Vergi Usul Kanununda Önemli Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında çok sayıda önemli değişiklik öngören kanun teklifi 55 milletvekilinin imzasıyla TBMM ye sunuldu. Kısaca bu teklif vergi reform paketi olarak nitelendirilebilir. Teklifin yasalaşması halinde mükellefleri yakından ilglilendiren pek çok hususta yeni uygulamalar vergi, maliye ve ticaret hayatına girmiş olacak. Mert Hukuk Bürosu olarak vergi dünyasını her zaman yakından takip ederek Müvekkillerimizi ve ilgilileri çıkacak yasa öncesi bu yazımızla kısaca bilgilendirmek istiyoruz. 

Teklif neleri içeriyor?

1- Basit Usulde vergilendirilen esnaf artık gelir vergisi vermeyecek ve buna bağlı olarak beyanname verme zorunluluğu da olmayacak. 

2- Sosyal ağlardan içerik üreticiler ile akıllı cihazlara uygulama geliştirenlerin 650.000-TL ye kadar elde ettikleri gelirler gelir vergisiden müstesna tutulacak. Yani bu tutara kadar gelir vergisi beyannamesi aranmayacak. Ancak bu işleri yapanların tüm hasılatını banka aracılığı ile tahsil etme yükümlülüğü getiriliyor ve bankalar da bu hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden %15 kesinti yapıp devlete ödeyecek. Kısaca şunu diyebiliriz ki 650.000-TL ye kadar kazanç elde edenler için gelir vergisi dilimi aslında %15 olarak sabitlenmiş oluyor. 

3- Çiftçilere yapılan destek ödemelerinden %4 gelir vergisi kesintisi yapılıyor idi. Artık kesinti yapılmayacak. 

4- Adresin hiç bilinememesi ve posta ile tebliğin mümkün olmaması durumunda çıkılan ilanen tebliğlerin artık GİB internet sitesinden de yapılması öngörülüyor. 

5- Vergi incelemesine başlanılması ilgilinin daireye çağrılarak karşılıklı tutanağa bağlanması sonrası yapılmakta idi. Artık doğrudan ilgilisine yazı gönderilip incelemeye başlanıldığı bildirilecek.

6- VUK 339. madde kapsamındaki tekerrür koşullarında da orantılılık esas alınıyor. Buna göre kesinleşen vergi ziyaı cezasından sonra 5 yıl içinde tekrar ceza kesilmesi halinde sonra kesilen cezadaki artırım, ilk cezadan fazla olmayacak. Örneğin ilk ceza 1000-TL. Sonra kesilen ceza 3000-TL. İkinci ceza %50 artırımlı olarak 4500-TL olması gerekirken, yeni düzenlemeye göre 3000+1000=4000-TL olabilecek.

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku