İdari Gözetim Kararının Kaldırılması ve Sınır Dışı Etme (Deport) Durdurma Kararımız

 

İstanbul İl Göç İdaresi, İran uyruklu müvekkil hakkında 21.06.2022 tarihli kararı ile hem 6458 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca Sınır Dışı Etme (Deport) hem de 57/2. maddesi uyarınca “kamu düzeni açısından tehdit” riskine dayalı İdari Gözetim Kararı vermiştir.

İstanbul İl Göç İdaresinin 21.06.2022 tarihli kararına karşı yapmış olduğumuz itiraz neticesinde İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, müvekkil hakkında verilen İdari Gözetim Kararını kaldırmış ve müvekkilin Geri Gönderme Merkezinden salıverilmesine karar vermiştir.

İstanbul İl Göç İdaresinin müvekkil hakkında vermiş olduğu Sınır Dışı Etme (Deport) kararına karşı İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz dava ise derdesttir ve devam etmektedir. 

Sınır Dışı Etme (Deport) ve idari Gözetim Kararına karşı  hukuki destek için Mert Hukuk Bürosu ile sitemizdeki iletişim kanalları vasıtasıyla irtibata geçebilirsiniz.

İSTANBUL 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİ KARARIMIZ EKTEDİR. AŞAĞIDAKİ "Döküman İndir" BUTONUNA BASINIZ.         

 

(English Version)

Istanbul Provincial Immigration Administration, with its decision dated 21.06.2022 about the Iranian client, has both Deportation (Deport) and 57/2. Administrative Oversight Decision based on the risk of "threat to public order".

As a result of our appeal against the decision of the Istanbul Provincial Immigration Administration dated 21.06.2022, the Istanbul 2nd Criminal Court of Peace lifted the Administrative Oversight Decision about the client and decided to release the client from the Removal Center.

The lawsuit we filed in the Administrative Court against the Deportation decision of the Istanbul Provincial Immigration Administration about the client is pending and continues.

For legal support against the Deportation (Deport) and Administrative Detention Decision,
you can contact Mert Law Firm through the communication channels on our website.

THE DECISION OF THE ISTANBUL 2nd CRIMINAL JUDGMENT OF PEACE IS ATTACHED. CLICK THE "Döküman İndir" BUTTON BELOW.

 

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku