213 sayılı Kanunun 367/son Fıkrasını İptal Eden Anayasa Mahkemesi kararını HUKUKİ HABER Sitesi İçin Değerlendirdik

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367/son fıkrasını iptal edip 340, 359 ve 367. maddelerin "Tek fiile tek ceza" ilkesini ihlal ettiği ileri sürülen fıkralarına ilişkin istemleri reddeden Anayasa Mahkemesi kararını HUKUKİHABER sitesi için yorumladık.

İlgili yoruma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

https://www.hukukihaber.net/ekonomi/aym-den-vergi-suclariyla-ilgili-onemli-karar-h446683.html

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku