1.8 Milyon-TL lik Cezalı Vergi Borcu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Kararıyla Kaldırıldı

Sahte belge (fatura) kullandığı iddiasıyla Müvekkil şirket adına cezalı vergi tarhiyatı yapılarak ve özel usulsüzlük cezası da kesilerek Müvekkile ihbarnamelerin tebliğ edilmesi üzerine İstanbul 4. Vergi Mahkemesi nezdinde açtığımız vergi davasında Mahkeme davayı reddederek cezalı vergileri onamıştır.

Bunun üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesine yaptığımız itirazı değerlendiren istinaf dairesi itirazımızı haklı bulup İstanbul 4. Vergi Mahkemesi kararını hukuka aykırı bularak cezalı vergileri kaldırmıştır. 

İstanbul BİM 2. Vergi Dava Dairesinin gerekçeli kaarının ilgili kısmı ise şu şekildedir: "Yukarıda yer verilen raporda; davacı nezdinde yapılan yoklamada mükellefin 5 katlı iş yeri olduğu, şirket adına kayıtlı 4 aracın bulunduğu, fason işi yaptığı ve faaliyetiyle uyumlu demirbaş ve makinelerin bulunduğu tespitlerine yer verildiği, Bs bildirimlerinin uyumlu olduğu, ayrıca çalışan ifadeleri dikkate alındığında anılan mükellefin sahte fatura düzenlediğinin şüpheden uzak somut verilerle tespit edilemediği görüldüğünden, adı geçen mükellef tarafından davacıya düzenlenen faturalar nedeniyle re"sen tarh edilen tekerrür uygulamalı KDV tarhiyatlarında hukuka uygunluk bulunmamıştır."

Buna göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Müvekkil şirketin kullandığı faturaların sahteliğinin somut delillerle ispatlanamadığını ortaya koyarak yapılan işlemleri hukuka uygun bulmamıştır. 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesinin tarafımıza henüz yeni tebliğ edilen güncel karar suretinin hüküm sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku