Makaleler

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu TCK 245

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu TCK 245

Türk Ceza Kanunu madde 245’te Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.”

Buna göre;

– Başkasına ait bir banka veya kredi kartını; sahibinin rızası olmadan kullandığında,

– Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek bir kart üretildiğinde, devredildiğinde, satın alındığında yahut kabul edildiğinde bu suç meydana gelebilecektir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Eşe veya Anne Babaya Karşı İşlenebilir mi?

Maddenin her fıkrasında suçun cezası niteliği itibariyle değişmektedir. Maddenin 4. Fıkrasında ise suçun altsoy veya üstsoya karşı yahut aynı konutta yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi hallerinde cezaya hükmolunmayacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu suç maddede yazılan kişilere karşı işlendiğinde mahkemece ceza verilmesine yer olmadığına karar verilecektir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası Nedir? Hapis Cezası Çıkar mı?

Bu suçun cezası yukarıda da belirtildiği üzere hem hapis cezası hem de adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Suçun işlendiği tarih itibariyle yürürlükte olan infaz kanunlarına göre yapılacak hesaplama ile bu suçtan mahkumiyet alan bir kişinin denetimli serbestlikle salıverilme ihtimali değişkenlik gösterebilecektir. Alanında uzman avukatlardan destek almak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir