Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının hazırladığı yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21/09/2023 tarih ve 32316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tarifeye göre ilgili avukatlık ücret kalemlerinde yaklaşık %90 artışa gidilmiştir. Bu tebliğin başta avukatlar olmak üzere tüm yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.  

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku