Haberler

Karşılıksız Çek Suçunda İnfazın Durdurulmasına İlişkin Değişiklik

6103e7a7d5e28 1
Karşılıksız Çek Suçunda İnfazın Durdurulmasına İlişkin Değişiklik

Pandemi ve beraberinde getirdiği kapanma tedbirleri ile birlikte ticari hayat çok ciddi sekteye uğramış ve özellikle çek ile yapılan ödemelerin karşılıksız çıkması pek çok tacirin sayısız ceza davası ile karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Hapis cezasına varan yaptırımlar sebebiyle söz konusu konudaki talepleri karşılamak için pandemi süresince icra takipleri ve karşılıksız çeklere ilişkin yapılan düzenlemelerin bir yenisi, 28.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesine kendine yer bulan değişiklik ile 30.04.2021 tarihinden önce hakkında karşılıksızdır işlemi yapılan çekler hakkındaki yargılamalara ilişkin özel düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile gerek mahkûm olunan cezanın infazının durdurulması gerekse ceza mahkûmiyetinin tüm sonuçlarının ortadan kaldırılmasına varan yenilikler getirilmiştir.

Öncelikle söz konusu Kanun 30.04.2021 tarihine kadar işlenen çek hakkında karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dolayı mahkûm edilen kişilerin cezalarına ilişkin infaz durdurulmuştur. Değişiklik sadece infazın durdurulması ile sınırlı kalmayıp çek bedelinin 28.07.2021 tarihi itibariyle ödenmemiş kısmının onda birinin, 30.06.2022 tarihine kadar alacaklıya ödenmesi ve kalan kısmının ise 30.06.2020 tarihinden itibaren ikişer aylık arayla ve on beş eşit taksitle tamamen ödenmesi neticesinde mahkûmiyet kararının bütün sonuçları ile ortadan kalkması, daha öz ifadeyle kişinin adli sicilinden bu cezanın silinmesini de getirmektedir.  

Yukarıda ifade edilen 28.07.2021 tarihi itibariyle çek bedelinin ödenmeyen onda birlik kısmının alıcısına 30.06.2022 tarihine kadar ödenmemesi halinde ise, alacaklının şikâyeti üzerine kişi hakkındaki infazın tekrardan devam etmesine karar verilecektir. Taksitler açısından ise ilk kez bir taksit ödenmemesi halinde bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek ancak ikinci kez herhangi bir taksitin ödenmemesi halinde ise bu kez yine alacaklının şikâyeti üzerine tekrardan infazın devamına karar verilecektir.

Yukarıda yer verilen değişiklik 30.04.2021 tarihine kadar işlenmiş ve halen yargılaması devam eden suçlar bakımından da ödeme sürelerine riayet edilmesi şartıyla uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu durum ile alakalı daha detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir