Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Değişti. Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 ve 367. maddelerinde pek çok değişiklik yapıldı ve Kanuna eklenen Geçici Madde 34 ile sahte fatura düzenleme, kullanma ve defter belge gizleme eylemlerine verilen cezaların infazına ilişkin düzenlemelere gidildi. Cezaların üst sınırının artırılıp zincirleme suç kapsamının getirildiği değişiklikle VUK 359 mağdurlarına önemli avantajlar sunuldu. 

Söz konusu Kanun değişikiliğinin detaylarına ve ilgili analize @mert_hukuk twitter sayfamızdan ve aşağıdaki linkten ulaşabilrsiniz... 

https://twitter.com/mert_hukuk/status/1514912165416820739

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku