Haberler

Son İYUK Değişikliklerini İdare Hukuku Avukatı Değerlendirdi

6103ae061973d
Son İYUK Değişikliklerini İdare Hukuku Avukatı Değerlendirdi.

Dördüncü yargı paketinde İYUK ta öngörülen bir takım değişiklikler, 7331 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girdi. Torba Kanun şeklinde düzenlenen 7331 sayılı Kanunun bir kısım maddeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngörmektedir. 

7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilk 5 maddesi 2577 sayılı İYUK”un 10, 11, 13 ve 24. maddelerini değiştirmeye yöneliktir. 

Bu düzenlemelere göre kısa ve net olarak şunu diyebiliriz ki;  İYUK 10, 11 ve 13. maddelerindeki idarenin cevap verme süreleri için daha önce öngörülen 60 günlük süre 30 güne indirilmiştir. Artık idarelere yapılan müracaatlarda ve verilen dilekçelerde idarelerin cevaplaması gereken süre 30 gündür. Dava açma gibi yasal imkanlar 30 günlük süre sona erdiğinde işlemeye başlayacaktır. Zimni ret süresi de bu şekilde 30 güne düşürülmüş olmaktadır. 30 gün içinde hiç cevap verilmediği takdirde ilgililer başvurunun reddedildiği sonucuna vararak dava açabileceklerdir.

Bu 30 günlük süre içinde idarece bir cevap verilirse ve bu cevap kesin bir cevap değilse eski düzenlemeye göre kesin cevabın bekleneceği süre 6 ay idi. 7331 sayılı Kanunla bu 6 aylık bekleme süresi de 4 aya indirildi. 

7331 sayılı Kanun ile 2577 sayılı Kanuna bir de geçici madde eklenmiştir ki bu madde de son derece önemlidir. Buna göre 14/07/2021 tarihinden önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanacaktır. Diğer bir deyişle 14/07/2021 öncesi yapılan başvurulurda eski süreler esas alınacaktır. 

Diğer taraftan bu düzenlemelerde dikkat çeken bir diğer husus da İYUK 24. maddeye bir fıkra eklenerek idare ve vergi mahkemelerinde verilen kararların yazım ve imzaları için 30 günlük süre ihdas edilmesidir. Bu düzenlemenin uygulamada karşılık bulup bulmayacağı henüz belirsiz olmasına karşın adil yargılanma bakımından oldukça önemli bir gelişmedir. Ancak şunu belirtmeden geçemeyiz ki İYUK”ta idare ve vergi mahkemelerini bağlayan sürelere mahkemelerce riayet edilmemektedir. Örneğin dosyalar tekemmül ettikten sonra 6 ay içinde sonuçlandırılması gerekirken bu süreye de uyulmamaktadır. Gerekçe olarak iş yoğunluğu öne sürülmektedir. O nedenle getirilen bu düzenlemenin de öncekiler gibi hayata geçirilmeyip kağıt üzerinde kalacağıda dair şüphelerimizde en azından bu sefer yanılmak beklentisi içindeyiz.

Sonuç olarak, İdari yargılama hukukunda usullerin çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Küçük bir usuli hata veya eksiklik dava dilekçesinin reddine veya davanızın reddedilmesine sebebiyet verir. İdare Mahkemeleri de bu konuda oldukça katıdır. O nedenle idari davalarda sürelerin ve dava açma usullerinin kaçırılmaması için idari yargılama alanında uzman avukatlarla birlikte sürecin takip edilmesi mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir