Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün İdari Para Cezasını, Sulh Ceza Hakimliği İptal Etti

Müvekkil hakkında Kaynarca Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce "izin alınmadan tarım alanını tarım dışı amaçla kullanmak ve toprak tahribatı yapıldığı" iddiasıyla kesilen idari para cezası (idari yaptırım) Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğine yaptığımız itiraz sonucu iptal edildi.

Tarım İlçe Müdürlüğü Müvekkilin tapulu arazisinde Müvekkilin tarım dışı faaliyette bulunduğunu iddia ederek toprak tahirbatı yaptığından bahisle yaklaşık 12.000-TL idari para cezası keserek Müvekkile tebliğ etmiştir.

Müvekkil adına süresi içinde Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğine yaptığımız itirazı değerlendiren Hakimlik anılan alanda iddia edildiği şekilde tahribatın yapılmadığına hükmederek idari para cezasını kaldırdı. 

İdari para cezaları ve idari yaptırım kararlarına karşı usulüne uygun şekilde yapılan itirazlar neticesinde bu idari yaptırım kararları ile idari para cezalarının iptal edilerek kaldırılması gayet tabi mümkündür. Söz konusu idari para cezalarına muhatap olunduğunda cezanın dayanağı işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının hukuki denetime tabi kılınması son derece önem arz etmektedir. 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku