İcra İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. İcra Avukatlığı Hizmetlerimizden biri de gerektiği takdirde haciz işlemi gerçekleştirmek, menkul ve gayrimenkullerin satışı ile icra alacağının borçludan tahsilini sağlamaktır. Ayrıca alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İcra Avukatlığı hizmetimiz gereğince, icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.​

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması
  • Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması
  • Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi
  • Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması
  • Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili
  • İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
  • İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak
Diğer Alanlarımız

Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliği maske takmadan dolaşan vatandaşa kesilen idari para cezasını iptal etti.

Devamını Oku

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, VERBİS

Devamını Oku

7318 sayılı Kanun ile getirilen çek ibrazında sürelerin durması ve icra takibi yapılması yasağı bu yazıda ele alınmıştır.

Devamını Oku

Son günlerde sıkça tartışılan "EGM"nin ses ve görüntü kaydı yasağı"na ilişkin genelgesinin iptali istemiyle “insan hakları aktivisti” olan müvekkilimiz adına Danıştay’a dava dilekçemizi sunduk.

Devamını Oku