Makaleler

Arabuluculuk Sicili, Türleri, Ücret Tarifesi

Arabuluculuk Sicili, Türleri, Ücret Tarifesi

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır. Ülkemizde özellikle ticari işletmelerin başvurduğu uyuşmazlık çözümleri arasında ticari davalarda arabuluculuk konusu dikkatleri çekmektedir. Sıkça sorulan sorulardan biri olan arabuluculuk ücret tarifesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda; “Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder” olarak yer almaktadır (madde 2). Kısaca arabuluculuk, uyuşmazlıkların mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini hedefleyen bir usul hukuku kurumu olarak ifade edilebilir.

Arabuluculuk Sicili

Kanun Yönetmeliği, Hukuk Uyuşmazlıklarında mahkemelerde oluşacak dosyaların sonucunun uzamasını ve mahkemelerde oluşacak yükün azaltılması açısından, Bakanlıkça düzenlenen maddelerde konuyu arabuluculuk sicili ile kayıt altında alarak çözüme ulaştırmıştır.

Mert Hukuk Burosu 1

Arabulucuk Türleri

Arabuluculuk; zorunlu ve ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ticari davalar ve iş davalarına konu bazı taleplerde (kıdem – ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri vb) dava yoluna başvurulmadan Arabuluculuk müessesesine başvuru zorunludur. Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilmektedir.

Zorunlu Arabuluculuk ve İhtiyari Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk ve İhtiyari Arabuluculuk olarak ikiye ayrılan Ticari davalar veya iş davalarına konu olan bazı taleplere bakıldığında (kıdem – ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri, maaşlar vb.)  bu uyuşmazlıklar dava yoluna gidilmeden önce zorunluluk kapsamına alınmıştır. Dikkat edilmesi gereken konulardan başında Arabulucuya başvurmadan açılan davalar gelmektedir. Bu tür açılmış olan davalar dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilmektedir.

İhtiyari arabuluculuk ise bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde tarafların uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesi olarak ifade edilmektedir. Üzerinde tasarruf edebilecek her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabulucu yoluna başvurulabilinir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesi

Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği´nin konuyla ilgili öngörüleriyle ücret tarifesi konusunda, her yıl için ayrı olarak ilan edilip, yine her yılın Ocak ayının 1´i itibariyle uygulamaya alınmaktadır. Adalet Bakanlığından: 2019 Yılı Arabulucu Asgari Ücret Tarifesi´ne bakıldığında

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir