Haberler

Ceza Avukatı Gözünden 4. Yargı Paketinin Ceza Kanununa Getirdiği Yenilikler

6103d27326106 1 scaled
Ceza Avukatı Gözünden 4. Yargı Paketinin Ceza Kanununa Getirdiği Yenilikler

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak da bilinen 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplam 28 maddeden oluşan pakette yer alan bazı değişikliklerin yürürlük tarihi ileri bir tarihe ertelenmiş olsa da yapılan değişikliklerin büyük bir kısmı 14.07.2021 tarihinden itibaren uygulama alanı bulmuş ve hayatımıza girmiştir. Söz konusu pakette yer alan değişikliklerin idari yargı, ceza ve ceza usul hukuku ile ceza infaz kanunu yönünden getirdiği değişiklikler bu yazı dizimizde ayrı ayrı ele alınacaktır.  

7331 sayılı Kanun’un 6, 7, 8 ve 9. maddeleri ile doğrudan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere genel olarak bakıldığında ise son yıllarda giderek artan boşanmış eşler arasındaki şiddetin önlenmesi için, kanunda eşler arasında işlenmesinin daha ağır suç olarak kabul edildiği haller, boşanmış eşler için de uygulanabilir hale getirilmiştir. Böylece evlilik sona ermiş olsa dahi herhangi bir zaman kısıtlaması yahut başkaca bir koşul aranmaksızın boşanmış eşlerin birbiri arasındaki şiddet eylemleri eskisine nazaran daha ağır cezalandırılabilecektir.

Belirtmek isteriz ki toplumda her ne kadar boşanma davasının açılması ile evliliğin de bitmiş olduğu yönünde bir kanaat olsa da hukuken böyle bir durum mevcut değildir. Mahkeme tarafından boşanma kararının verilmesi ve söz konusu kararın kesinleşmesine kadar taraflar fiilen ayrı bir hayat sürseler dahi aralarındaki evlilik birliği devam etmektedir. Bu sebeple de özellikle boşanma davası devam ederken eşler arasındaki şiddet eylemleri zaten söz konusu yargı paketinde getirilen değişiklikten önce de daha ağır cezalandırılan suçlar arasındaydı. Paketin getirmiş olduğu yenilik, evliliğin boşanmayla sonuçlanmasından sonraki aşamasında dahi taraflar arasındaki şiddet eylemlerinin daha ağır suç olarak kabul edilmiş olmasıdır.

Getirilen düzenlemenin somut yansımasına örnek vermek gerekirse değişiklik öncesinde boşanma sürecinde olan eşlerin kararın kesinleştiği güne kadar birbirine karşı işleyeceği şiddet suçları daha ağır şekilde cezalandırılırken, kesinleştiği günden sonraki eylemler suçun temel hali üzerinden (görece daha az) cezalandırılmaktaydı. Ancak yapılan değişiklik ile artık taraflar bir kere evlenmiş olmakla aralarında evlilik bağı boşanma ile bitmiş olsa da hayatları boyunca birbirlerine karşı işleyecekleri şiddet suçları dağa ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Ayrıca değinmek gerekir ki her ne kadar söz konusu değişikliğe gidilmesinde özellikle kadına karşı şiddet olaylarında son yıllarda yaşanan artış etkili olmuş olsa da değişiklik ile sadece kadına karşı değil, boşanmış eşlerin birbiri arasındaki eylemleri daha ağır şekilde cezalandırılır hale getirilmiştir. Dolayısıyla evlilik birliği sona ermiş olsa dahi kadının erkeğe yönelik şiddet eylemleri de söz konusu değişiklik ile daha ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Değişikliğe hukuki açıdan bakıldığında Türk Ceza Kanunu’nun kasten öldürmen suçunun nitelikli halini düzenleyen 82. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi, kasten yaralamayı düzenleyen 86. maddenin 3. fıkrasının (a) bendi, eziyet suçunu düzenleyen 96. maddenin 2. fıkrasının (b) bendi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenleyen 109. maddenin 3. fıkrasının (e) bentlerinde (eş) yahut (eşe) kelimelerinden sonra gelmek üzere (boşandığı eş) ve (boşandığı eşe) kelimeleri eklenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir