Haberler

Müvekkilimize KYK Borcu Nedeniyle Gönderilen Ödeme Emri Mahkemece İptal Edildi

626a856cb0838 scaled
Müvekkilimize KYK Borcu Nedeniyle Gönderilen Ödeme Emri Mahkemece İptal Edildi

Müvekkilimiz adına KYK borcunun tahsil edilmesi amacıyla düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesinde açtığımız dava sonucu ödeme emri iptal edildi. 

Müvekkilimiz KYK borcunu yapılandırmış olmasına rağmen ve taksitlerini de düzenli ödemesine rağmen, ayrıca henüz vadesi dahi gelmeyen birtakım borçlarını da ödeme emrine dahil ederek Kredi Yurtlar Kurumu, Müvekkilimizin borçlarının tamamının vadesi geldiğinden bahisle ödeme emri düzenleyip tahsil aşamasına geçmiştir. 

Hukuka aykırı olarak düzenlenen söz konusu ödeme emri Mahkemece “Müvekkilin ödeme emrine konu edilen vadesi gelmiş borçlarını ödediği, bir kısım vadesi gelmiş borcunu ise 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırdığı, buna rağmen davacıya gönderilen ödeme emrinin, davacının hem daha önce ödediği, hem yapılandırdığı ve hem de henüz vadesi gelmemiş taksitlerin de dahil edilerek düzenlendiği görüldüğünden, ödenen, yapılandırılan ve vadesi gelmeyen yüksek öğrenim kredisi borçlarının tahsili için düzenlenen dava konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilmek suretiyle iptal edilmiştir. 

Son dönemde KYK borçlarının tahsili amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilere ödeme emri düzenleyerek tebliğ etme yolunu izlemeye başlamıştır. Bu durum henüz geliri istenen noktalarda olmayan ve bu kredi borçlarını karşılayacak düzeyde gelire sahip bulunmayan pekçok gencimizi mağdur etmektedir. Ancak söz konusu ödeme emirleri muhatabının ödemesini yapıp yapmadığına bakmaksızın, borcun ertelenip ertelenmediğini dikkate almaksızın ve vadesi henüz gelmeyen borçların dahi tahsil edilmek istenmesine zemin hazırladığı için hukuka uygun değildir.

KYK tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda hukuki hizmet almak için MERT HUKUK BÜROSU ile sitemizdeki iletişim kanallarından irtibata geçebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir