Makaleler

Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?

Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?

“Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?” konusunu ele alan sorularınızı şimdi sizler için cevaplayacağız.

1 Yıl 8 Ay Cezanın Yatarı 2023

1 yıl 8 ay hapis cezasının yatarı, 2023 yılı itibarıyla bulunmamaktadır. 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı yasasıyla birlikte, 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanmaktadır. Bu nedenle, 1 yıl 8 ay hapis cezası alan bir hükümlü, cezasını çekmeden doğrudan tahliye olacaktır. Ancak;

-Kasten öldürme (TCK m.81) 

-Kasten yaralama (TCK m.82)

-İşkence (TCK m.96)

-Cinsel saldırı (TCK m.102)

-Terörle bağlantılı suçlar (TCK m.314)

-Kasten öldürmeye teşebbüs (TCK m.83)

-Kasten yaralama sonucu ölüm (TCK m.84)

-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87)

-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109)

-Cinsel saldırı sonucu ölüm (TCK m.103)

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti (TCK m.188)

bu suçlar nedeniyle hüküm giyen kişiler, birden fazla suçtan ceza almış veya bu suçları tekrar etmiş olan kişiler, doğrudan tahliye hakkından yararlanamamaktadır.  Bu durumlarda, hükümlünün koşullu salıverilme süresini hesaplamak için bir avukata danışılması tavsiye edilir.

3 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar?

3 yıl hapis cezasının yatarı, 2023 yılı itibarıyla bulunmamaktadır. 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı yasasıyla birlikte, 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanmaktadır. Bu nedenle, 3 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, cezasını çekmeden doğrudan tahliye olacaktır. Ancak;

-Kasten öldürme (TCK m.81) 

-Kasten yaralama (TCK m.82)

-İşkence (TCK m.96)

-Cinsel saldırı (TCK m.102)

-Terörle bağlantılı suçlar (TCK m.314)

-Kasten öldürmeye teşebbüs (TCK m.83)

-Kasten yaralama sonucu ölüm (TCK m.84)

-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87)

-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109)

-Cinsel saldırı sonucu ölüm (TCK m.103)

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti (TCK m.188)

bu suçlar nedeniyle hüküm giyen kişiler, birden fazla suçtan ceza almış veya bu suçları tekrar etmiş olan kişiler, doğrudan tahliye hakkından yararlanamamaktadır.  Bu durumlarda, hükümlünün koşullu salıverilme süresini hesaplamak için bir avukata danışılması tavsiye edilir.

2 Yıl 6 Ay Ceza Alan Ne Kadar Yatar?

2 yıl 6 ay hapis cezasının yatarı, 2023 yılı itibarıyla bulunmamaktadır. 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı yasasıyla birlikte, 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanmaktadır. Bu nedenle, 2 yıl 6 ay hapis cezası alan bir hükümlü, cezasını çekmeden doğrudan tahliye olacaktır. Ancak;

-Kasten öldürme (TCK m.81) 

-Kasten yaralama (TCK m.82)

-İşkence (TCK m.96)

-Cinsel saldırı (TCK m.102)

-Terörle bağlantılı suçlar (TCK m.314)

-Kasten öldürmeye teşebbüs (TCK m.83)

-Kasten yaralama sonucu ölüm (TCK m.84)

-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87)

-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109)

-Cinsel saldırı sonucu ölüm (TCK m.103)

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti (TCK m.188)

bu suçlar nedeniyle hüküm giyen kişiler, birden fazla suçtan ceza almış veya bu suçları tekrar etmiş olan kişiler, doğrudan tahliye hakkından yararlanamamaktadır.  Bu durumlarda, hükümlünün koşullu salıverilme süresini hesaplamak için bir avukata danışılması tavsiye edilir.

2 Yıl 1 Ay Ceza Yatarı

2 yıl 1 ay hapis cezasının yatarı, 2023 yılı itibarıyla bulunmamaktadır. 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı yasasıyla birlikte, 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanmaktadır. Bu nedenle, 2 yıl 1 ay hapis cezası alan bir hükümlü, cezasını çekmeden doğrudan tahliye olacaktır. Ancak;

-Kasten öldürme (TCK m.81) 

-Kasten yaralama (TCK m.82)

-İşkence (TCK m.96)

-Cinsel saldırı (TCK m.102)

-Terörle bağlantılı suçlar (TCK m.314)

-Kasten öldürmeye teşebbüs (TCK m.83)

-Kasten yaralama sonucu ölüm (TCK m.84)

-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87)

-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109)

-Cinsel saldırı sonucu ölüm (TCK m.103)

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti (TCK m.188)

bu suçlar nedeniyle hüküm giyen kişiler, birden fazla suçtan ceza almış veya bu suçları tekrar etmiş olan kişiler, doğrudan tahliye hakkından yararlanamamaktadır.  Bu durumlarda, hükümlünün koşullu salıverilme süresini hesaplamak için bir avukata danışılması tavsiye edilir.

2 Yıl 6 Ay Ceza Alan Denetimli Serbestlik

2 yıl 6 ay hapis cezası alan bir hükümlü, 2023 yılı itibarıyla denetimli serbestlikten yararlanma hakkına sahiptir. Bu, hükümlünün cezasını çekmesinin ardından, kalan 1 yıl 3 ayını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçireceği anlamına gelir. Bu süre zarfında hükümlü, belirli kurallara uymak ve denetimli serbestlik görevlisinin kontrolünde olmak zorundadır. Denetimli serbestlik kapsamında hükümlüden yerine getirmesi beklenen yükümlülükler şunlardır:

– Belirli bir yerde ikamet etmek

– Belirli bir işte çalışmak veya eğitim görmek

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamak

– Hükümlüye verilen diğer yükümlülükleri yerine getirmek

Hükümlü, denetimli serbestlik süresi boyunca bu yükümlülükleri yerine getirmezse, denetimli serbestlikten çıkarılabilir ve kalan cezasını cezaevinde çekmek zorunda kalabilir. Denetimli serbestlik, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve suç tekrarı riskinin azaltılması amacıyla uygulanan bir ceza infaz kurumudur. Ancak, 2 yıl 6 ay hapis cezası alan bir hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için, aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

– Hükümlünün suçun işlenmesinden sonra kasıtlı bir suç işlememiş olması

– Hükümlünün iyi halli olması

Hükümlünün iyi halli olup olmadığı, infaz kurumunda geçirdiği süre boyunca, hükümlünün davranışları, tutumları ve hükümlünün suçu işlediği sıradaki ruhsal durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Denetimli serbestlik süresi, hükümlünün cezasını çekmeye başladığı tarihten itibaren başlar ve hükümlünün ceza süresinin 1/2’sini kapsar. Örneğin, 2 yıl 6 ay hapis cezası alan bir hükümlü, cezasını çekmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl 3 ay boyunca denetimli serbestlik kapsamında dışarıda kalır. Bu sürenin sonunda, hükümlü koşullu salıverilir. Denetimli serbestlik süresince, hükümlü hakkında aşağıdaki yükümlülükler uygulanır:

– Hükümlü, denetimli serbestlik görevlisinin kontrolünde ve denetimi altındadır.

– Hükümlü, denetimli serbestlik görevlisinin belirlediği adreste ikamet eder.

– Hükümlü, denetimli serbestlik görevlisinin belirlediği işte çalışır veya eğitim görür.

– Hükümlü, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaz.

– Hükümlü, denetimli serbestlik görevlisinin verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirir.

– Hükümlü, denetimli serbestlik süresi boyunca bu yükümlülükleri yerine getirmezse, denetimli serbestlikten çıkarılabilir ve kalan cezasını cezaevinde çekmek zorunda kalabilir.

Açık Cezaevine Girdi Çıktı Kaç Gün? Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?

Açık cezaevine girdi çıktı süresi, hükümlünün cezasının süresine, infaz hâkimliği ve savcılık yüküne, gittiğiniz cezaevinin iş yüküne ve avukatınızın becerisi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, açık cezaevine girdi çıktı süresi 1 ila 10 gün arasındadır. Ancak, bazı hallerde bu süre 15 veya 30 güne kadar uzayabilir. Cezanın süresi kısaysa, girdi çıktı süresi de kısa olacaktır. Örneğin, 1 yıl veya daha az süreli bir ceza alan hükümlü, genellikle 1 gün içinde girdi çıktı işlemini tamamlayabilir. Cezanın süresi uzunsa, girdi çıktı süresi de uzun olacaktır. Örneğin, 5 yıl veya daha fazla süreli bir ceza alan hükümlü, genellikle 5-10 gün içinde girdi çıktı işlemini tamamlayabilir.

İnfaz hâkimliği ve savcılık yükünün fazla olduğu dönemlerde, girdi çıktı süresi de uzayabilir. Örneğin, tatil dönemleri veya infaz yasası gibi değişikliklerin yapıldığı dönemlerde girdi çıktı süresi daha uzun olabilir. Cezaevinin iş yükünün fazla olduğu dönemlerde, girdi çıktı süresi de uzayabilir. Örneğin, yeni açılan cezaevlerinde veya mahkûm sayısının fazla olduğu cezaevlerinde girdi çıktı süresi daha uzun olabilir.

Avukatınızın becerisi, girdi çıktı süresini kısaltmaya yardımcı olabilir. Avukatınız, işlemlerin hızlıca değerlendirilmesi ve işleme alınması için gerekli girişimlerde bulunabilir. Bu durum girdi çıktı için cezaevinde geçirilecek süreyi kısaltabilir. 

10 Ay Hapis Cezası Aldım Yatar Mıyım?

10 ay hapis cezası, Türk Ceza Kanunu’na göre kısa süreli hapis cezasıdır. Bu nedenle, cezanın ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Cezanın ertelenmesi, hükümlünün cezasını çekmeden denetim süresine tabi tutulması anlamına gelir. Denetimli serbestlik süresi, hükmedilen hapis cezasının süresinin yarısından az olamaz. Örneğin, 10 ay hapis cezası alan bir hükümlü, 5 ay denetim süresiyle cezasını erteleyebilir.

Cezanın para cezasına çevrilmesi, hükümlünün cezasını hapis yerine para ödeyerek çekmesi anlamına gelir. Para cezasının miktarı, hükmedilen hapis cezasının süresine ve hükümlünün ekonomik durumuna göre belirlenir. Örneğin, 10 ay hapis cezası alan bir hükümlüye, 100.000 TL’ye kadar para cezası verilebilir.

Cezanızı ertelemek veya para cezasına çevirmek için, avukatınıza başvurmanız gerekir. Avukatınız, sizinle birlikte dosyanızı inceleyerek, cezanızın ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi için gerekli başvuruları yapacaktır.

10 ay hapis cezası almış olmanız, mutlaka hapis yatacağınız anlamına gelmez. Cezanın ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi için başvuru yapmanız halinde, cezanızı çekmeden serbest kalma şansınız vardır.

5 Ay hapis Cezası Alan Ne Kadar Yatar?

5 ay hapis cezası, Türk Ceza Kanunu’na göre kısa süreli hapis cezasıdır. Bu nedenle, cezanın ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi mümkündür. Cezanın ertelenmesi, hükümlünün cezasını çekmeden denetim süresine tabi tutulması anlamına gelir. Denetimli serbestlik süresi, hükmedilen hapis cezasının süresinin yarısından az olamaz. Örneğin, 5 ay hapis cezası alan bir hükümlü, 2,5 ay denetim süresiyle cezasını erteleyebilir.

Cezanın para cezasına çevrilmesi, hükümlünün cezasını hapis yerine para ödeyerek çekmesi anlamına gelir. Para cezasının miktarı, hükmedilen hapis cezasının süresine ve hükümlünün ekonomik durumuna göre belirlenir. Örneğin, 5 ay hapis cezası alan bir hükümlüye, 50.000 TL’ye kadar para cezası verilebilir. 5 ay hapis cezası almış olmanız, mutlaka hapis yatacağınız anlamına gelmez. Cezanın ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi için başvuru yapmanız halinde, cezanızı çekmeden serbest kalma şansınız vardır.

5 ay hapis cezasının ertelenip ertelenmeyeceği, hükümlünün geçmişteki suç geçmişi, suçun işleniş şekli ve suçun topluma ve mağdura verdiği zarar gibi faktörlere bağlıdır. 5 ay hapis cezasının para cezasına çevrilip çevrilmeyeceği ise, hükümlünün ekonomik durumu, suçun işleniş şekli ve suçun topluma ve mağdura verdiği zarar gibi faktörlere bağlıdır. Cezanızı ertelemek veya para cezasına çevirmek için, avukatınıza başvurmanız gerekir. Avukatınız, sizinle birlikte dosyanızı inceleyerek, cezanızın ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi için gerekli başvuruları yapacaktır.

25 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar?

25 yıl hapis cezasının yatarı, Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesine göre, “hükümlünün ceza süresinin yarısını çekmesi” şeklinde belirlenmiştir. Bu nedenle, 25 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 12 yıl 6 ay ceza çekmelidir. Ancak, Türk Ceza Kanunu’nun 110. maddesine göre, “iyi hâlli hükümlüler, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.” İyi hâl, hükümlünün, hapishanede bulunduğu süre içerisinde, kurallara uyması, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılması, meslek edinmesi ve diğer olumlu davranışları ile kendini topluma kazandırmaya yönelik çaba göstermesi olarak tanımlanır.

İyi hâlli bir hükümlü, “ceza süresinin üçte ikisini çekmesi” halinde, koşullu salıverilmeden yararlanabilir. Bu nedenle, 25 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, iyi hâlli olması halinde, 12 yıl ceza çekmelidir. Bu nedenle, 25 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün yatarı, “iyi hâlli olması halinde 9 yıl 6 ay, iyi hâlli olmaması halinde 12 yıl 6 ay” şeklindedir. İyi hâl indirimi, hükümlünün infaz hâkimliği tarafından, hükümlünün hapishanede bulunduğu süre içerisindeki davranışları ve tutumu göz önünde bulundurularak kararlaştırılır. İyi hâl indirimi, hükümlünün cezasının yarısını, üçte birini veya dörtte birini oluşturabilir. İyi hâl indirimi, hükümlünün cezasını çekme süresi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İyi hâl indirimi alan bir hükümlü, cezasını daha kısa sürede çekebilir.

5 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar ?

5 yıl hapis cezasının yatarı, 2023 yılı itibarıyla bulunmamaktadır. 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı yasasıyla birlikte, 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanmaktadır. Bu nedenle, 5 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, cezasını çekmeden doğrudan tahliye olacaktır. Ancak;

-Kasten öldürme (TCK m.81) 

-Kasten yaralama (TCK m.82)

-İşkence (TCK m.96)

-Cinsel saldırı (TCK m.102)

-Terörle bağlantılı suçlar (TCK m.314)

-Kasten öldürmeye teşebbüs (TCK m.83)

-Kasten yaralama sonucu ölüm (TCK m.84)

-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87)

-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109)

-Cinsel saldırı sonucu ölüm (TCK m.103)

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti (TCK m.188)

bu suçlar nedeniyle hüküm giyen kişiler, birden fazla suçtan ceza almış veya bu suçları tekrar etmiş olan kişiler, doğrudan tahliye hakkından yararlanamamaktadır.  Bu durumlarda, hükümlünün koşullu salıverilme süresini hesaplamak için bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir