Vergi Yapılandırma ve Matrah Artırımı Süresi Uzatıldı. Son Tarih 30 Eylül 2021

27/08/2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Vergi Yapılandırması ve Matrah Artırımı) kapsamında yapılacak başvuru, beyan ve bildirim için öngörülen 31/08/2021 son başvuru tarihi 1 ay uzatıldı. Buna paralel olarak ilk taksit ödeme süresi de birer ay uzatıldı. 

Buna göre vergi, SGK vb. borçların yapılandırması ve matrah artırımı başvurusu ve beyan için 31/08/2021 olan son başvuru tarihi 30/09/2021 olarak güncelllendi. 

Vergi yapılandırması ve Matrah artırımı için peşin veya ilk taksitin 30/09/2021 olan son ödeme tarihi ise 31/10/2021 olarak belirlendi. SGK ilk taksit son ödeme tarihi ise 30/11/2021. Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. Dolayısıyla 31/10/2021 tarihi için son tarih 01/11/2021 dir. 

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin zamlı ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedileceği ve yapılan matrah artırımı tutarının da fazili ana borç ile birlikte tahsil edileceğini unutmamakta fayda var.

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku