Adres

Cevizli Mh. Bayraktar Sk. No:5-7 D:28-29-30 Kartal/İstanbul

Ofis Telefon

+90 216 451 88 50

E-posta

info@hakanmert.av.tr

Hizmet Almak İstiyorum

Araç Değer Kaybı Hesaplatmak İstiyorum

Vergi Avukatına Soru Sor

Vergi hukuku, hem bireysel hem de kurumsal açıdan karmaşık ve sürekli değişen bir alandır. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmek, vergi avantajlarından yararlanmak, vergi incelemeleri ve uyuşmazlıkları ile başa çıkmak için vergi hukukuna hakim olmak gerekir. Ancak, vergi hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat olmadan, bu konularda doğru kararları vermek zor olabilir.

Vergi avukatına soru sormak, vergi hukuku ile ilgili aşağıdaki konularda fayda sağlar:

- Vergi beyannamesi hazırlama: Vergi avukatı, vergi beyannamesinin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanmasına yardımcı olur. Vergi avukatı, vergi matrahını azaltmak için yasal indirim, istisna ve teşviklerden yararlanma yollarını gösterir. Vergi avukatı, vergi beyannamesinde yapılacak hataları veya eksiklikleri önleyerek, vergi cezaları veya faizlerden kaçınılmasını sağlar.

- Vergi incelemesi: Vergi avukatı, vergi idaresinin vergi incelemesi yapması durumunda, vergi mükellefinin haklarını korur. Vergi avukatı, vergi incelemesi sürecinde, vergi idaresi ile iletişim kurar, gerekli belge ve bilgileri sunar, vergi idaresinin talep ettiği açıklamaları yapar, vergi idaresinin yaptığı hataları veya haksızlıkları tespit eder ve itiraz eder.

- Vergi uyuşmazlığı: Vergi avukatı, vergi idaresi ile vergi mükellefi arasında çıkan vergi uyuşmazlıklarını çözmek için çalışır. Vergi avukatı, vergi idaresinin verdiği vergi ceza ihbarnamesi, vergi tarhiyatı, vergi iadesi reddi gibi işlemlere karşı, vergi mükellefinin lehine olan delil ve argümanları sunarak, idari veya yargısal yollara başvurur.

- Vergi planlaması: Vergi avukatı, vergi mükellefinin vergi yükünü optimize etmek için vergi planlaması yapar. Vergi avukatı, vergi mükellefinin gelir, gider, varlık, borç, yatırım, miras, bağış gibi konularda vergi etkilerini analiz eder, vergi tasarrufu sağlayacak önerilerde bulunur, vergi risklerini değerlendirir ve önlemler alır.

Vergi avukatına soru sormak, vergi hukuku ile ilgili karşılaşılabilecek her türlü durumda, vergi mükellefinin menfaatini korumak, vergi yükünü azaltmak, vergi cezalarından kurtulmak, vergi iadelerinden faydalanmak için gereklidir. Vergi avukatına soru sormak, vergi hukukunun getirdiği fırsat ve sorumluluklardan haberdar olmak, vergi hukukuna uyumlu hareket etmek, vergi hukukunda güvenilir bir destek almak için önemlidir.

Vergi Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Vergi avukatı, vergi hukuku ile ilgili davalara bakan bir hukukçudur. Vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vergi avukatı, vergi hukuku ile ilgili aşağıdaki türde davalara bakabilir:

- Vergi ceza davaları: Vergi avukatı, vergi idaresinin vergi mükellefine verdiği vergi cezalarına karşı dava açabilir. Vergi cezaları, vergi beyannamesinin geç verilmesi, eksik veya yanlış verilmesi, vergi kaçırma, vergi usulsüzlüğü gibi durumlarda uygulanabilir. Vergi avukatı, vergi cezalarının hukuka uygun olup olmadığını, vergi mükellefinin savunmasını, delillerini ve itirazlarını sunarak, vergi cezalarının iptali veya indirimi için mücadele eder.

- Vergi tarhiyat davaları: Vergi avukatı, vergi idaresinin vergi mükellefine yaptığı vergi tarhiyatlarına karşı dava açabilir. Vergi tarhiyatı, vergi idaresinin vergi mükellefinin vergi borcunu hesaplayıp bildirmesi işlemidir. Vergi tarhiyatı, vergi incelemesi sonucunda veya vergi idaresinin takdir yetkisi ile yapılabilir. Vergi avukatı, vergi tarhiyatlarının hukuka uygun olup olmadığını, vergi mükellefinin savunmasını, delillerini ve itirazlarını sunarak, vergi tarhiyatlarının iptali veya indirimi için mücadele eder.

- Vergi iadesi davaları: Vergi avukatı, vergi mükellefinin vergi iadesi taleplerine karşı vergi idaresinin verdiği reddiye kararlarına karşı dava açabilir. Vergi iadesi, vergi mükellefinin fazla veya yersiz ödediği vergilerin geri alınması işlemidir. Vergi iadesi, vergi kanunlarında belirtilen şartlara göre yapılabilir. Vergi avukatı, vergi iadesi taleplerinin hukuka uygun olup olmadığını, vergi mükellefinin savunmasını, delillerini ve itirazlarını sunarak, vergi iadesi reddiye kararlarının iptali veya değiştirilmesi için mücadele eder.

- Vergi indirimi davaları: Vergi avukatı, vergi mükellefinin vergi indirimi taleplerine karşı vergi idaresinin verdiği reddiye kararlarına karşı dava açabilir. Vergi indirimi, vergi mükellefinin vergi matrahını azaltan indirim, istisna, teşvik gibi unsurlardan yararlanması işlemidir. Vergi indirimi, vergi kanunlarında belirtilen şartlara göre yapılabilir. Vergi avukatı, vergi indirimi taleplerinin hukuka uygun olup olmadığını, vergi mükellefinin savunmasını, delillerini ve itirazlarını sunarak, vergi indirimi reddiye kararlarının iptali veya değiştirilmesi için mücadele eder.

-Vergi yapılandırma davaları: Vergi af ve yapılandırma kanunları da çok teknik kanunlar olup mükellefler ile vergi daireleri arasında pek çok ihtilafın doğmasına sebebiyet vermektedir. Matrah artırımı uygulamaları da hakeza bu şekildedir. Bu bağlamda vergi af ve yapılandırma ile matrah artırımı süreçleri ve sonrasındaki hatalı uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan yanlış hesaplamalar nedeniyle yapılan işlemler de yine vergi avukatının çözüm ürettiği alanlardandır. 

Vergi Avukatı Sizin İçin Neden Gereklidir?

Vergi avukatı, vergi hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukukçudur. Vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vergi avukatı, vergi hukuku ile ilgili her türlü konuda sizin için gereklidir. İşte vergi avukatı sizin için neden gereklidir:

- Vergi hukuku karmaşıktır: Vergi hukuku, hem yerel hem de uluslararası düzeyde sürekli değişen ve gelişen bir alandır. Vergi hukuku, çok sayıda kanun, yönetmelik, genelge, içtihat, anlaşma gibi kaynaklardan oluşur. Vergi hukuku, ayrıca farklı vergi türleri, vergi oranları, vergi matrahı, vergi indirimi, vergi iadesi, vergi cezası gibi kavramları içerir. Vergi hukuku, bu kadar karmaşık ve dinamik bir alanken, vergi hukukuna hakim olmak, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek, vergi avantajlarından yararlanmak, vergi sorunlarıyla başa çıkmak için zordur. Bu nedenle, vergi hukuku konusunda uzman bir avukat olan vergi avukatı sizin için gereklidir.

- Vergi hukuku önemlidir: Vergi hukuku, hem bireysel hem de kurumsal açıdan önemli bir alandır. Vergi hukuku, gelirinizi, giderinizi, varlığınızı, borcunuzu, yatırımınızı, mirasınızı, bağışınızı gibi konularda etkiler. Vergi hukuku, ayrıca vergi idaresi ile olan ilişkinizi, vergi incelemelerini, vergi uyuşmazlıklarını, vergi davalarını da belirler. Vergi hukuku, bu kadar önemli bir alanken, vergi hukukuna uygun hareket etmek, vergi hukukunun getirdiği fırsat ve sorumluluklardan haberdar olmak, vergi hukukunun yarattığı risk ve sorunlardan korunmak için gereklidir. Bu nedenle, vergi hukuku konusunda deneyimli bir avukat olan vergi avukatı sizin için gereklidir.

- Vergi avukatı size fayda sağlar: Vergi avukatı, vergi hukuku ile ilgili her türlü konuda size fayda sağlar. Vergi avukatı, vergi beyannamesi hazırlamanıza, vergi planlaması yapmanıza, vergi tasarrufu sağlamanıza, vergi iadesi almanıza yardımcı olur. Vergi avukatı, vergi incelemesi yapılması durumunda, vergi idaresi ile iletişim kurmanıza, gerekli belge ve bilgileri sunmanıza, vergi idaresinin talep ettiği açıklamaları yapmanıza destek olur. Vergi avukatı, vergi uyuşmazlığı çıkması durumunda, vergi idaresinin verdiği vergi ceza ihbarnamesi, vergi tarhiyatı, vergi iadesi reddi gibi işlemlere karşı, sizin lehinize olan delil ve argümanları sunarak, idari veya yargısal yollara başvurmanıza rehberlik eder.

Ceza Avukatına Soru Sor

- Ceza davaları, kişinin özgürlüğü ve geleceğini doğrudan etkileyebilecek önemli davalardır. Bu nedenle, ceza davalarında avukat desteği almak son derece önemlidir.

- Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukukçudur ve ceza davalarında müvekkilinin haklarını korumak ve lehine bir sonuç almak için çalışır. Avukatınıza sorduğunuz sorular, davayı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

- Ceza davaları, karmaşık ve teknik konular içerebilir. Bu nedenle, avukatınıza sorduğunuz sorular, davayı daha iyi anlamanıza ve kendi hakkınızda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

- Avukatınıza sorduğunuz sorular, davanızın gidişatına katkıda bulunabilir. Avukatınız, sorduğunuz soruları değerlendirerek davanın stratejisini belirlemede ve lehe delilleri toplamada size yardımcı olabilir. Avukatınıza sorduğunuz sorular, davanın sonucunu etkileyebilir. Sorularınız, davanın gidişatını ve sonucunu etkileyebilecek önemli bilgiler sağlayabilir.

- Ceza davalarında avukatınıza soru sormaktan çekinmeyin. Sorularınız, davanın gidişatını ve sonucunu etkileyebilecek önemli bilgiler sağlayabilir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

- Ceza avukatı, ceza hukuku kapsamındaki tüm davalara bakabilen avukattır. Bu davalar, Türk Ceza Kanunu'nda ve özel kanunlarda suç olarak düzenlenen fiillerin işlenmesi sonucu açılan davalardır.

- Ceza avukatı, soruşturma aşamasından yargılama aşamasına kadar müvekkilinin haklarını korumakla görevlidir. Bu kapsamda, müvekkilinin sorgusunda hazır bulunması, dilekçe ve talepler sunması, delillerin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlaması, yargılama sürecinde müvekkilini savunması gibi görevleri yerine getirir.

Ceza avukatının baktığı davalardan bazıları:

 • Kasten öldürme, yaralama, eziyet gibi suçlar
 • Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp gibi suçlar
 • Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlar
 • Cinsel saldırı, cinsel taciz gibi suçlar
 • Terörizm, örgütlü suç gibi suçlar

Ceza Avukatı Sizin İçin Neden Gereklidir?

- Ceza hukuku, bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla suçları ve cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza davaları, bir kişinin işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı yargılandığı davalardır. Bu davalarda, kişinin haklarını korumak ve adil bir şekilde yargılanmasını sağlamak için bir avukata ihtiyacı vardır.

- Ceza avukatı, ceza davalarında şüpheli, sanık, mağdur veya müşteki gibi tarafların haklarını savunmakla görevlidir. Avukat, dava sürecinin her aşamasında tarafları temsil eder ve onların haklarının korunmasını sağlar.

Ceza avukatının temel görevleri şunlardır:

 • Şüpheli veya sanığın ifadesine katılmak
 • Soruşturma dosyasını incelemek
 • Delilleri toplamak ve değerlendirmek
 • Savunma stratejisi geliştirmek
 • Davada savunma yapmak

- Ceza avukatı, dava sürecinin her aşamasında tarafların haklarını korumak için gerekli çalışmaları yapar. Avukat, tarafların hukuki haklarını iyi bir şekilde bilir ve bu hakların korunması için gerekli tüm adımları atar.

- Ceza avukatı, dava sürecini yakından takip eder ve taraflara düzenli olarak bilgi verir. Avukat, tarafların dava sürecini daha iyi anlamalarına ve haklarını korumalarına yardımcı olur. Ceza avukatının varlığı, dava sürecinin daha adil ve şeffaf olmasını sağlar. Avukat, tarafların haklarının korunmasını sağlayarak, adaletin tecellisine katkıda bulunur.

Ceza avukatı tutmak için bazı nedenler şunlardır:

 • Ceza davaları, karmaşık ve teknik konular içerebilir.
 • Bir avukat, bu konuların hukuki yönlerini anlamak ve gerekli savunmayı yapmak için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.
 • Ceza davaları, kişinin özgürlüğü ve geleceği açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bir avukat, dava sürecini takip ederek ve gerekli savunmayı yaparak, kişinin haklarının korunmasını sağlar.
 • Ceza davaları, stresli ve zorlayıcı olabilir. Bir avukat, taraflara destek vererek ve onların dava sürecini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, bu zor dönemde onlara yardımcı olur.

Sonuç olarak, ceza davalarında bir avukata sahip olmak, kişinin haklarının korunması ve adil bir şekilde yargılanabilmesi için gereklidir.

Kira Avukatına Soru Sor

- Kiracılık, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir yaşam biçimidir. Kiracı olmak, birtakım hukuki hak ve sorumlulukları beraberinde getirir. Bu hak ve sorumlulukları bilmek, kiracılık sürecinde karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek ve haklarımızı korumak için önemlidir.

- Kiracılık hukuku, karmaşık ve sürekli değişen bir alandır. Bu nedenle, kiracılıkla ilgili konularda bilgi almak için bir kira avukatına danışmak en doğru yoldur.

- Kira avukatı, kira sözleşmesi hazırlama, kira artışları, kira bedelinin tahsili, kiracının tahliyesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verir. Kira avukatına soru sormanın önemi şu şekilde sıralanabilir:

 • Doğru ve güncel bilgilere ulaşmanızı sağlar. Kira hukuku sürekli değişen ve gelişen bir alandır. Bu nedenle, kiracılıkla ilgili konularda güncel bilgilere ulaşmak önemlidir. Kira avukatı, bu alandaki son gelişmelerden haberdardır ve size doğru ve güncel bilgiler sunabilir.
 • Hukuksal riskleri azaltır. Kiracılıkta, kiracı ve kiralayan arasında çeşitli hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu uyuşmazlıkların çözümünde, hukuki bilgi ve deneyime sahip bir kira avukatından destek almak, hukuksal riskleri azaltır. Paradan ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
 • Kiracılıkla ilgili hukuki uyuşmazlıklar, uzun ve zahmetli bir süreç olabilir. Bu süreçte, bir kira avukatından destek almak, paradan ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

- Kiracılıkla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, bir kira avukatına danışmaktan çekinmeyin. Kira avukatı, size yol gösterecek ve haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar?

- Kira hukuku, kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır. Kira hukuku avukatları, bu alanda uzmanlaşmış ve yeterli tecrübeye sahip avukatlardır.

Kira avukatları, aşağıdaki davalarda müvekkillerinin haklarını korumak için hukuki destek verirler:

 • Kira tespit davaları: Kira bedelinin tespiti için açılan davalardır. Kiraya veren veya kiracı, kira bedelinin güncel değerinin belirlenmesi için bu davayı açabilir.
 • Tahliye davaları: Kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi nedeniyle kiracının tahliyesi için açılan davalardır. Kiraya veren, kiracının kira bedelini ödememesi, kiralananı tahsis amacı dışında kullanması, kiralananı ağır hasara sokması veya kira sözleşmesini süresi dolmadan feshetmesi gibi durumlarda tahliye davası açabilir.
 • Kira sözleşmesinin feshi davaları: Kiraya veren veya kiracı, kira sözleşmesini feshetmek için bu davayı açabilir. Kiraya veren, kiracının kira bedelini ödememesi, kiralananı tahsis amacı dışında kullanması, kiralananı ağır hasara sokması veya kira sözleşmesini süresi dolmadan feshetmesi gibi durumlarda kira sözleşmesini feshedebilir.
 • Kira sözleşmesinin geçersizliği davaları: Kira sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespiti için açılan davalardır. Kira sözleşmesi, tarafların yanılma, aldatma veya cebir gibi nedenlerle geçersiz olabilir. Kira avukatları, bu davaların yanı sıra, kira sözleşmesinin hazırlanması, kira sözleşmesinin incelenmesi ve kira sözleşmesinin revize edilmesi gibi konularda da müvekkillerine hukuki destek verebilirler. Kira hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda uzman bir kira avukatı ile çalışmak, hak kayıplarını önlemek açısından önem arz etmektedir.

Kira Avukatı Sizin İçin Neden Gereklidir?

- Kiracılık, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sözleşme türüdür. Kira sözleşmeleri, kiraya veren ve kiracı arasında imzalanan ve taşınır veya taşınmaz malların kiralanmasına ilişkin hükümler içeren sözleşmelerdir. Kira sözleşmeleri, kiraya veren ve kiracı için önemli hak ve yükümlülükler içerdiğinden, bu sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanmasında dikkatli olunması gerekir.

- Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanmasında uzman bir kira avukatından yardım almak, haklarınızı korumanız ve olası uyuşmazlıklardan korunmanız açısından önemlidir. Kira avukatı, kira sözleşmesinin hukuka uygun olarak hazırlanmasını sağlar, kira sözleşmesinin uygulanmasında oluşabilecek uyuşmazlıkları çözmenize yardımcı olur ve ihtiyaç halinde dava açarak haklarınızın korunmasını sağlar.

Kira avukatının size sağlayacağı hizmetler şunlardır:

 • Kira sözleşmesinin hazırlanması veya incelenmesi
 • Kira sözleşmesinin uygulanmasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Kira bedelinin tespiti için kira tespit davası açılması
 • Kiracının tahliyesi için tahliye davası açılması
 • Kiracının haksız tahliyesi durumunda tazminat davası açılması

Kira hukuku, karmaşık ve sürekli değişen bir hukuk alanıdır. Bu nedenle, kira sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, alanında uzman bir kira avukatından yardım almanız haklarınızı korumanız açısından önemlidir.

Kira Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Kira avukatı seçerken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir:

 • Avukatın kira hukuku alanında uzman olması
 • Avukatın deneyimli ve başarılı olması
 • Avukatın güvenilir olması
 • Kira avukatı seçerken, avukatın referanslarını kontrol edebilir, avukatla yüz yüze görüşebilir ve avukatın deneyimlerini ve başarılarını inceleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, kira sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, alanında uzman bir kira avukatından yardım almanız haklarınızı korumanız açısından önemlidir.