçun cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması, bu suçun toplumda güven ve huzuru bozucu bir etki yarattığını göstermektedir.

Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu ceza, müebbet hapis cezasından daha ağır bir ceza olup, failin yaşam boyu hapis cezasına çarptırılmasını gerektirmektedir. Bu suçun cezasının ağır olması, failin toplum açısından tehlikelilik oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu suçu işleyen failler, insan hayatına değer vermeyen ve acımasız kişilerdir. Bu kişilerin toplum içinde serbest bırakılması, başkalarına zarar verme riskini artırmaktadır. Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçunun önlenmesi için, toplumda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu suçların önlenmesi için, bireylerin şiddete karşı bilinçlendirilmesi ve şiddete başvurmadan çözüm yolları bulmaya teşvik edilmesi önemlidir.

Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Kan gütme saikiyle adam öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde kasten öldürme suçunun ağırlaştırıcı nedenlerinden biri olarak düzenlenmiştir. Buna göre, kasten öldürme suçunun kan gütme saikiyle işlenmesi halinde faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Kan gütme saikiyle adam öldürme suçunun cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis olması, bu suçun toplumda kabul edilemez ve cezasız bırakılmaması gerektiğini göstermektedir. Ancak, bu cezanın kan davalarını sona erdirmediği de bilinmektedir. Kan davalarının sona erdirilmesi için, bu geleneğin kökenine inilmesi ve bu geleneğin sürdürülmesinde etkili olan nedenlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için, toplumsal bilincin artırılması, eğitim ve kültür çalışmalarına ağırlık verilmesi ve kan davalarına karşı caydırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Namus Nedeniyle ve Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK), kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden biri olarak “töre saikiyle öldürme” suçu düzenlenmiştir. Töre saikiyle öldürme suçu, failin, mağduru, “namus” kavramına ilişkin toplumsal veya ailevi bir inanç veya gelenek nedeniyle öldürmesidir. TCK’nın 82. maddesine göre, töre saikiyle öldürme suçu, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, failin suçu haksız tahrik altında veya cebir veya tehdit altında işlediği takdirde, cezası 12 yıldan az olmamak üzere 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına indirilebilir. Töre saikiyle öldürme suçunun cezasının ağırlaştırılmasının nedeni, bu suçun toplumda yarattığı infial ve mağdurların genellikle kadınlar olmasıdır. Töre saikiyle işlenen cinayetler, kadınların yaşam hakkını ihlal eden, kadına yönelik şiddetin en ağır örneklerinden biridir.

Kasten Öldürme Suçunda Dava Zamanaşımı

Dava zamanaşımı, bir suçun işlenmesinden sonra, suçun faili hakkında dava açılabilmesi veya açılmış bir davanın devam edebilmesi için belirli bir sürenin geçmesini ifade eden bir hukuki kavramdır. Kasten öldürme suçunda dava zamanaşımı süresi, suçun işlenmesinden itibaren 25 yıldır. Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır. Dava zamanaşımı süresi dolduğunda, suçun faili hakkında dava açılamaz veya açılmış bir dava düşer. Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinde ise dava zamanaşımı süresi 30 yıldır. Nitelikli hal, suçun daha ağır cezayı gerektiren bir şekilde işlenmesidir. Kasten öldürme suçunda dava zamanaşımı, suçun failinin cezalandırılmasını zorlaştırabilecek bir unsurdur. Bu nedenle, suçun işlenmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede dava açılması ve yargılamanın ivedilikle sonuçlandırılması önemlidir.

Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl?

Türkiye Cumhuriyeti’nde adam öldürmenin cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kasten adam öldürme suçunun cezası müebbet hapistir. Kasten adam öldürme suçunun temel şekli, bir insanı bilerek ve isteyerek öldürmektir. Bu suçun cezası, her koşulda müebbet hapistir. Suçun nitelikli hallerinde ise, ceza artar. Örneğin, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoy veya altsoya veya eşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı, işlenen kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kasten adam öldürme suçunun cezası müebbet hapistir. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunda ise, temel ceza 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun nitelikli hallerinde ise, teşebbüs halindeki ceza da nitelikli hale göre artar.

Örneğin, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoy veya altsoya veya eşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı, işlenen kasten öldürme suçunun teşebbüs halindeki cezası, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun cezasının belirlenmesinde, suçun işleniş şekli, mağdurun yaşı, cinsiyeti, sosyal durumu, failin kastının yoğunluğu, failin geçmişteki suçları gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun cezası, kasten adam öldürme suçunun cezasından daha hafiftir. Ancak, bu suçun cezası da oldukça ağırdır. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun işlenmesi halinde, fail, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

Yanlışlıkla Adam Öldürmenin Cezası Ne Kadar?

Taksirle adam öldürme suçunun cezası, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, suçun birden fazla kişinin ölümüne neden olması veya bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, ceza iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır. Taksirle adam öldürme suçunun cezası, failin kusurunun ağırlığına göre de değişebilir. Failin bilinçli taksirle hareket etmesi hâlinde, cezanın 1/3’ten 1/2 oranına kadar arttırılması mümkündür. Örneğin; taksirle adam öldürme neticesinde 3 yıl ceza alacak bir fail, bilinçli taksir halinde 4 yıl ile 4,5 yıl arası ceza alabilir. Yanlışlıkla adam öldürme suçu, failin cezalandırılabilmesi için, failin eyleminin ölümün meydana gelmesinde nedensellik bağı taşıması gerekir. Yani, failin eylemi olmasaydı ölüm meydana gelmeyecekti.

Ayrıca, failin eyleminin hukuka aykırı olması gerekir. Bu, failin eyleminin kanuna aykırı olması veya kanuna aykırı bir şekilde yapılması gerekir. Yanlışlıkla adam öldürme suçunun unsurları, failin eylemi, eylemin ölümün meydana gelmesinde nedensellik bağı taşıması ve eylemin hukuka aykırı olmasıdır. Bu unsurların varlığı hâlinde, fail taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılır. Taksirle adam öldürme suçunun cezası, failin eyleminin ağırlığına göre değişebileceğinden, failin cezadan kurtulması veya ceza miktarının azaltılması için avukata danışılması tavsiye edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir