Haberler

Vergi Yapılandırma Ve Matrah Artırımı Yasası Çıktı

60c1cd8ff346b 1
Vergi Yapılandırma Ve Matrah Artırımı Yasası Çıktı

7326 sayılı Yeniden Yapılandırma ve vergi ve matrah artırımı yasası 09/06/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Peki bu yasa ne getiriyor?

Özetle;

1) Kanun 30/04/2021 öncesine ilişkin vergi,özel usulsüzlük cezaları da dahil vergi cezaları,faizler,zamlar,idari para cezaları,SGK,belediye borçları gibi alacakları yapılandırıyor.

2)Vadesi gelen kesin borçların ana parası ile Yİ-ÜFE tutarındaki ferileri süresinde ödenirse faiz,zam ve bağlı cezalar tamamen silinecek.Dava açılmış veya dava süresi geçmemiş olanlar için ise ana paranın %50″si ve ferilerin Yİ-ÜFE oranı ödenirse kalan yarısı ve feriler silinecek.

3)Gelir/Kurumlar v. matrahlarını 31/08/2021 tarihine kadar 2016(%35), 2017(%30), 2018(%25), 2019 (%20), 2020 (%15) oranlarında artıranlar ve süresinde ödeyenler hakkında bu yıllar için inceleme ve tarhiyat yapılmayacak. KDV ve stopajda ise bu oranlar %6 ile %2 arasında değişiyor.

4) Matrahsız gelir bey. edildiyse matrah artırım tutarları mükellefiyet türüne ve yıllara göre değişmek kaydıyla 31900-TL ile 63700-TL arasında yapılacak. Örn; serbest meslek erbabı bir avukat 2016 yılı için en az 47binTL artırım yapacak.Kurumlar v. için ise miktarlar daha fazla.

5)2016-2020 arası gelir/kurumlar bey. süresinde verip vergisini ödeyenler için artırdıkları matrahın %15″i,diğerleri için ise %20″si vergilendirilecek. Avukatların ödedikleri #stopaj lara ise dokunulmuyor. Bunlar, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmiyor.

6)KDV”de ise 2016-2020 arası yıllarda hiç #beyanname verilmediyse gelir/kurumlar yönünden yapılan matrah artırımının %18 oranında artırım yapılması öngörülmüş.

7)Son başvuru tarihi: 31/08/2021. Matrah artırımı için peşin veya ilk taksitin son ödeme tarihi 30/09/2021. Kalan kısım ise 2 aylık sürelerde toplam 6 taksit şeklinde ödenecek.Diğer alacaklar için ise max. 18 taksit öngörülüyor. SGK ilk taksitinin son ödeme günü ise 31/10/2021.

8)Ödemelerin peşin yapılması daha avantajlı. Bu şekilde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE”ye dahil edilen feri alacak kısmının da %90″ı tahsil edilmeyecek. Borç sadece feri alacaktan oluşuyorsa Yİ-ÜFE deki %50 indirilecek. İdari para cezalarından da %25 indirim yapılacak.

9)İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin zamlı ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

10)Şunu önemle vurgulamak gerekir ki; artırılan matrahların ödenmemesi halinde artırılan tutarlar için de ödeme emri gönderilip takip ve tahsili yapılacak. Mükellef bu şekilde matrah artırımından yararlanamayacağı gibi hem vergi aslını ödeyecek hem de artırdığı kısmı ödeyecek.

11)Bir önceki 7256 sayılı yapılandırmadan yararlananların bu Kanundan da yararlanma imkanı var.7256 kapsamında kalan taksitlerin katsayı oranlarının tahsilinden vazgeçiliyor ve bu Kanuna göre yeniden yapılandırılıyor.6736,7020,7143 kapsamındakiler ise bu Kanundan yararlanamıyor.

12)Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçlarının asıllarının ilk taksitinin 30/09/2021″e kadar, kalanının ise en çok altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, faiz ve zamlardan vazgeçiliyor. Başvuru ilgili baroya 31/08/2021″e kadar yapılmalı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir