Makaleler

Biber Gazı Silah Mıdır?

Biber Gazı Silah Mıdır?

Biber Gazı Silah Mıdır? Günümüzde, güvenlik güçlerinin olaylara müdahalede kullandığı araç ve gereçler arasında yer alan biber gazı, tartışmalara neden olan bir konu haline gelmiştir. Bazıları biber gazını sadece savunma amaçlı bir araç olarak görürken, diğerleri bunun silah olarak kullanımını eleştirmektedir. Bu makalede, hukuki perspektiften biber gazının statüsünü ve kullanımını ele alacak ve bu konudaki tartışmalara bir açıklık getireceğiz.

Biber Gazı ve Hukuki Çerçeve

Biber gazı, genellikle kalabalıkları dağıtmak, olaylara müdahale etmek veya kişileri etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan bir savunma aracı olarak tasarlanmıştır. Ancak, bu tür araçların kullanımıyla ilgili bazı etik ve hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Uluslararası hukuk ve iç hukuk sistemlerinde, güvenlik güçlerinin güç kullanımını sınırlayan belirli normlar bulunmaktadır.

Biber gazının kullanımı genellikle güvenlik güçlerinin kamu düzenini sağlama ve toplumsal olaylara müdahale etme amacıyla gerçekleşir. Ancak, bu kullanımın keyfi veya orantısız olması durumunda, hukuki sorumluluklar doğabilir. Hukukun, güç kullanımının sınırlarını çizmeye çalıştığı bir gerçektir ve bu çerçeve içinde biber gazının kullanımı da değerlendirilmelidir.

Mert Hukuk Burosu

Biber Gazının Silah Olarak Kabul Edilmesi

Biber Gazı Silah Mıdır? Bazı eleştirmenler, biber gazını silah olarak değerlendirir ve bu tür araçların sivil toplumu sindirme amacıyla kullanıldığını ileri sürer. Bu görüşe göre, biber gazı kullanımı, hukukun temel prensiplerine aykırı olabilir ve sivil hakları ihlal edebilir. Bu noktada, hukuki düzenlemelerin biber gazının kullanımını sınırlamak veya denetlemek amacıyla olup olmadığı önemlidir.

Biber Gazının Savunma Amaçlı Kullanımı

Diğer bir perspektif ise biber gazını sadece savunma amaçlı bir araç olarak gören görüştür. Güvenlik güçlerinin, kalabalıkları kontrol altında tutma ve tehlikeli durumları önleme amacıyla biber gazı kullanmasının meşru olduğunu savunanlar, bu aracın hukuki çerçevede yer aldığını ve belirli durumlarda etkili bir savunma aracı olduğunu savunmaktadır.

Sonuç olarak, biber gazı, kullanımıyla ilgili hukuki ve etik sorunları beraberinde getiren bir savunma aracıdır. Ancak, bu sorunlar, hukuki düzenlemeler ve etik standartlar çerçevesinde ele alınarak çözülebilir. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullanımında şeffaf, orantılı ve meşru bir yaklaşım benimsemesi, hukuki sorumlulukları en aza indirmeye ve kamu güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir.

Biber Gazı Silah Mıdır? Örnek Karar

Yargıtayın aşağıda metnine yer verdiğimiz kararında özetle; Sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazı, 5237 sayılı TCK”nin 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek sanığa TCK”nin 86/3-e maddesi uygulanmalı ve sanığa kasten yaralama suçundan ceza verilmesi gerekmektedir. Peki biber gazını taşımak veya yanında bulundurmak da suç mudur? Biber Gazı Silah Mıdır? Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesinin örnek kararına bakalım…

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2011/38244

K. 2013/6627

T. 20.2.2013

KASTEN YARALAMA ( Sanığın Suçta Kullanmış Olduğu Biber Gazının Silah Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği )

• BİBER GAZI İLE YARALAMA ( Kasten Yaralama – Sanığın Suçta Kullanmış Olduğu Biber Gazının Silah Niteliğinde Olduğu )

• SİLAHLA YARALAMA ( Kasten Yaralama – Sanığın Suçta Kullanmış Olduğu Biber Gazının Silah Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.6, 86

ÖZET : Kasten yaralama suçunda; sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazının silah niteliğinde olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1 ) Duruşmada sanığa okunduğu belirtilen nüfus ve adli sicil kayıtlarının denetime olanak sağlayacak biçimde dosyada bulundurulmaması,

2 ) Sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazının 5237 sayılı TCK”nin 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek sanığa TCK”nin 86/3-e maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK”un 321. maddesi gereğince talebe uygun olarak BOZULMASINA, 20.02.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Konu ile ilgili KANUN MADDESİ:

5237 TCK MADDE 86

Kasten yaralama
(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

DEĞERLENDİRME:

Toplumsal yaşam, her zaman insanlar için bir tehdit oluşturur. İnsanlar, bu tehdit karşısında her ne kadar kendilerince önlem almak isteseler de bazen farkında olmadan suç veya kabahat işlemiş olurlar. Bilindiği üzere, kanunu bilmemek mazeret değildir. Yukarıda yazılı Yargıtay kararında özetle, olay esnasında zarar verme kastı ile biber gazı kullanmak ve karşıdakinin yaralanmasına sebebiyet vermek, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğu ifade edilmiştir. Biber gazını bir suç işlemek amacıyla kullanmak suç, yanında bulundurmak ise kabahattir. 

Suç fiilinin yaptırımı Türk Ceza Kanununda, bulundurmak fiilinin yaptırımı ise Kabahatler Kanununda yer almaktadır. Ancak şu da bir gerçektir ki her olay, kendi içerisinde kendine has şartları ile  değerlendirilmelidir. Dolayısıyla kasten yaralama fiilinin silahla işlenmesi, cezayı arttırıcı sebep olduğu için muhakkak bir ceza avukatı ile süreç takip edilmelidir. Bu bağlamda sitemizdeki iletişim kanallarından büromuzla iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.

2 thoughts on “Biber Gazı Silah Mıdır?

  1. Fetih dedi ki:

    Biber gazı taşımak suçmu

    1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

      Olayına göre değişmektedir. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir