Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezası ile Ehliyete El koyma, Ceza Puanı Verme ve Aracı Otoparka Çekme İşlemlerine Karşı Açılacak Davanın Nerede Açılması Gerektiği

İstanbul Valiliği Trafik Denetleme Şubesi tarafından yapılan denetim sırasında alkollü araç kullandığından bahisle adına trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek idari para cezası kesilip, 20 ceza puanı verilen ve sürücü belgesi de geri alınıp aracı da otoparka çekilen şahıs idari yargı yerinde idari dava açmıştır.

Alkollü araç kullandığından bahisle uygulanıp tek tutanağa bağlanan cezalara karşı adli yargının görevli olması gerektiği yönündeki görev itirazı üzerine dosyayı inceleyen Uyuşmazlık Mahkemesi, itirazı reddederek konunun İDARİ YARGININ GÖREVİNDE olduğuna hükmetmiştir. İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Ekte"dir.

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku