Vergi ve Matrah Artırımına İlişkin Yeni Makalemiz HUKUKİ HABER de Yayımda.

Matrah artırımının bozulması sonucu ödenmiş taksitlerin akıbetine Anayasa Mahkemesi ve Vergi Mahkemeleri nasıl yaklaşıyor? Ödenmiş taksitler geri alınabilir mi? Vergi daireleri ödenmiş taksitleri mahsup edebilir mi?

Bu soruların cevaplarına www.hakanmert.av.tr ve www.hukukihaber.net sitelerinden ulaşabilirsiniz...

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku