Haberler

İran Uyruklu Müvekkilimizin Sınır Dışı Edilme Kararını İstanbul 1. İdare Mahkemesi İptal Etti

İran Uyruklu Müvekkilimizin Sınır Dışı Edilme Kararını İstanbul 1. İdare Mahkemesi İptal Etti

İran Uyruklu Müvekkilimizin Sınır Dışı Edilme Kararını İstanbul 1. İdare Mahkemesi İptal Etti. Devletlerin temel hak ve özgürlükleri derinden etkileyen sınırdışı etme kararlarını alırken ve bunları uygularken uluslararası hukuka ve uluslararası hukukun dayanağı olan evrensel standartlara uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90/V. maddesine 2004 yılında eklenen hükmü dikkate aldığımızda, Türkiye’de sınırdışı etme kararı uygulanırken sınırdışı etmeye ilişkin temel iç hukuk düzenlemelerinin yanı sıra başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Ek Protokolleri ve bunların uygulayıcısı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da dikkate almak mecburiyeti söz konusudur.

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce müvekkil hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu md. 54/1-d bendi uyarınca “Kamu düzeni veya güvenliğini ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturma” gerekçesiyle hakkında sınır dışı etme kararı verilmiştir.  Bu karara karşı tarafımızca İstanbul 1. İdare Mahkemesine yaptığımız itiraz sonucunda mahkeme İl Göç İdaresinin vermiş olduğu kararı kesin olarak iptal etmiştir.

Mahkeme kararında özetle; kişilere hak arama imkânı verilmeden sınır dışı edilemeyeceği, kişiler hakkında sadece soruşturma dosyasının olması nedeniyle kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu kanaatine varılamayacağı, bu yönde yapılacak bir değerlendirmeyi haklı kılacak somut bir delilin mevcut olması gerektiği aksi takdirde 6458 sayılı Kanun”un 54/1-f bendi uyarınca sınır dışı kararı alınamayacağı ifade edilmiştir.

Sınır Dışı Etme (Deport) ve idari Gözetim Kararına karşı  hukuki destek için Mert Hukuk Bürosu ile sitemizdeki iletişim kanalları vasıtasıyla irtibata geçebilirsiniz.

İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ KARARIMIZ EKTEDİR. AŞAĞIDAKİ “Döküman İndir” BUTONUNA BASINIZ.     

İran Uyruklu Müvekkilimizin Sınır Dışı Edilme Kararını İstanbul 1. İdare Mahkemesi İptal Etti

(English Version)  

States are required to act in accordance with international law and universal standards, which are the basis of international law, while taking and implementing deportation decisions that deeply affect fundamental rights and freedoms. In this context, 90/V of the Constitution of the Republic of Turkey. When we consider the provision added to the article in 2004, when applying the deportation decision in Turkey, it is obligatory to take into account the main domestic legal regulations regarding deportation, in particular the Additional Protocols to the European Convention on Human Rights and the decisions of the European Court of Human Rights, which is its implementer.

Istanbul Governor”s Office, Provincial Directorate of Migration Management, about the client, Law No. 6458 on Foreigners and International Protection, art. Pursuant to sub-paragraph 54/1-d, a deportation decision was made on the grounds of “posing a threat to public order or security or public health”. As a result of our appeal to the Istanbul 1st Administrative Court against this decision, the court definitively canceled the decision of the Provincial Immigration Administration.
 
In summary, the court decision; Persons cannot be deported without being given the opportunity to seek their rights, it cannot be concluded that they pose a threat to public security just because there is an investigation file, and there must be concrete evidence to justify an assessment to be made in this direction, otherwise, Article 54/1-f of Law No. 6458 It was stated that a deportation decision could not be taken pursuant to.

For legal support against the Deportation (Deport) and Administrative Detention Decision, you can contact Mert Law Firm through the communication channels on our website.

THE DECISION OF THE ISTANBUL 2nd CRIMINAL JUDGMENT OF PEACE IS ATTACHED. CLICK THE “Döküman İndir” BUTTON BELOW.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir