İstanbul Vergi Avukatı Hakan MERT Hukuki Habere Yazdı... Avukatlar Vekaletname Sundukları Her Dosya İçin Makbuz Kesmek Zorunda Mıdır?

 

Avukatlar Vekâletname Sundukları Her Dosya İçin Makbuz Kesmek Zorunda Mıdır? başlıklı yazımız Hukuki Haber sitesinde yayındadır.

İstanbul Vergi Avukatı Hakan MERT"in Hukuki Haber sitesindeki yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

 

https://www.hukukihaber.net/avukatlar-vekletname-sunduklari-her-dosya-icin-makbuz-kesmek-zorunda-midir-makale,9199.html

 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku