Haberler

Avukatı Olmayan Anonim Şirketlere Ceza Geliyor

Avukatı Olmayan Anonim Şirketlere Ceza Geliyor

Avukatı Olmayan Anonim Şirketlere Ceza Geliyor! 1 Ocak’tan itibaren yani yeni yılın gelmesiyle birlikte Barolar avukat zorunluluğuna riayet etmeyen anonim şirketlerini de mercek altına almaya başladı. Bu bağlamda barolarca, avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketlere ve yapı kooperatiflerine uyarı yazısı gönderilmeye başlandı.

Şayet avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmadığı takdirde ise idari para cezalarına muhatap olunacağının bilinmesi önem arz etmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesi uyarınca anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğu olduğundan barolar bu yükümlülük gereği üzerine düşen vazifeyi yerine getirerek şirketleri uyarmaya başladı. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. Maddesi ne şekildedir?

Anılan maddede “Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bir anonim şirketin esas sermayesinin en az 250 bin TL olması gerektiği düşünüldüğünde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren avukat bulundurma zorunluluk sınırının 1 Milyon 250 Bin TL (250 bin TL x 5) olduğunu belirtmek gerekmektedir. Yani esas sermayesi 1 milyon 250 bin TL ve üzeri olan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu kapsamında olduğu ve bu zorunluluğa riayet edilmediğinde her ay için idari para cezasına muhatap olunacağı aşikardır. 

Yine üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri de avukat bulundurmamaları halinde kanunen cezaya muhatap olabilecek kuruluşlardır. 

2024 yılı için düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, 2024 yılında 1136 Sayılı Kanununun 35 inci maddesi gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara “aylık” ödenecek ücret anonim şirketlerde aylık 15.800 TL, yapı kooperatiflerinde ise aylık 10.500 TL’dir. 

Kesilecek ceza ise bir hayli yüksek.

Avukatı Olmayan Anonim Şirketlere Ceza Geliyor

2024 yılı için brüt asgari ücret tutarının 20.002 TL olduğunu göz önünde bulundurursak buna göre anonim şirketlere ve yapı kooperatiflerine asgari ücretin 2 katı oranında yani aylık 40.004 TL (20.002 TL x 2) idari para cezası kesilecek. Bu tutar yıllık 480.024 TL etmektedir ki bir hayli yüksek bir tutardır. 

Bu arada cezai müeyyidelerin uygulanmaya başlandığını ve bahsetmiş olduğumuz cezaların kesilmeye başladığını ifade etmekte yarar görüyoruz. 

Avukat bulundurmayan şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin tespiti ve sürecin işletilmesi ise bir hayli hızlı ve kolay…

Baro Başkanlıkları ilgili şehirlerdeki anonim şirketlere ve yapı kooperatiflerine avukatlık sözleşmesinin olup olmadığını ve ücret ödeme dekontlarının ve makbuzların ibrazını istiyor. Sunulmaması halinde o ilin Cumhuriyet Başsavcılığı’na anonim şirket ve yapı kooperatifi hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak soruşturma neticesinde ise idari para cezası (2024 için 40.004 TL) kesiliyor. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir