Makaleler

Borçlu Ölen Kişinin Borcunu Kim Öder?

Borçlu Ölen Kişinin Borcunu Kim Öder?

Borçlu olarak hayatını kaybeden bir kişinin borçları, mirasçılarına intikal eder. Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından müteselsilen ve şahsen sorumludurlar. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün borçlarından sadece miras hisseleri oranında sorumlu olurlar.

Borçlu Ölen Kişinin Borcunu Kim Öder?

Borçlu ölen kişinin borçları, kredi borcu, vergi borcu, icra borcu, kira borcu, fatura borcu, kredi kartı borcu, çek borcu, senet borcu gibi çeşitli türlerde olabilir. Bu borçların ödenmesi için, öncelikle ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığı, yani tereke, incelenir. Terekeden, önce ölen kişinin cenaze masrafları, sonra borçları, sonra vasiyeti (varsa) karşılanır. Kalan mal varlığı ise mirasçılara paylaştırılır.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarını ödemek istemezlerse, reddi miras yaparak borçtan kurtulabilirler. Reddi miras, mirasçının miras bırakanın bütün mal varlığını reddetmesi anlamına gelir. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem borçtan hem de mirastan vazgeçmiş olur.

Borçlu ölen kişinin borçlarının ödenmesi, hem mirasçılar hem de alacaklılar için önemli bir konudur. Bu nedenle, borçlu ölen kişinin borçlarının tespiti, takibi ve ödenmesi konusunda, gerekli hukuki işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde, hem maddi hem de manevi zararlar ortaya çıkabilir.

Babanın Borcu Çocuğa Kalır Mı?

Birçok kişinin merak ettiği bir soru olan babanın borcu çocuğa kalır mı, borcun türüne ve mirasın kabulüne göre değişiklik gösterir. Genel olarak, babanın borcu çocuğa kalmaz, ancak bazı durumlarda çocuklar babanın borçlarından sorumlu olabilirler.

Babanın borcu çocuğa kalmaz demek, babanın borçlarından çocukların hiçbir şekilde etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Babanın borçları, babanın mal varlığını azaltır ve bu da miras paylarını etkiler. Eğer babanın borçları, mal varlığını aşarsa, miras bırakacak bir şey kalmaz ve çocuklar mirastan pay alamazlar.

Ancak, çocuklar mirası reddetmezlerse, babanın borçlarından da sorumlu olurlar. Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Mirası reddeden çocuk, hem mirastan hem de borçtan kurtulur. Mirası kabul eden çocuk ise, hem mirastan pay alır hem de borçları ödemekle yükümlü olur.

Babanın borcu çocuğa kalmaz, ancak çocuk babanın kefili ise, durum değişir. Kefil, borçlunun borcunu ödeyemediği takdirde, borcu ödemekle yükümlü olan kişidir. Eğer çocuk, babasının borcuna kefil olmuşsa, babanın borcu ödenmediği sürece, çocuk da borçtan sorumlu olur. Bu durumda, çocuğun mal varlığına haciz gelebilir veya icra takibi başlatılabilir.

Babanın borcu çocuğa kalmaz, ancak çocuk babanın borcunu ödemek isterse, bunu yapabilir. Bu durumda, çocuk babanın borcunu ödediği takdirde, diğer mirasçılardan alacağını talep edebilir. Bu alacak, ödenen borcun miras paylarına göre dağıtılması anlamına gelir.

Babanın borcu çocuğa kalmaz, ancak çocuk babanın borcundan etkilenir. Bu nedenle, babanın borç durumunu bilmek, mirasın reddi veya kabulü konusunda karar vermek, kefil olup olmadığını kontrol etmek ve gerekirse hukuki yardım almak önemlidir.

Reddi Miras Yapınca Borçlu Ölen Kişinin Borcunu Kim Öder?

Miras, ölen kişinin mal varlığının yasal veya atanmış mirasçılarına geçmesi işlemidir. Miras, sadece ölen kişinin hak ve alacaklarını değil, aynı zamanda borç ve yükümlülüklerini de kapsar. Bu nedenle, mirasçılar, miras bırakanın borçlarından da sorumludur.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kurtulmak için, mirası reddedebilirler. Reddi miras, mirasçının miras bırakanın tüm mal varlığını kabul etmekten vazgeçmesi anlamına gelir. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem mirastan hem de borçtan kurtulur.

Reddi miras yapınca borç kime kalır sorusunun cevabı, mirasın reddi durumunda mirasın kime kaldığına bağlıdır. Reddi miras yapan mirasçının payı, sanki o hayatta değilmiş gibi diğer mirasçılara dağıtılır. Eğer diğer mirasçılar da mirası reddederse, miras bırakanın borçları da ödenmez. Ancak, reddi miras yapmayan mirasçı varsa, borçları o ödemek zorunda kalır.

Reddi miras yapınca borç kime kalır sorusunun istisnası, kefil olma durumudur. Eğer mirasçı, miras bırakanın borcuna kefil olmuşsa, mirası reddetse bile borçtan sorumlu olur. Bu durumda, borçlu olan miras bırakanın mal varlığına haciz konulabileceği gibi, kefil olan mirasçının mal varlığına da haciz konulabilir.

Reddi miras yapınca borç kime kalır sorusunun önemi, mirasçıların mirasın reddi veya kabulü konusunda karar verirken dikkatli olmaları gerektiğidir. Miras bırakanın borç durumunu bilmek, mirasın reddi için gerekli işlemleri zamanında yapmak ve gerekirse hukuki yardım almak, hem maddi hem de manevi zararları önlemek için önemlidir.

Ölen Kişinin İcra Borcu Silinir Mi?

Bir kişinin ölümü halinde, tüm hak ve borçları mirasçılarına geçer. Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesi uyarınca mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmaz üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Bu durumda, ölen kişinin icra borcu da mirasçılarına intikal eder.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Müteselsil sorumlulukta, birden çok borçlunun her biri alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olup borçlulardan birinin borcu ifa etmesiyle diğerleri de borçtan kurtulmaktadır. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün borçlarından sadece miras hisseleri oranında sorumlu olurlar.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kurtulmak için, mirası reddedebilirler. Reddi miras, mirasçının miras bırakanın tüm mal varlığını kabul etmekten vazgeçmesi anlamına gelir. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem mirastan hem de borçtan kurtulur.

Ölen kişinin icra borcu silinmez, ancak mirasçılar mirası reddederse, borçtan kurtulabilirler. Bu nedenle, ölen kişinin borç durumunu bilmek, mirasın reddi veya kabulü konusunda karar vermek, gerekirse hukuki yardım almak önemlidir. Aksi halde, hem maddi hem de manevi zararlar ortaya çıkabilir.

Ölen Babanın Borcu Kızından Alınır mı?

Bir kişinin ölümü halinde, tüm hak ve borçları mirasçılarına geçer. Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından müteselsilen ve şahsen sorumludurlar. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün borçlarından sadece miras hisseleri oranında sorumlu olurlar.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kurtulmak için, mirası reddedebilirler. Reddi miras, mirasçının miras bırakanın tüm mal varlığını kabul etmekten vazgeçmesi anlamına gelir. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem mirastan hem de borçtan kurtulur.

Ölen babanın borcu kızından alınır mı sorusunun cevabı, kızın mirası reddetmesine bağlıdır. Eğer kız, babasının borçlarından dolayı mirası reddederse, borçtan kurtulur. Ancak, bu durumda, babasından kalan tüm mal varlığından da vazgeçmiş olur. Eğer kız, babasının mirasını kabul ederse, borçları da ödemekle yükümlü olur.

Ölen babanın borcu kızından alınır mı sorusunun istisnası, kızın babasının borcuna kefil olmasıdır. Eğer kız, babasının borcuna kefil olmuşsa, mirası reddetse bile borçtan sorumlu olur. Bu durumda, borçlu olan babasının mal varlığına haciz konulabileceği gibi, kefil olan kızının mal varlığına da haciz konulabilir.

Ölen babanın borcu kızından alınır mı sorusunun önemi, kızın mirasın reddi veya kabulü konusunda karar verirken dikkatli olması gerektiğidir. Babasının borç durumunu bilmek, mirasın reddi için gerekli işlemleri zamanında yapmak ve gerekirse hukuki yardım almak, hem maddi hem de manevi zararları önlemek için önemlidir.

Kardeş Kardeşin Borcundan Sorumlu mu?

Bir kişinin borcu, sadece kendisini ve kefil olanları ilgilendirir. Kardeş olsa dahi, diğer kişiler borçtan sorumlu tutulamaz. Bu, Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ancak, bazı durumlarda kardeşin borcu diğer kardeşi de etkileyebilir. Bu durumlar şunlardır:

 • Miras: Bir kişi öldüğünde, mal varlığı ve borçları mirasçılarına kalır. Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından müteselsilen ve şahsen sorumludurlar. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün borçlarından sadece miras hisseleri oranında sorumlu olurlar. Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kurtulmak için, mirası reddedebilirler. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem mirastan hem de borçtan kurtulur.
 • Ortaklık: Kardeşler, ortak bir mal veya işe sahip olabilirler. Bu durumda, ortaklığın gerektirdiği borçlardan her ikisi de sorumlu olurlar. Eğer bir kardeş borcunu ödemezse, diğer kardeş de borçtan etkilenebilir. Ortaklığın sona ermesi veya payların değiştirilmesi halinde, borçlardan kurtulmak mümkün olabilir.
 • Kefillik: Bir kardeş, diğer kardeşinin borcuna kefil olabilir. Kefil, borçlunun borcunu ödeyemediği takdirde, borcu ödemekle yükümlü olan kişidir. Eğer bir kardeş, diğer kardeşinin borcunu ödemezse, kefil olan kardeş de borçtan sorumlu olur. Bu durumda, kefil olan kardeşin mal varlığına haciz konulabilir veya icra takibi başlatılabilir.

Kardeş kardeşin borcundan sorumlumu sorusunun cevabı, hayır, ancak bazı durumlarda evet olabilir. Bu nedenle, kardeşin borç durumunu bilmek, ortaklık, miras veya kefillik gibi ilişkileri göz önünde bulundurmak ve gerekirse hukuki yardım almak önemlidir.

Mirasçılardan Birinin Vergi Borçlu Olması

Miras, ölen kişinin mal varlığının yasal veya atanmış mirasçılarına geçmesi işlemidir. Borçlu Ölen Kişinin Borcunu Kim Öder? Miras, sadece ölen kişinin hak ve alacaklarını değil, aynı zamanda borç ve yükümlülüklerini de kapsar. Bu nedenle, mirasçılar, miras bırakanın borçlarından da sorumludur.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından müteselsilen ve şahsen sorumludurlar. Müteselsil sorumlulukta, birden çok borçlunun her biri alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olup borçlulardan birinin borcu ifa etmesiyle diğerleri de borçtan kurtulmaktadır. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün borçlarından sadece miras hisseleri oranında sorumlu olurlar.

Mirasçılardan birinin vergi borçlu olması durumunda, diğer mirasçılar da vergi borcundan etkilenebilir. Vergi borçlusu olan mirasçı, miras payını devretmek veya temlik etmek suretiyle borcunu ödemeye çalışabilir. Ancak, bu işlemler vergi idaresinin iznine tabidir. Ayrıca, vergi borçlusu olan mirasçının miras payına haciz konulabilir veya icra takibi başlatılabilir.

Mirasçılardan birinin vergi borçlu olması durumunda, diğer mirasçılar, vergi borcundan kurtulmak için, mirası reddedebilirler. Reddi miras, mirasçının miras bırakanın tüm mal varlığını kabul etmekten vazgeçmesi anlamına gelir. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem mirastan hem de borçtan kurtulur.

Mirasçılardan birinin vergi borçlu olması durumunda, diğer mirasçıların haklarını korumak için, vergi borcunun tutarı, türü ve süresini bilmek, mirasın reddi veya kabulü konusunda karar vermek, gerekirse hukuki yardım almak önemlidir. Aksi halde, hem maddi hem de manevi zararlar ortaya çıkabilir.

Reddi Miras Vergi Borcu

Miras, ölen kişinin mal varlığının yasal veya atanmış mirasçılarına geçmesi işlemidir. Miras, sadece ölen kişinin hak ve alacaklarını değil, aynı zamanda borç ve yükümlülüklerini de kapsar. Bu nedenle, mirasçılar, miras bırakanın borçlarından da sorumludur.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kurtulmak için, mirası reddedebilirler. Reddi miras, mirasçının miras bırakanın tüm mal varlığını kabul etmekten vazgeçmesi anlamına gelir. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem mirastan hem de borçtan kurtulur.

Reddi miras vergi borcu durumunda, mirasçılar, miras bırakanın vergi borcundan da muaf olurlar. Vergi borcu, devlete karşı ödenmesi gereken bir kamu alacağıdır. Vergi borcu olan bir kişi öldüğünde, vergi idaresi, mirasçılara e-haciz uygulayabilir veya icra takibi başlatabilir. Ancak, mirasçılar, mirası reddettikleri takdirde, vergi borcundan sorumlu tutulamazlar.

Reddi miras vergi borcu durumunda, mirasçıların, mirasın reddi işlemini zamanında ve doğru bir şekilde yapmaları önemlidir. Mirasın reddi, sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyan edilir. Mirasın reddi, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Mirasın reddi, vekil aracılığıyla da yapılabilir.

Reddi miras vergi borcu durumunda, mirasçılar, hem maddi hem de manevi zararları önlemek için, miras bırakanın vergi borcunun tutarı, türü ve süresini bilmek, gerekirse hukuki yardım almak önemlidir. Aksi halde, hem mirastan hem de vergi borcundan sorumlu olabilirler.

Vergi Borcum Varken Miras Alabilir Miyim?

Miras, ölen kişinin mal varlığının yasal veya atanmış mirasçılarına geçmesi işlemidir. Miras, sadece ölen kişinin hak ve alacaklarını değil, aynı zamanda borç ve yükümlülüklerini de kapsar. Bu nedenle, mirasçılar, miras bırakanın borçlarından da sorumludur.

Vergi borcu olan bir kişi miras alabilir, ancak vergi borcunun ödenmemiş olması miras alma sürecini etkileyebilir. Örneğin, vergi borcunun ödenmemiş olması nedeniyle miras payının ödenmesi gecikebilir veya vergi borcu nedeniyle miras payının bir kısmı devlet tarafından ödenebilir.

Vergi borcu olan bir kişi, mirasçı olarak seçilirse, vergi borcu mirasın bir parçası olarak devralınır. Bu nedenle, mirasçı vergi borcunu ödemek zorunda kalacaktır. Ancak, vergi borçları genellikle sadece mirasçı tarafından devralınan varlıklardan ödenir, bu nedenle mirasçının kişisel varlıkları genellikle etkilenmez.

Vergi borcu olan bir kişi, miras bırakanın borçlarından kurtulmak için, mirası reddedebilir. Reddi miras, mirasçının miras bırakanın tüm mal varlığını kabul etmekten vazgeçmesi anlamına gelir. Reddi miras, ölümden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapan mirasçı, hem mirastan hem de borçtan kurtulur.

Vergi borcum varken miras alabilir miyim sorusunun cevabı, evet, ancak bazı şartlara bağlı olarak olabilir. Bu nedenle, vergi borcunun tutarı, türü ve süresini bilmek, mirasın reddi veya kabulü konusunda karar vermek, gerekirse hukuki yardım almak önemlidir. Aksi halde, hem maddi hem de manevi zararlar ortaya çıkabilir.

Bizlere soru sormak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

53 thoughts on “Borçlu Ölen Kişinin Borcunu Kim Öder?

 1. Sibel yorga dedi ki:

  Merhabalar. Ölen kardeşimin bir oğlu var. Eşi yok anne baba yok. Varlık avukatı beni borcu için arayıp ödemem konusunda icra ile korkutarak,ısrar ,tehdit baskı kurarak türk telekoma olan borcunu ödemek zorunda bırakıldım. Bu borcu ödedim diye diğer borçlardan sorumlu tutulurmuyum? Tutulursam ve tebligat gelirse bununla ilgili ne yapabilirim? İtiraz edip Tehdit ve korkutarak ödettirdiklerini ıspatlarsam yazılı ve şahitli, olumlu sonuç alırmıyım? Ve son olarak üzerime araba var ona haciz koyabilirler mi? Cevap verirseniz minnettar kalırım efendim. Teşekkür ederim. Bol kazançlarınız olsun.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhaba,
   Tarafı olmadığınız dosyaya yapmış olduğunuz ödeme diğer dosyaları bağlamayacaktır dolayısıyla diğer dosyalardan sorumlu tutulmazsınız. Aracınıza bu sebepten haciz konması mümkün değildir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 2. Yusuf dedi ki:

  Ölen Kayınvalidemin banka borcundan dolayı bir hukuk bürosu tarafından hakkımda varislik ve ıcra davası açılacağını bildirir mesaj aldım. Böyle bir borç var mı bilmiyorum bile. Kayın validemin varisi değilim. Pay da almadım. Asgari ücret ile çalışan biriyim. Ne yapabilirim ? Sıkıntı yaşar mıyım ? Selamlar

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Mirasçısı olmadığınız kişinin borçlarından sorumlu olmanız mümkün değildir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 3. Suzan dedi ki:

  Merhabalar
  Vefat eden annemin banka borcu icra takipyle bana ve kardeşlerine geçmiş durumda ama ben annemin banka kredi kartı borcu olduğunu bilmiyordum erkek kardeşimle yaşıyordu ve bize hiç bilgi verilmedi tabi bizde reddi miras yapamadık bu banka borcundan sorumlu tutulup ödenmem talep edilebilir mi?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Reddi miras talebinde bulunulmaması halinde mirasçı, terekeden doğan borç ve mal varlığının tamamını kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla annenizin mirasçısı olarak annenizin malvarlığını kabul ettiğiniz gibi tüm borçlarını da kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu sebeple ödemenin sizden talep edilmesi mümkündür.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 4. İbrahim Gökkaya dedi ki:

  Merhabalar ölen kardeşimin mirası benim ve 6 kardeşime geçti bukardesimin borcu varmış reddi miras için vakit geçti kalan mirasta hakkı kadarmi borç talep ederler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Türk Medeni Kanunu’nun 641/I. maddesinde göre mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Alacaklı alacağının tamamını mirasçılarından birinden talep edebilr yahut borcu tamamlanıncaya dek dilediği mirasçıdan dilediği oranda borcunu talep edebilir. Miras pay oranını aşacak şekilde borcu ödeyen mirasçı, payını aşan kısmı diğer mirasçılardan talep edebilmektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 5. Yahya yeşildağ dedi ki:

  İyi geceler benim on seneyi aşmış kredi borcum var varlık kurumları arayıp siz öldükten sonra çocuklarınız öder diyor fakat benim hiç miras bırakacak malım yok yinede reddi miras yapmaları gerekir mi teşekkür ederim

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Reddi miras yapılmaması halinde miras bırakanın malvarlıklarından sorumlu olunacağı gibi borçlarından da sorumlu olunur. Dolayısıyla miras bırakanın hiç malvarlığı olmasa dahi süresi içinde reddi miras yapılmalıdır.
   İyi günler dileriz.

 6. Onur dedi ki:

  Mrb ben babamla yıllardır görüşmüyorum şuan Bi huzurevine yerleşmiş biz 4 kardeşiz babam 3 evli ve babamın üzerinede hiçbirşey yok nevarsa sattı yedi miras kalmadı Bi emekli maaşı var geçen Bi kredi çekmiş 40,50bin civarı maaşından kesiliyormuş o borcu bizim ödememiz için dava açacakmış bu mümkün olabilirmi aydınlatırsanız çok sevinirim iyi çalışmalar dilerim.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Borçlu dışında bir kimsenin borçtan sorumlu tutulabilmesi için dava açılması mümkün değildir. Borç size ait olmadığından borcu ödemeniz gerekmemektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 7. Fikret Alat dedi ki:

  İyi günler.Ablamın banka Kredi borcu var.Ancak ablam birtek yetim maaşı var.Bankada kredi çekim esnasında ödenmediği taktirde kesilebilir diye onay vermiş.Ödeyemeyince borca banka haciz uygulamış ve kesinti Aldığı yetim maaşı yetmiyor.bundan geri ne yapmalı kesinti böyle devam edermi

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar. İtiraz dilekçesi ile icra müdürlüğüne başvurarak da banka hesabındaki haciz kaldırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 8. Giyaseddin dedi ki:

  İyi günler benim babam sene 1993’ten beridir hiç çalışmadı. Babamın sadece üstü saç olan bir gece kondusu vardı. Ben ve en büyük abim yılarca çalıştık babamızla bankada ortak hesabımız vardı biz yurtşında çalışırken yıllarca babamız bankadan bizim maaşları çekiyordu. Bizim paralarımızla 3 katlı bir bina yaptık. En alt katı babamım oldu. Diğer 2 katıda 2019 da bir katı abime diğer katı bana devretti. Bu o zaman kardeşlerim de biliyordu sizin kendi yaptığınız paralarla yapıldı sizin hakkınızdır o zamanlar gidin tapuları Kendi adımıza yapın demişlerdi bizde babamızdan 2019 da tapularımızı aldık. Şimdi 2024 Şubat ayında babamız öldü evli olan kızlar ve kardeşim size dava açacağız diyorlar. Babamız Bankada yıllarca yüklü maaşlarımızı çekmişti. Şimdi kardeşlerimin bizim evden hak talep edememeleri için ne yapmalıyız.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Muris, sağlığında mirastan mal kaçırma maksatlı olmadığı sürece istediği çocuğuna malvarlığını devredebilir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 9. Jale dedi ki:

  Hayırlı sabahlar
  10 yıl öncesinden borçlarım için senet yapıldı. Ikı ayrı dosya açıldı. O zamanlar imkanım olmadığı için birisi için birkaç ay icra takibi yapıldı diğeri icra işlemi görmedi. Birkaç senedir alacaklıya ulaşamıyorum. Eğer alacaklı vefat ederse bu borç mirasçılarına geçer mı? Teşekkür ederim

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Alacaklı takip başladıktan sonra ölürse bu durumda mirasçılar zorunlu takip arkadaşlığı çerçevesinde takibe devam edebilmektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 10. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar babamın vefatından sonra kredi kartı borcu çıktı tüm mirasçılardan icra yolu ile talep ediliyor ben sadece kendi hisseme düşen 1/11 kısmını ödeyebilirmiyim ödeme yaptıktan sonra benim üzerimdeki icra kalkarmı? Şimdiden teşekkürler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Murisin borçlarından mirasçılar mirasları oranında değil tümüyle sorumludur. Dolayısıyla payınız oranında ödeme yapmanız halinde değil tamamını ödemeniz halinde icra kalkacaktır. Borcun tamamını ödediğinizde fazla ödediğiniz miktarı payları oranında diğer mirasçılardan talep edebilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 11. Ayşe Kara dedi ki:

  Kardeşim vefat etti.Bir kızı ve oğlu var.Babalarının çok borcu çıkmış,reddi miras yapacaklarmış.Torunları vardı 18 yaşından küçük,onlar için de reddi miras yapacaklarmış.Bizi aradılar ve ileri de sorun yaşamamak için siz de reddi miras yapın dediler.Kardesleri olarak bizim de reddi miras yapmamıza gerek var mı?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Miras bırakanın ölümü üzerine birinci derece mirasçıları onun altsoyudur. Şu anda mirasçı olmadığınızdan mirası reddetmeniz mümkün değildir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 12. FİKRİ KIYANÇİÇEK dedi ki:

  Yaşayan dedemin icra ve ceza ödemeleri yüzünden kalan son miras hissesine icra konmuştu. Bu borç temizlenip tarla satıldı. Fakat dedem ölmeden önce yine bir icralık olma durumunda tek mal varlığı emekli maaşı kalıyor. öldükten sonra icra borçları çocuklara geçer mi yoksa zamanaşımı dolunca bu borçlar kendiliğinden kalkar mı ?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Ölen kişinin malvarlığı, borçları ile beraber mirasçılara geçecektir. Dolayısıyla dedenizin vefatı halinde borçlarından sorumlu olmak istemeyen mirasçıları 3 ay içerisinde reddi miras yapmalıdır. Anne/babanızın reddi miras yapmasının akabinde miras altsoyuna yani size geçeceğinden sizin de 3 ay içerisinde reddi miras yapmanız gerekmektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 13. Nuri köse dedi ki:

  İyi günler bankaya kredi borcu olan bir emeklinin borcundan dolayı maaşına icra konulurnu.vefat ettikten sonra eşine kalan emekli maaşından kesinti olurmu.tsk.ler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Emekli maaşının kanunen haczi mümkün değildir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 14. Ahmet Ali Camgöz dedi ki:

  Benim annem vefat etti uzerinden 6 ay kadar bir süre geçti. Veraset ilamı mı yapmamız doğru olur. Reddi miras mı saygılarımla

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Mirasbırakanın ölümünden itibaren 3 ay içerisinde reddi miras yapılabilmektedir. Dolayısıyla 3 aylık süre geçtiğinden reddi miras hakkınız bulunmamaktadır.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 15. Nurcan dedi ki:

  İyi geceler benim annem 2010 vefat etti aradan 14 sene geçmesine ragmet 2 gün önce annemin kredi borcu varmış teblikat geldi ben eşimden ayrıldım 1 oglum var oglumla yaşıyorum annemden dolayı maaş alıyorum benim ne yapmam lazım bana yardımcı olursanız sevinirim ne yapıcağını bilemiyorum

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Kredi borçları için zamanaşımı süresi 10 yıldır ancak bu süre ilgili kredi borcu için 10 yıl içerisinde hiçbir işlem yapılmaması halinde geçerlidir. Bu nedenle sorunuzun cevabı 10 yıl içinde işlem yapılıp yapılmadığına göre değişecektir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 16. Ayşe dedi ki:

  Merhaba bir yakınımız vefat etti eşi ile ayrı idi 16 yaşında bir oğlu var tek mirasçı reddi miras yapmamış banka borcu varmış avukat aramış takip yapılacak diye bu durumda coçuk yada annesi adına bir takip açılır mı

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Eski eş mirasçı olmadığından yakınınızın borçları eski eşe yöneltilemez. 16 yaşındaki oğlunun ise dava ve takip ehliyeti olmadığından 18 yaşına dek borçlardan dolayı başlatılan icra takipleri geçersizdir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 17. Hanifi dedi ki:

  Benim alacağım var bir şahıstan ve icraya verdim ama Üstüne kayıtli mal varlığı yok annesi ölmüş anne sinin üstüne mal varlığı var ona kendine düşen paya haciz kattirabilir mi yim yani payından borcumu alabilir miyim hukukî boyutu nedir

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Haciz işlemi borçlunun üzerindeki malvarlıklarına uygulanabilmektedir. Borçlu kişinin annesi ölmüş ve annesinin malvarlığı üzerindeki miras hakkını reddetmemişse haciz mümkündür.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 18. Nur dedi ki:

  Merabalar abim vefat etti banka kredi kart borcu çıktı avukata verilmiş ayrıca ihtar bizlere değil eşinin ve bekarken oturduğu adrese gitmiş ama sürekli telefona mesaj gelmiş bize son 1 hafta haber verildi ve 3 gün önce icra takibine verlildiğini öğrendim , eşi borcun eşit olarak ödenmesini istedi avukatlık bürosunu aradığımda bize verasetteki paylara göre bu borcun ödenmediğini bu borcun bir şekilde anlaşmamızı ve ödememizi istediler benim verasetteki payım 1 ne yapmam lazım iyi günler diler ,teşekkür ederim

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Mirasçılar mirasbırakanın borçlarından payları oranında değil, tümüyle sorumludur. Borcun tamamını ödedikten sonra payınıza düşen kısım haricindekileri diğer mirasçılardan talep edebilirsiniz.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 19. Mehmet dedi ki:

  Kredi borçlarım var üzerime sadece ortak tapu bir ev var kardeşimle beraber icra bu benim payıma el koyabilir mi

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Tapunun hisseli olması haciz konulmasına engel değildir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 20. Aydın dedi ki:

  Slm benim bankaya borcum var haciz geldi bana eşimin adına olan mallara haciz gelirmi

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Haciz ancak borçlu olan kişinin mallarına uygulanabilir. Dolayısıyla borcunuzdan dolayı ancak sizin mallarınıza haciz gelebilir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 21. Nermin dedi ki:

  Merhaba kardeşim boşanmış olarak öldü 2 çocuğu var. Annemizden kalan bir ev yarı yarıya hissedarız şimdi bu evdeki hissesi sebeni ile icralık borclarına karşılık satılırmı tapu halen annemiz bsbsöız üzerine verasetleri çıktı imar olmadığı için kendi tapumuz yok

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Tapunun hisseli olması borçlardan dolayı malvarlığının haczine engel değildir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

  2. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Tapunun hisseli olması borçlardan dolayı malvarlığının haczine engel değildir..
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 22. ebru dedi ki:

  merhabalar üç ay önce babam vefat etti yüklü miktarda borç bıraktım bize bizde retdi miras yaptık ben retdti mirasını yaptım kızı olarak eşim yapması gerekiyormu lütfen cevap

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Eşiniz mirasçı olmadığından reddi miras yapması gerekmemektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 23. Sezer dedi ki:

  Merhaba, vefat eden bir babanın oğlu borçlardan dolayı reddi miras yapıyor. Ama vefattan 5 ay sonra 9 aylık bebek olan torunun mirasçı sıfatında olduğu öğreniliyor. Bilmedikleri için zamanında vefat sonrası 3 aylık süre içerisinde torun için de reddi miras yapmamışlar. Bu durumda ne yapılabilir, bu saatten sonra torun için de reddi miras yapılabilir mi? Vergi, banka gibi borçlardan 9 aylık bebek olan torun sorumlu mudur, yoksa bebek reşit olana kadar borçlar zaman aşımını mı uğrar? Teşekkürler

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Mirasçılar mirasbırakanın malvarlığı ile beraber borçlarından da sorumludur. Dolayısıyla halihazırda mirasçı olan torun borçlardan da sorumludur.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 24. Ahmet dedi ki:

  Bir ay önce vefat etti babam kredi kartı borcu kaldı sekiz kardeşiz varis olarak kendi üzerime borcu alabilir miyim bankayla konuşup takside böldüreebilir miyim

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Miras bırakanın borçlarından mirasçılar payları oranında değil tümüyle sorumludur. Dolayısıyla mirasçı olarak tüm borçları üstlenerek ödemeniz mümkündür. Ödeme kolaylığı sağlanması için bankayla iletişime geçmeniz daha sağlıklı olacaktır.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 25. Sevgi Ç. dedi ki:

  Merhabalar, ölen annenin tüm sağ çocukları reddi miras yaparlarsa, torunların da alt soy olarak reddetmesi gerekir mi?

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Reddi miras halinde miras diğer mirasçılara geçer. Dolayısıyla bahsettiğiniz durumda torunlar mirasçı olacağından mirası reddetmeleri gerekmektedir.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 26. Meryem dedi ki:

  Babamın üzerine olan şirketin “amme alacakları hariç” diğer borçları babam öldükten sonra biz mirasçılarına kalır mı? Bu şirket babam öldükten sonra bizim üstümüzde 1 ay kalıp başkasına devredildi. Lütfen cevap verin çok önemli.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Miras yoluyla şirketin devri halinde tüm aktifi ve pasifi ile şirketi devralmış olursunuz. Amme alacakları konusunda şirketi başka birine devrettiğiniz tarihe kadarki borçlardan sorumluluğunuz bulunmaktadır. Amme alacakları dışındaki borçlar için ise şirketi devrettiğiniz tarihe kadarki süreç için TBK’dan kaynaklanan yeni şirket sahibi ile müteselsil sorumluluğunuz bulunmaktadır.
   Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için 0 216 451 88 50 veya 0 533 488 63 78 nolu telefonları arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir