Makaleler 2022-06-28
Vergi Mükellefiyeti Kapatılmış Bir Mükellefe E-Tebligat Yapılabilir Mi?

Vergi mükellefiyeti kapatılan bir mükellefin elektronik tebligat muhatabı olup olmayacağını bu yazımızda ele alacağız....

Devamını Oku
Makaleler 2022-05-06
Azınlık Vakıfları Arası Tahsislerin Vergi Hukuku Yönünden Değerlendirmesi

Türk vergi sisteminde vakıfların bir takım vergisel yükümlülükleri bulunmaktadır. ...

Devamını Oku
Makaleler 2022-02-07
Matrah Artırımı Bozulursa Ödenen Taksitler Geri Alınabilir Mi? AYM ve Vergi Mahkemesi Kararı Işığında Değerlendirme

Matrah ve vergi artırımı yapan mükelleflerin yasa kapsamında belirlenecek bir takvim ve usul içinde ödeme yapmaları beklenmekte olup, ödeme y...

Devamını Oku
Makaleler 2021-12-13
Stokçuluk Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarına Karşı Dava Açılabilir mi?

Gelecekteki fiyat farklılıklarından faydalanmak için önceden tedarik edilen malların satışa sunulmayıp bekletilmesi stokçuluk olarak ifade e...

Devamını Oku
Makaleler 2021-12-09
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu, Eleştiri Hakkı ve İfade Özgürlüğü (Örnek Beraat Kararımız Ektedir)

İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi toplumda hakim olan ortalama anlayışa göre, kişilerin ifade hürriyet...

Devamını Oku
Makaleler 2021-11-16
İsim Değişikliği Davası ve Örnek Mahkeme Kararımız

Doğarken seçme hakkınızın olmadığı isminizi bazı şartların varlığı halinde değiştirebilirsiniz. Bunun için isim değiştirme davası ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-09-30
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmaksızın İsim Değişikliği Mümkün Müdür?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre isim değişikliği için haklı bir nedenin var olması ve bunun da hakim tarafından uygun görülmesi ger...

Devamını Oku
Makaleler 2021-09-21
Hakaret Suçunda Cezasızlık ve İndirim Halleri (Beraat Kararımız Eklidir)

Hakaret suçunun gerçekleşmiş olması, tek başına bir kişinin hapis cezası alması için yeterli değildir....

Devamını Oku
Makaleler 2021-09-14
Fahiş Kira Artışları Karşısında Kiracı Ne Yapabilir?

Son dönemde kiracıların fahiş kira artışlarına maruz kaldığı sıkça karşılaşılan durumlardan birisi haline gelmiştir....

Devamını Oku
Makaleler 2021-08-23
Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nedir ve Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydının (Sabıka Kaydı)ne olduğu, hangi bilgilerin saklandığı ve bu kayıtların nasıl silinebileceği bu yazımızda yer alamktad...

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-30
Bir Suçun Nitelikli Hallerinde Hata

TCK m.30/2 hükmünde düzenlenen suçun nitelikli hallerinde hata kavramı bu makalede incelenecektir....

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-12
Avukatlar Vekâletname Sundukları Her Dosya İçin Makbuz Kesmek Zorunda Mıdır?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek türü olarak nitelenen serbest avukatlık faaliyetini y...

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-07
Din Değişikliği Nedeniyle İsim Değişikliği Yapmak Mümkün Müdür?

Din değiştirdiği için adını değiştirmek isteyen şahsın talebi hukuken haklı sebeplerden sayılmaktadır. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-07-01
İsim ve Soyisim Değişikliği (Ad-Soyad) Birlikte Tek Davada İstenebilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir....

Devamını Oku
Makaleler 2021-06-20
Biber Gazı Silah Mıdır?

Toplumsal yaşam, her zaman insanlar için bir tehdit oluşturur. İnsanlar, bu tehdit karşısında her ne kadar kendilerince önlem almak isteseler ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-31
Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Vergi hukukunda ve vergi yargılamalarında ihbar ikramiyesini ele aldığımız bu yazımızda, 1905 sayılı Kanuna ve vergi yargı kararlarına gö...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-31
Avukatı Olan Kişi Adli Yardımdan Yararlanamaz Mı? İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesi Kararı

Davasını temsil etmek üzere kendi tercihi ile serbest avukat ile anlaşan kişinin aynı zamanda adli yardımdan da yararlanması mümkündür. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-26
Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezası ile Ehliyete El koyma, Ceza Puanı Verme ve Aracı Otoparka Çekme İşlemlerine Karşı Açılacak Davanın Nerede Açılması Gerektiği

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulup yirmi ceza puanı verilen ve idari para cezası kesilip aracı da otoparka çekilen vatandaş...

Devamını Oku
Makaleler 2021-05-06
Özel Usulsüzlük Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edildi, Ne Yapmalıyım?

Şayet özel usulsüzlük cezası içerikli bir vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ aldıysanız ya bu cezayı ödemeniz gerekecektir ya da dava açmanız ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-04-30
İcra Takibi ve Takibin Başlatılması

Bu yazıda genel olarak icra takibinin ne demek olduğu ve bir icra takibinin nasıl başlatılacağı üzerinde durulmuştur. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-04-27
35 Seri Nolu Tebliğ İle Getirilen Değişikliğin Avukatlık Vekâlet Ücretlerinden Katma Değer Vergisi Tevkifatına Etkisi

Bir serbest meslek türü olan serbest avukatlık faaliyetinin, kendine özgü bir takım özellikleri gereği, vergi uygulamaları yönünden diğer ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-04-15
Kusuru Olmayan Memura Disiplin Cezası Verilebilir Mi?

İdareler memurun kanunla disiplin suçu olarak nitelendirilmeyen bir fiilini disiplin suçu sayarak disiplin cezası verebilmektedirler. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-22
Vasilikten Kaçınmak veya Vasiliği Kabul Etmemek Mümkün Müdür?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bir takım şartların var olması halinde vasi olarak atanmış kişinin vasiliği kabul etmeme veya vasili...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-14
Taahhüdü İhlal Suçu

İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 340. maddesi “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırıl...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-10
İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılacak Davanın Niteliği

Davalı idareler konusu parasal olan davalarda genellikle ödenek ve bütçe yetersizlikleri gibi sebeplerle, işlem iptali gibi durumlarda da çoğun...

Devamını Oku
Makaleler 2021-03-04
Kentsel Dönüşümde Tapu Harcı İadesi Davası

492 sayılı Harçlar Kanununun 57. maddesinde “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlar, tapu ve ka...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-15
İŞGAL HARÇLARINA KARŞI DAVA YOLU

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesinde “Belediye sınırları içinde bulunan sayılı yerlerden herhangi...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-15
7143 SAYILI VERGİ AFFI KANUNUNUN 5. MADDESİNİN 4. FIKRASININ (a) BENDİNİN ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU

18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçunun Hukuki Bağlamda Değerlendirilmesi

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez....

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Usulsüz Tebligat Şikayetine İlişkin Yerel Mahkeme Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmamaktadır.

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
İşçi Avukatının Özellikleri Nelerdir

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır. ...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Arabuluculuk

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktad...

Devamını Oku
Makaleler 2021-02-02
Covid-19 Günlerinde Kritik Yenilikler

Tüm dünyayı ekonomi başta olan alanlardan olmak üzere her alanda olumsuz etkisi altına alan COVID-19, resmi olarak 10.03.2020 tarihinde ülkemiz...

Devamını Oku