Haberler

Vergi Barışı Süresi 31/3/2023 Tarihine Uzatıldı

62c41ab998423
Vergi Barışı Süresi 31/3/2023 Tarihine Uzatıldı

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunla varlık barışı süresi 31/3/2023 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu Kanunun 50. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15. madde ile para, döviz, altın, taşınmaz gibi birtakım varlıkların yurtiçine kazandırılması ve birtakım incelemelerden de bu şekilde muaf tutunulması amaçlanmaktadır. 

Buna göre vergi hukuku bakımından

1) Mükellefler kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları, vergi dairesine beyan edecekler.

2) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh edilip bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

3) Beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak.

4) Daha önce başlamış bir incelemenin ise beyan edilen varlıklarla ilgili olduğu ortaya çıkarsa yine tarhiyat yapılamayacak. Şayet inceleme ile ortaya çıkarılan kayıp, beyan edilenden fazlaysa yalnızca aradaki fark kadar tarhiyat yapılabilecek.

5) Vergi incelemesinde, beyan edilen varlıklar dışındaki nedenlerle fark tespit edilmesi durumunda, beyan edilenler, bulunan matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılack. Yani beyan dışı nedenler için Kanun imkan sağlamıyor.

Sonuç olarak; sahte belge düzenleme, sahte fatura kullanma, defter belge ibraz etmeme ve gizleme gibi vergi kaçakçılığı halleri haricindeki kayıt dışılık gibi matrah farkı nedenleri için bu Kanun önemli avantajlar sunuyor.

Anılan avantajlar hakkında detaylı bilgi almak için Mert Hukuk Bürosu ile sitemizdeki iletişim kanallarından irtibata geçebilirisiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir