Araç Değer Kaybı Nedir?

Kazalı araç en iyi şekilde orijinal parça ile aslına uygun olarak tamir edilmiş olsa bile ikinci el piyasa değerinde bir düşüş meydana gelecektir. Kazaya karışan aracın kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki bu düşüş farkı “Araç Değer Kaybı” olarak adlandırılır.

Kanunlarımızda doğrudan değer kaybı adı altında bir hüküm bulunmasa da bu zarar kaleminin hukuki mahiyeti Türk Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesinde düzenlenen haksız fiil kavramıdır. Söz konusu madde “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür." şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1459. Maddesi tazminat ilkesi başlığı altında “Sigortacı sigortalının uğradığı zararı tazmin eder.” hükmünü öngörmüştür. Sigortacının sorumlu olduğu gerçek zarar kalemleri arasında değer kaybı da yer almaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. Maddesinde işletenin sorumluluklarını karşılamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu kılınmıştır.  Öte yandan 14 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de T.C. Başbakan Yardımcılığı tarafından yayınlanan ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları"nın 5. Maddesinde değer kaybı talepleri de maddi tazminat talepleri içerisinde olduğu ve sigorta şirketleri tarafından karşılanması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu bağlamda Araç Değer Kaybı, araçları kazaya karışanlarca hukuken ve yasal olarak talep edilerek alınabilecek ve aracın kaza sonrası hasarının maddi karşılığından tamamen farklı olarak ilaveten istenebilecek bir kalem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku